Gasum avaa uuden tankkausaseman Ruotsin Luulajaan

Energiayhtiö Gasum jatkaa pohjoismaisen kaasutankkausasemaverkostonsa laajentamista. Luulajaan avattu uusi asema vastaa biokaasun kasvavaan kysyntään nyt myös Pohjois-Ruotsissa. Tankkausasema on osa Gasumin and Sandahls Logistik ‑yhtiön yhteistyötä.

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on avannut uuden nesteytetyn kaasun tankkausaseman Pohjois-Ruotsin Luulajaan. Gasum laajentaa asemaverkostonsa ulottuvuutta Ruotsissa 250 kilometrillä ja pystyy nyt tarjoamaan Ruotsin pohjoisimmissakin osissa toimiville kuljetusyhtiöille sekä paineistettua että nesteytettyä kaasua. Gasumilla on 23 nesteytetyn kaasun tankkausasemaa eri puolilla Ruotsia, ja yhtiön pohjoismainen kaasutankkausasemaverkosto koostuu yli 50 asemasta. Osaa asemista operoivat Gasumin yhteistyökumppanit.

Sandahls Logistik on logistiikka-alan perheyhtiö, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on fossiilivapaus vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö pyrkii tavoitteeseensa luopumalla fossiilisten liikennepolttoaineiden käytöstä ja investoimalla vahvasti biokaasulla kulkeviin kuorma-autoihin maantiekuljetuksissaan. Luulajaan avattu tankkausasema on Gasumin toinen Sandahls Logistikin terminaalin yhteyteen rakennettu asema. Ensimmäinen avattiin vastikään Länsi-Ruotsin Vårgårdaan.

Luulajan tankkausasema laajentaa Gasumin verkoston Pohjois-Ruotsin Norrbotteniin

Tankkausasemaverkoston laajeneminen uusille alueille tuo lisää kaasukäyttöisiä ajoneuvoja Ruotsin teille. Verkoston laajeneminen avaa uusia mahdollisuuksia, kuten siirtymisen vähäpäästöisempiin kuljetuksiin myös Pohjois-Ruotsissa. Uuden tankkausaseman myötä osa logistiikkayhtiöistä onkin jo muuttanut reitityksiään muualta Ruotsista Luulajaan.

“Olemme tästä uudesta asemasta erityisen tyytyväisiä, koska se on osoitus Gasumin kyvystä kasvattaa Ruotsin kaasutankkausasemaverkostoa kattamaan aivan koko maan – etelän Malmöstä pohjoisen Luulajaan saakka. Tämä on tärkeää varsinkin Pohjois-Ruotsin logistiikan kannalta. Vahvistamalla tankkausasemakapasiteettiamme Norrbottenin läänissä autamme yhä useampaa logistiikkatoimijaa saavuttamaan päästötavoitteensa mahdollistamalla siirtymisen puhtaampiin ja kustannustehokkaampiin polttoaineisiin. Logistiikkayritykset ovat heti uuden aseman käyttöönoton jälkeen reitittäneet kalustoaan alueelle testatakseen Gasumin luoman kuljetuskäytävän toimivuutta. Tämä osoittaa kuinka tehokkaasti pystymme vähentämään päästöjä Ruotsissa”, sanoo Gasumin Ruotsin liikennetoiminnasta vastaava johtaja Sharareh Edström.

Gasum auttaa kumppaniensa kanssa Ruotsia saavuttamaan ilmastotavoitteensa

Ruotsin kansallinen tavoite on vähentää tieliikennepäästöjä vähintään 70 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä, ja Gasum on yhdessä asemiin ja kalustoon investoivien kumppaniensa kanssa sitoutunut auttamaan Ruotsia pääsemään tavoitteeseensa. Uusiutuvaa ja kustannustehokasta biokaasua käyttämällä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna.

“Ilmastotavoitteisiin pääseminen vaatii päästövähennyksiä pitkän matkan kuljetuksissa, sillä niistä syntyy noin 70 prosenttia raskaan liikenteen päästöistä. Olemme iloisia Ruotsin valtion Klimatklivet-ympäristöohjelmasta saamastamme investointituesta, koska pystymme sen avulla rakentamaan infrastruktuuria, joka edistää merkittävästi päästövähennyksiä siellä, missä niitä tarvitaan”, Edström toteaa.

Lisätietoja: 
 
Sharareh Edström, Director, Traffic Sweden, Gasum 
Puh. +46 73 50 50 620, sharareh.edstrom@gasum.com 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi