Gasum levererar förnybar biogas till Oslo

Det nordiska energibolaget Gasum förser Hafslund Oslo Celsio (tidigare Fortum Oslo Varme) med flytande biogas (LBG) för att producera fjärrvärme till Oslo stad. Biogas har visat sig vara en mångsidig och tillförlitlig energikälla med låga utsläpp för fjärrvärme, och den kan användas säkert och kostnadseffektivt även för andra industriella ändamål.   

I april 2022 levererade Gasum förnybar biogas till Fortum Oslo Varme, vars mål är att producera och leverera fjärrvärme i Oslo med minsta möjliga koldioxidavtryck. Hafslund Oslo Celsio (tidigare Fortum Oslo Varme) står för 20 % av värmebehovet i Oslo.

År 2021 utgjordes endast 1,5 % av energimixen i fjärrvärmeproduktionen av fossila bränslen (LNG). LBG från Gasum kommer delvis att ersätta den återstående LNG:n och bidra till Hafslund Oslo Celsios mål att vara fossilfria i en normal produktionssituation.

Den förnybara energikällan produceras av cellulosa och biologiskt avfall från fiskodling i Biokrafts anläggning i Skogn, norr om Trondheim. 

”Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar i nya produktionsanläggningar som bygger på förnybara uppvärmningstekniker och tekniker som gör att vi kan använda överskottsenergi i staden. Vi anser att biogas är en av de viktigaste lösningarna för att ersätta den flexibla och omedelbara energikällan LNG. Vi introducerar kontinuerligt nya åtgärder för att minska utsläppen och biogas är en av dem”, säger Kristin Paus, Communication manager Hafslund Oslo Celsio.

Biogas är en 100 % förnybar energikälla för krävande industriella ändamål

Gasum hjälper sina kunder att hitta förnybara energialternativ med låga utsläpp för att påskynda den gröna omställningen och minska utsläppen av växthusgaser. I många fall är biogas det snabbaste, mest tillförlitliga och mest kostnadseffektiva förnybara energialternativet till fossila bränslen som kol eller olja. Biogas är helt förnybart och är i linje med FN:s klimatpanels förslag om att öka andelen icke-fossila bränslen.

Användningen av biogas för fjärrvärme i Oslo visar att den kan användas säkert och effektivt för olika typer av industriella ändamål. Teknik, kunskap och data som stöder omställningar finns redan.

”Vi är mycket glada över det här samarbetet med Hafslund Oslo Celsio och de stora möjligheter som biogas erbjuder för energiproduktion med låga utsläpp. Det faktum att en stad som Oslo, till en så övervägande del värms upp av förnybara energikällor, liksom LBG, stärker vårt fokus på att omvandla fler kol- och oljeeldade värmeverk till biogasdrift och därmed minska våra kunders koldioxidavtryck avsevärt”, säger Trond Jerve, Sales Manager på Gasum.

Gasum har som mål att minska koldioxidutsläppen från 345 000 ton år 2021 till 1 miljon ton år 2025 genom att öka tillgången på biogas till 4 TWh. När kunderna ersätter naturgas med biogas behöver de inte investera i ny infrastruktur till sina anläggningar eftersom produkterna har liknande fysiska egenskaper och energiinnehåll.

Gasum är en ledande nordisk leverantör av biogas och naturgas till industri-, sjöfarts- och transportsektorn.

För mer information, vänligen kontakta:

Halvar Rommetvedt, Senior Sales Manager Telefon: +47 93215949, halvar.rommetvedt@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Gasum erbjuder renare energi och experttjänster för energimarknaden för industrin och för kraftvärmeproduktion samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper sina kunder att minska sitt eget och kundernas koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs.