Gasum och Loiste undertecknar samarbetsavtal om energimarknadstjänster

Gasum har tecknat ett omfattande partnerskapsavtal med Loiste Energia om energihanteringstjänster från och med början av april 2022. Genom att lägga ut sina processer och system för energimarknaden på Gasum får Loiste Energia bättre avkastning på elmarknaden och kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Partnerskapsavtalet mellan Gasum och Loiste omfattar ett brett utbud av energihanteringstjänster, som bland annat försäljning av elproduktion, portföljförvaltnings- och mäklartjänster på elmarknaden, inklusive marknadsanalyser och -prognoser, balansering och dygnet runt-kontrollrum. Dessutom ansvarar Gasum för den kontinuerliga planeringen och optimeringen av produktionen på Loiste kraftvärmeverk samt på vattenkraftverken. Produktionen av tjänster sker med hjälp av Gasums egna system och produktionsanläggningarna styrs automatiskt enligt planer som Gasum har gjort upp.   

”Gasum har en lång erfarenhet av elmarknaden som vi nu också kan dra nytta av. Det är bra att vi har hittat en pålitlig samarbetspartner som kan erbjuda Loiste heltäckande energimarknadstjänster. Gasum kommer att planera vår produktion optimalt, ta ut den på marknaden och hitta den bästa marknadsplatsen för vår produktion, oavsett om det är SPOT- ELBAS-, balans- eller reservmarknaderna, och på den finansiella sidan, inklusive prissäkring av el, handel med utsläppsrätter och ursprungsgarantier. Gasum har god expertis, vilket gör att vi kan handla med tillförsikt”, säger Timo Haarala, produktionsplaneringschef på Loiste Energia.

”Vi gläder oss åt att inleda ett nära samarbete med Loiste Energia. Partnerskapet är ett utmärkt exempel på våra heltäckande energimarknadstjänster. Gasums tjänster säkerställer att våra kunder får bästa möjliga riskhanteringsmodell. Vi kommer att hjälpa Loiste att hantera den dagliga elhandelsprocessen samt att förutse och hantera deras risker på ett heltäckande sätt, även när förhållandena på energimarknaden förändras”, säger Tommy Mattila, Vice President, Industry och Traffic på Gasum. 

Gasum hjälper sina kunder att hantera energimarknaden genom att erbjuda ett brett utbud av energimarknadstjänster. Företaget erbjuder också klimatvänliga alternativ till oljebaserade bränslen och kol, vilket hjälper kunderna att minska sitt koldioxidavtryck.


Ytterligare information:

Tommy Mattila
Vice President, Industry och Traffic, Gasum
Tfn: +358 40 581 92 47, tommy.mattila@gasum.com  

Tea Kiukas
chef för energimarknadstjänster och portföljförvaltningstjänster, Gasum
Tfn: +358 40 588 8595, tea.kiukas@gasum.com

Timo Haarala
produtionsplaneringschef, Loiste Energia
Tfn:  +358 50 562 0601, timo.haarala@loiste.fi
www.loisteyhtiöt.fi