Gasum åpner en ny fyllestasjon i Luleå

Energiselskapet Gasum fortsetter å utvide sitt nordiske nettverk av gassfyllestasjoner. Den nyåpnede stasjonen i Luleå hjelper Gasum med å oppfylle kundenes stadig voksende behov for miljøvennlig biogass, også i de nordligste delene av Sverige. Luleå-stasjonen er et resultat av samarbeid mellom Sandahls Logistik og Gasum.

Gasum kan nå tilby både komprimert og flytende gass til transportselskapene som opererer i den nordligste delen av Sverige. Med full kontroll og eierskap over hele verdikjeden kan Gasum forlenge korridoren med stasjoner med ytterligere 250 km. Gasum har nå 23 fyllestasjoner for flytende gass i Sverige og over 50 i Norden totalt, hvorav noen drives av Gasums samarbeidspartnere.

Sandahls Logistik er et familieeid logistikkselskap med et ambisiøst mål om å være fossilfritt innen 2025. For å nå dette målet skal selskapet fase ut transport med fossile drivstoff, og de vil hovedsakelig investere i biogassdrevne kjøretøy til veitransporten. Fyllestasjonen i Luleå er den andre stasjonen Gasum har bygget i forbindelse med Sandahls Logistiks terminaler. Den første åpnet nylig i Vårgårda i Vest-Sverige.

Fyllestasjonen i Luleå strekker Gasum-nettverket til Norrbotten i Nord-Sverige

Etter hvert som nettverket av fyllestasjoner strekker seg inn i nye regioner, vil antallet gassdrevne kjøretøy på svenske veier vokse jevnt og trutt.

Flere selskaper har allerede signalisert at en utvidelse av nettverket av gassfyllestasjoner åpner helt nye muligheter, for eksempel til å bytte til lavutslippstransport i Nord-Sverige. Takket være den nye stasjonen er det også noen logistikkselskaper som allerede har omdirigert deler av trafikken sin fra andre deler av Sverige, til Luleå.

«Den nye stasjonen har spesiell betydning for oss, fordi den viser Gasums evne til å bygge gassfyllestasjoner i hele Sverige, fra Luleå i nord til Malmö i sør. Dette er spesielt viktig for logistikken i Nord-Sverige. Ved å styrke fyllestasjonskapasiteten i Norrbotten-regionen hjelper vi et stadig større antall logistikkbedrifter med å nå utslippsmålene sine, ved å legge til rette for at de kan bytte til renere og mer kostnadseffektive drivstoff. Fra dagen den nye stasjonen åpnet, har flere selskaper sendt lastebiler til regionen for å teste den Gasum-bygde korridoren. Dette viser betydningen av det vi har skapt, og hvor viktig det er for å redusere utslippene i Sverige», sier Sharareh Edström, Head of Business Sweden, Traffic.

Gasum samarbeider med partnere for å hjelpe Sverige med å nå klimamålene

Sveriges nasjonale mål er å redusere utslippene med minst 70 prosent innen 2030, sammenlignet med 2010. Gasum ønsker å bidra til å nå dette målet, i samarbeid med partnere som er villige til å investere i fyllestasjoner og lastebiler. Bruk av fornybar og kostnadseffektiv biogass i transportbransjen kan redusere klimagassutslippene med opptil 90 prosent gjennom drivstoffets livssyklus, sammenlignet med fossile drivstoff.

«For å nå klimamålene må vi redusere utslippene i langtransporten, da ca. 70 prosent av utslippene fra tyngre kjøretøy kommer fra denne sektoren. Vi er fornøyde med investeringsbidraget fra miljøinitiativet Klimatklivet. Det setter oss i stand til å bygge en infrastruktur som vil bidra til å drastisk redusere utslippene der det trengs, nemlig innen den svenske langtransporten», konkluderer Sharareh.

For mer informasjon, kontakt: 
 
Sharareh Edström, trafikkdirektør for Sverige, Gasum 
Tlf.: +46 73 50 50 620, sharareh.edstrom@gasum.com 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/