Gasum-konsernin Q3 2022 – vahva tulos energiamarkkinoiden epävakaudesta huolimatta

Gasumin kannattavuus parantui tulosparannustoimenpiteiden sekä markkinoiden ja hintakehityksen johdosta parantuneiden katteiden seurauksena.

Tammi-syyskuu 2022 (1-9/2021):

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 152 prosenttia 2 044,7 (811,6) miljoonaan euroon.
  • Liiketulos (EBIT) oli 119,3 (-226,4) miljoonaa euroa voitollinen. Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 42,1 (-26,3) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 2 553,2 (1 972,4) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 20,3 (15,3) prosenttia.
  • Myyntivolyymi laski 30,3 prosenttia 9,2 (13,2) TWh:iin.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2022 kolmatta vuosineljännestä sekä vuotta kokonaisuudessaan tilikauden alusta lähtien:

“Venäjä laajensi vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä raakaa hyökkäyssotaansa Ukrainaa kohtaan ja jatkoi energiatoimitusten käyttöä aseena Eurooppaa vastaan. Energiamarkkinoiden myllerrys jatkui ja kaasun ja sähkön hinnat nousivat ennätyskorkeiksi Euroopassa. Toimintaympäristö pysyi erittäin haastavana sekä Gasumille että asiakkaillemme ja johti myyntivolyymien laskuun erityisesti teollisuus- ja meriliikennesegmentissä.

Olemme pyrkineet parantamaan muutosjoustavuuttamme arvioimalla toimintaamme perusteellisesti ja ottaneet käyttöön erinäisiä toimia yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiön strategian päivitystyö saatiin päätökseen kolmannen vuosineljänneksen aikana ja päivitetty strategia julkistettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yhdessä osaavien ja omistautuneiden gasumlaisten kanssa toteutettava päivitetty strategiamme varmistaa kannattavan kasvun kaikissa liiketoimintasegmenteissämme.

Konsernin liikevaihto vuoden 2022 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 2 044,7 miljoonaa euroa, liiketulos 119,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 42,1 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kannattavuus parani toimintaympäristön haastavuudesta huolimatta niin tehostamistoimien kuin markkina- ja hintakehityksestä johtuvan katteiden paranemisenkin myötä.

Meriliikenteessä toimitimme nesteytettyä maakaasua (LNG) ensimmäiselle Chantiers de l’Atlantique -telakalla rakennetulle LNG-käyttöiselle risteilyalukselle. Olemme LNG-toimituksen lisäksi tukeneet Chantiers de l’Atlantique -yhtiötä tankkauksen teknisessä valmistelussa, mm. tarvittavien lupien hankinnassa. Toimitus oli virstanpylväs Gasumin LNG-bunkrausverkoston laajentamisessa sekä vahva osoitus pyrkimyksestämme kasvaa maantieteellisesti ja tarjota asiantuntemustamme asiakkaille juuri siellä, missä sitä tarvitaan.

Syyskuussa yhdistimme voimamme Biolanin ja Pöytyän Maanparannuksen kanssa ravinteiden kierrätyksessä. Uusi yhteisyritys Kiertoravinne Oy toimittaa teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin biokaasulaitosten mädätepohjaisia lannoitetuotteita ja kierrätysravinteita. Kierrätysravinteiden kysyntä on kasvanut selvästi muutaman viime vuoden aikana. Tähän ovat vaikuttaneet tuotteiden hyvä saatavuus ja niiden hintataso verrattuna yleisimmin käytettyihin kivennäislannoitteisiin. Kiertoravinne Oy toimittaa ensimmäisen toimintavuoden aikana Gasumin biokaasulaitoksilta noin 250 000 tonnia mädätysjäännöstä ja kierrätysravinteita, mikä on noin puolet Gasumin Suomen kokonaistuotannosta. Suunnitelman mukaan kaikki Gasumin Suomen biokaasulaitosten ravinnetuotanto siirtyy Kiertoravinteen käyttöön siirtymäjakson jälkeen.

Solmimme kolmannella vuosineljänneksellä pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen uusiutuvan sähkön toimittamisesta Umicorelle. Sähkö toimitetaan Umicoren toimipisteeseen Kokkolaan. Kymmenvuotinen sopimus kattaa 45 GWh tuulisähköä vuodessa ja alkaa vuonna 2025. Nyt solmittu sähkönostosopimus tukee sekä Gasumin että Umicoren tavoitetta rakentaa omalla alallaan parempaa ja puhtaampaa tulevaisuutta. Sopimus on myös jatkoa yhtiöiden jo aiemmin alkaneelle yhteistyölle, jossa Umicore hankkii salkunhallintapalveluja Gasumin energiamarkkinapalveluilta.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta olemme yhä sitoutuneet palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Olen varma, että päivitetty strategiamme antaa meille täydet edellytykset tarjota asiakkaillemme ja sidosryhmillemme ensiluokkaisia palveluja ja ratkaisuja."

Lue koko katsaus Q3 2022 verkkosivuillamme >

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 554 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com