Gasumilta uusiutuvaa biokaasua Oslon kaupungin kaukolämpötuotantoon

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on toimittanut Hafslund Oslo Celsio (Fortum Oslo Varme) ‑yhtiölle nesteytettyä biokaasua (LBG), jolla tuotetaan kaukolämpöä Oslon kaupungille. Biokaasu on monikäyttöinen ja luotettava vähäpäästöinen energialähde kaukolämmön tuotantoon sekä turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto myös muuhun teollisuuskäyttöön.   

Gasum toimitti huhtikuussa 2022 uusiutuvaa biokaasua Hafslund Oslo Celsio ‑yhtiölle, jonka tavoitteena on tuottaa Oslon kaupungille kaukolämpöä, jonka hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Hafslund Oslo Celsion tuotanto kattaa 20 prosenttia Oslon lämmöntarpeesta.

Vuonna 2021 vain 1,5 prosenttia Oslon kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisella polttoaineella (nesteytetyllä maakaasulla, LNG). Gasumin toimittama nesteytetty biokaasu korvaa osan vielä käytössä olevasta LNG:stä ja edistää Hafslund Oslo Celsion tavoitetta päästä fossiilittomuuteen normaalituotannossa.

Uusiutuva biokaasu on tuotettu selluloosasta ja Biokraftin Trondheimin pohjoispuolella Skognissa sijaitsevalta kalankasvatuslaitokselta saatavasta biojätteestä. 

“Olemme viime vuosina investoineet voimakkaasti uusiin tuotantolaitoksiin, joissa käytetään uusiutuvaa lämpötekniikkaa sekä tekniikkaa, joka mahdollistaa kaupungin hukkalämmön hyödyntämisen. Pidämme biokaasua keskeisenä tapana korvata LNG:n käyttöä joustavana ja välittömästi saatavilla olevana energialähteenä. Otamme jatkuvasti käyttöön uusia keinoja vähentää päästöjä, ja biokaasu on yksi niistä”, sanoo Hafslund Oslo Celsion viestintäpäällikkö Kristin Paus.

Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde vaativaan teollisuuskäyttöön

Gasum auttaa asiakkaitaan löytämään uusiutuvia vähäpäästöisiä energiavaihtoehtoja, jotka vauhdittavat vihreää siirtymää ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Biokaasu on useissa tapauksissa nopeimmin saatavilla oleva, luotettavin ja kustannustehokkain uusiutuva energiavaihtoehto, jolla voidaan korvata kivihiilen ja öljyn kaltaisten fossiilisten polttoaineiden käyttö. Biokaasu on täysin uusiutuvaa energiaa ja linjassa YK:n ilmastopaneelin fossiilittomien polttoaineiden osuuden lisäämistä koskevien kannanottojen kanssa.

Biokaasun käyttö Oslon kaukolämmön tuotannossa osoittaa, että sitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti monenlaisissa teollisissa prosesseissa. Biokaasun käyttöön siirtymistä tukeva teknologia, osaaminen ja tieto on jo olemassa.

“Olemme hyvin innoissamme yhteistyöstämme Hafslund Oslo Celsion kanssa sekä biokaasun vähäpäästöiselle energiatuotannolle tarjoamista mittavista mahdollisuuksista. Se, että Oslon kaltainen kaupunki lämmitetään lähes kokonaan biokaasun kaltaisilla uusiutuvilla energialähteillä, vahvistaa entisestäänkin keskittymistämme edistämään kivihiiltä ja öljyä käyttävien lämpölaitosten siirtymistä biokaasun käyttöön ja auttamaan siten asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi”, sanoo Gasumin myyntipäällikkö Trond Jerve.

Gasumin tavoitteena on kasvattaa hiilidioksidipäästövähenemää vuonna 2021 saavutetusta 345 000 tonnista jopa miljoonaan tonniin vuonna 2025 tuomalla markkinoille 4 TWh biokaasua. Siirtyminen maakaasusta biokaasuun ei vaadi asiakkailta uusia investointeja, koska tuotteet vastaavat toisiaan niin fysikaalisilta ominaisuuksiltaan kuin energiasisällöltäänkin.

Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun ja maakaasun tarjoaja teollisuuden, merenkulun ja tieliikenteen käyttöön.

 

 

Lisätietoja:

Halvar Rommetvedt, Senior Sales Manager
Puh: +47 93215949, halvar.rommetvedt@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.