Ruskeasuon ratikkavarikon työmaa vaikuttaa kaasutankkausaseman toimintaan

Helsingin Ruskeasuon raitiotievaunuvarikon työmaa vaikuttaa Gasumin Ruskeasuon (Hakamäenkuja 1) tankkausaseman toimintaan talvella 2022. Gasumin tavoitteena on varmistaa, että kaasunjakelussa olisi mahdollisimman vähän häiriöitä varikkohankkeen aikana.  

Asemalla on tällä hetkellä voimassa seuraavat poikkeusjärjestelyt, jotka kestävät helmikuun 2023 loppuun:

  1. Työmaaprojektista johtuen sekä aseman toiminta että liikennejärjestelyt aseman ympärillä ovat muuttuneet tilapäisesti, kun aseman työmaanpuoleinen ajokaista on jouduttu sulkemaan. Aseman Hakamäenkujan puoleinen ajokaista on aiemmin palvellut asiakkaitamme.
  2. Valitettavasti myös Hakamäenkujan puoleisen ajokaistan läpiajo on ollut estetty. Tästä johtuen olemme tehneet uudet väliaikaiset ajorampit Hakamäenkujan puoleiselle ajokaistalle, mikä mahdollistaa tankkauspisteeltä poistumisen sen molemmista päistä.
  3. Työmaakoneiden siirtely saattaa kuitenkin ajoittain vaikuttaa ajojärjestelyihin uusista rampeista huolimatta, mutta näistä järjestelyistä emme viesti erikseen.
  4. Poikkeusjärjestelyiden aikana vain raskaalle kalustolle tarkoitetut suuremmat tankkausliittimet (NGV2) on poistettu tilapäisesti käytöstä ja molemmilta avoinna olevilta jakelumittareilta voivat tankata sekä henkilöautot että raskaampi kalusto normaalia tankkausliitintä (NGV1) käyttäen. 

Mahdollisista käyttökatkoksista ja muutoksista tiedotamme Gasum DriverApp -sovelluksessa. 

Ratikkavarikon rakennushanke jatkuu vielä usean vuoden ajan ja mahdollisista uusista poikkeusjärjestelyistä tiedotamme erikseen. Teemme parhaamme rakennushankkeesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. 

Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä projektin aikana. Lämpimästi tervetuloa tankkaamaan asemallemme poikkeusjärjestelyistä huolimatta.

Tutustu tankkausasemaverkostoomme

Lisätietoja:

Asiakaspalvelu, Gasum Group
Puhelin: +358 800 122 722
Sähköposti: 
customerservice@gasum.com