Gasumin kaasurahasto tukee tutkimusapurahoilla kaasualan tieteellistä tutkimusta ja kehitystä

Gasum tukee kaasualan tutkimusta ja kehitystä jakamalla apurahoja Gasumin kaasurahastosta. Vuonna 2022 Gasum jakoi seitsemälle henkilölle apurahoja yhteensä 74 960 euroa.

Gasum tukee kaasurahastonsa avulla päätoimista tutkimusta, joka liittyy kaasuun perustuviin energiaratkaisuihin ja tuottaa kaasualan kehitystä tukevaa uutta tietoa. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa uusien teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Rahastosta on jaettu apurahoja tutkijoille, joiden aihealueet liittyvät esimerkiksi kierto- ja biotalouteen, kaasun kuljettamiseen ja logistiikkaan, kaasun käyttöä edistäviin hajautettuihin energiaratkaisuihin tai kaasuun perustuviin energian varastointiteknologioihin.  

Rahastosta myönnetään päätoimista tutkimusta mahdollistavia koko- ja osavuosiapurahoja ja jatko-opiskelijoiden kannustusapurahoja. Perustutkinto-opiskelijoiden apurahoja jaetaan siinä tilanteessa, jos rahaa jää jaettavaksi jatko-opintoihin myönnettävistä apurahoista. 

Gasumin kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista. Rahaston hoidosta ja hallinnoinnista vastaa TES, ja rahaston myöntämistä apurahoista tekee esitykset kaasurahaston neuvottelukunta. Seuraavan vuoden apurahat tulevat hakuun vuoden 2023 alussa. 

Gasumin kaasurahastosta myönnettiin vuonna 2022 apurahat seitsemälle henkilölle:

 • Rebecka Wicker: Developing novel photobioreactor systems and applying microalgae-bacteri consortia to valorise wastewater and carbon pollution to economically-viable emissions-neutral biofuels and bioenergy products, 24 000 eur
   
 • Marjaana Hassani: Pientareet ja joutomaat energianlähteenä, 17 400 eur
   
 • Anna Hämäläinen: Yhdyskunta- ja metsäteollisuuden jätevesilietteiden ravinteiden sekä näiden energiasisällön talteenotto termisellä jälkikäsittelyllä biokaasuprosessin osana, 14 560 eur
   
 • Danielle Bansfield: Exploiting the unexploited: improved recycling of nutrients in the reject water from biogas production into value-added products, 5 000 eur
   
 • Niloufar Sadat Ghavami Masouleh: Advances in Process integration Studies for Novel Biorefinery Concepts and Biofuel production, 5 000 eur
   
 • Matthias Re: The research consists in the implementation of a carbon neutral hydrogen and district heating plant (100% renewable) using waste energy recovery, wind and solar auxillary electrical power system, 5 000 eur
   
 • Harri Manu: Biojätteen esikäsittelyn tehostaminen biokaasulaitoksella – teknis-taloudellinen esiselvitys, 4 000 eur
   

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, Senior process engineer, Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com