Gasum-konserni Q1 2022 – Energiamarkkinoiden epävarmuus vaikutti tulokseen

Tunnusluvut 1.1.–31.3.2022:

  • Liikevaihto oli 758,0 miljoonaa euroa (Q1/2021: 298,6 milj. euroa).
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli -11,3 miljoonaa euroa (Q1/2021: -6,2 milj. euroa).
  • Taseen loppusumma oli 2 348,2 miljoonaa euroa (31.3.2021: 1 363,1 milj. euroa).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 18,0 % (31.3.2021: 35,7 %).
  • Gasumin hallitus nimitti Mika Wiljasen Gasumin toimitusjohtajaksi 1.3.2022 alkaen.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä 2022:

“Tuloksemme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli kohtuullinen huolimatta Venäjän sodasta Ukrainaa vastaan sekä markkinoiden yleisestä volatiliteetista aiheutuneesta epävarmuudesta. Gasum on seurannut tiiviisti Ukrainan sodan kehittymistä ja sen vaikutuksia energia-alalle. Geopoliittinen tilanne vaikuttaa kaasun hintoihin, joiden vaihtelu on jatkunut myös vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Konsernin liikevaihto oli 758,0 miljoonaa euroa, liiketulos -11,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,7 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kannattavuus oli toimintaympäristön muutoksista huolimatta ennakoidulla tasolla.

Kaasun tuonti Venäjältä Eurooppaan on jatkunut, mutta geopoliittinen tilanne ja asetetut pakotteet, mahdolliset lisäpakotteet sekä vastapakotteet ja niiden seuraukset aiheuttavat epävarmuutta yhtiön toimintaan, kaasun kysyntään ja kaasutoimituksiin. Maakaasun venäläinen toimittaja on vaatinut kaasusta maksua ruplissa ja ilmoittanut, että se saattaa rajoittaa toimituksia, jos sopimusehtojen muutoksia ei hyväksytä. Maakaasun ja nesteytetyn maakaasun toimitusten keskeytymisestä seuraavat sopimusvelvoitteet saattaisivat olla merkittäviä. Yhtiö vähentää toimituskatkoksista aiheutuvaa riskiä muun muassa kartoittamalla vaihtoehtoisia toimitustapoja.

Seuraamme tarkasti tilannetta ja jatkamme aktiivista vuoropuhelua kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa varmistaaksemme sekä EU:n linjausten että voimassa olevien säädösten ja määräysten, mukaan lukien pakotteiden, noudattamisen. Gasum seuraa tilannetta ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Olemme edistyneet hyvin kestävyystavoitteissamme ja autamme edelleen asiakkaitamme parantamaan päästötavoitteisiinsa liittyviä tuloksiaan pienentämällä hiilijalanjälkeään. Edistyimme toimintaympäristömme haastavasta markkinatilanteesta huolimatta keskeisissä segmenteissämme teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä.

Teollisuusliiketoiminnassa solmimme tarkastelujaksolla pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen uusiutuvasta tuulivoimasta Renewable Power Capital (RPC) yhtiön kanssa. Essityn pehmopaperitehdas Ruotsissa siirtyi kaikissa kuljetuksissaan nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön, joten sen suuren mittakaavan pehmopaperituotannosta ei aiheudu lainkaan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Solmimme tarkastelujaksolla nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun (LBG) toimituksia koskevan sopimuksen sokeriteollisuusyhtiö Sucros Oy:n kanssa. Lisäksi solmimme Yara Suomen kanssa laajasta energiamarkkinapalveluja koskevasta kumppanuudesta, jossa Gasum vastaa Yaran 24/7-toiminnasta sähkömarkkinoilla eli muun muassa sähkön hankinnasta ja myynnistä, tasehallinnasta, mittauksesta ja jakeluverkonhaltijan palveluista.

Meriliikenneliiketoiminnassamme keskitymme jatkossakin ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseen. Merenkulkualalla on kasvavaa kiinnostusta ympäristöystävälliseen polttoaineeseen, jonka katsotaan tuovan kilpailuetua siirryttäessä tiukempiin päästövähennystavoitteisiin.

Liikenneliiketoiminnassa jatkoimme kaasutankkausasemaverkostomme laajentamista avaamalla uudet asemat Hämeenlinnaan ja Kotkaan. K-ryhmään kuuluva Onninen otti tarkastelujaksolla logistiikassaan käyttöön uudet biokaasua käyttävät kuorma-autot. Kaasukäyttöisillä ajoneuvoilla on keskeinen merkitys kuljetuspäästöjen vähentämisessä.

Gasum lisää biokaasun tuotantoaan ja tavoitteemme on tuoda vuoteen2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua yhtiön omasta ja sertifioitujen eurooppalaisten kumppaniemme tuotannosta. Gasum myös kehittää biokaasulaitosverkostoa Pohjoismaissa. Keskitymme jatkossakin vahvasti liiketoimintamme jatkuvaan kehittämiseen haastavista olosuhteista huolimatta. Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta Gasumiin ja työntekijöitämme menestyksekkäästä työstä näinä vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen haastavina aikoina.”

Lue Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q1 2022 >

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 554 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com