Gasum leverer fornybar biogass til Oslo

Det nordiske energiselskapet Gasum leverer flytende biogass (LBG) til Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum Oslo Varme), til produksjon av fjernvarme til Oslo. Biogass har vist seg som allsidig og pålitelig lavutslippsenergi til fjernvarmeproduksjon, i tillegg til at den er en sikker og kostnadseffektiv energikilde til mange andre industrielle formål.

I april 2022 startet Gasum leveringen av fornybar biogass til Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum Oslo Varme), som har som mål å produsere og levere fjernvare i Oslo med lavest mulig karbonutslipp. Fortum Oslo Varme leverer 20 % av oppvarmingsbehovet i Oslo.

I 2021 inneholdt energimiksen i fjernvarmeproduksjonen kun 1,5 % fossilt brennstoff (LNG). LBG-en fra Gasum vil delvis erstatte den gjenværende LNG-en, og bidra til at Hafslund Oslo Celsio kommer nærmere målet om å bli fossilfrie i en normal produksjonssituasjon.

Den fornybare energien produseres av cellulose og bioavfall fra fiskeoppdrett på Biokraft-anlegget i Skogn, nord for Trondheim. 

«I løpet av de siste årene har vi investert tungt i nye produksjonsanlegg som er basert på fornybar oppvarming og teknologi som gir oss muligheten til å bruke energioverskuddet i byen. Vi mener at biogass er en av de viktigste løsningene for å erstatte den fleksible og direkte energikilden LNG. Vi introduserer stadig nye tiltak for å redusere utslippene, og biogass er et av disse», sier Kristin Paus, kommunikasjonssjef i Hafslund Oslo Celsio.

Biogass er en 100 % fornybar energikilde for krevende industriprosesser

Gasum hjelper kundene med å finne alternativ, fornybar lavutslippsenergi som kan fremskynde det grønne skiftet og redusere utslippene av klimagasser. I mange tilfeller er biogass det raskeste, mest pålitelige og mest kostnadseffektive fornybare alternativet til fossile brennstoff som kull og olje. Biogass er fullstendig fornybar, og den er på linje med FNs klimapanels forslag for å øke andelen ikke-fossile brennstoff.

Bruken av biogass til fjernvarme i Oslo viser at den trygt og effektivt kan brukes til ulike industriformål. Teknologien, kunnskapen og dataene som trengs for en overgang til biogass, er allerede på plass.

«Vi er svært glade for samarbeidet med Hafslund Oslo Celsio og biogassens enorme muligheter for energiproduksjon med lave utslipp. Det faktum at en by som Oslo i hovedsak varmes opp med fornybar energi som LBG, bidrar bare til å styrke fokuset vårt på å konvertere flere kull- og oljefyrte varmeanlegg til biogass, og dermed betydelig redusere kundenes karbonutslipp», sier Trond Jerve, salgssjef i Gasum.

Gasum har som mål å øke reduksjonen i karbonutslipp fra 345 000 tonn i 2021 til 1 million tonn i 2025, ved å øke biogasstilgjengeligheten til 4 TWh. Når kundene erstatter naturgass med biogass, slipper de å investere i nye anlegg, ettersom produktene har lignende fysiske egenskaper og energiinnhold.

Gasum er en ledende nordisk aktør innen levering av biogass og naturgass til industri, sjøfart og transport.

For mer informasjon, kontakt:

Halvar Rommetvedt, Senior Sales Manager
Telefon: +47 93215949, halvar.rommetvedt@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en ekspert innen gassektoren og energimarkedet i Norden. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen.