Gasum öppnar en ny gastankstation i Luleå

Energibolaget Gasum fortsätter att expandera sitt nätverk av tankstationer med gas i Norden. Den nyöppnade stationen i Luleå gör det möjligt för Gasum att möta kundernas ökande efterfrågan på miljövänlig biogas, även i de nordligaste delarna av Sverige. Stationen i Luleå är ett resultat av ett samarbete mellan Sandahls Logistik och Gasum.

Det nordiska energibolaget Gasum har öppnat en ny gastankstation Luleå. Nu kan transportföretag som är verksamma i den nordligaste delen av Sverige tanka flytande och komprimerad gas i Luleå. Med etableringen av den nya stationer utökar Gasum korridoren med stationer med ytterligare 250 km. Gasum har nu 23 tankstationer för flytande gas i Sverige och totalt över 50 i hela Norden.

Sandahls Logistik är ett familjeägt logistikföretag med ett ambitiöst hållbarhetsmål: att vara fossilfritt senast 2025. För att nå detta mål kommer företaget att fasa ut transporter drivna av fossila bränslen och huvudsakligen investera i biogasdrivna fordon för sina vägtransporter. Tankstationen i Luleå är Gasums andra station som byggs tillsammans med Sandahls Logistiks terminaler. Den första tankstationen öppnades nyligen i Vårgårda.

Tankstationen i Luleå utökar Gasums nätverk till Norrbotten

I takt med att infrastrukturen för tankstationer expanderar till nya regioner kommer antalet gasdrivna fordon på de svenska vägarna växa.

Flera företag har redan signalerat att en utbyggnad av nätverket av gastankstationer ger helt nya möjligheter att övergå till transporter med lägre utsläpp i norra Sverige. Dessutom har den nya stationen medfört att vissa logistikföretag redan har omdirigerat en del av sin trafik från andra delar av Sverige till Luleå.

”Den här nya stationen är mycket speciell för oss eftersom den visar Gasums förmåga att utrusta hela avlånga Sverige med gastankstationer, från Luleå i norr till Malmö i söder. Detta är särskilt viktigt logistiskt i norra Sverige. Nu kan fler logistikföretag bli hjälpta att nå sina utsläppsambitioner genom att övergå till renare och mer kostnadseffektiva bränslen. Från första dagen då den nya stationen togs i drift har företag placerat lastbilar i regionen för att testa korridoren som byggts av Gasum, vilket visar på omfattningen av vad vi har kunnat skapa för att uppnå utsläppsminskningar i Sverige”, säger Sharareh Edström, Director of Traffic på Gasum Sverige.

Samarbete för att nå klimatmål

Sveriges nationella mål är att minska utsläppen med minst 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010. Gasum, tillsammans med samarbetspartner som är villiga att investera i stationer och lastbilar, är engagerade i att hjälpa Sverige att nå detta mål. Användning av förnybar och kostnadseffektiv biogas inom transporter kan minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen under bränslets livscykel.

”För att nå klimatmålen måste vi minska utsläppen från långväga transporter, eftersom cirka 70 procent av utsläppen från tunga fordon kommer från denna sektor. Vi gläder oss över investeringsbidraget från miljöinitiativet Klimatklivet, eftersom det kommer att göra det möjligt för oss att bygga infrastruktur som kommer att bidra till att drastiskt minska utsläppen där det behövs, inom långväga transporter i Sverige”, avslutar Edström.

För mer information, kontakta: 
 
Sharareh Edström, Director, Traffic Sweden, Gasum 
Tel. +46 73 50 50 620,
sharareh.edstrom@gasum.com 

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv