Gasum käynnistää kolme laajennushanketta olemassa olevissa biokaasulaitoksissa

Gasum on päättänyt investoida yhteensä 27 miljoonaa euroa kolmeen hankkeeseen, jotka laajentavat ja parantavat olemassa olevia biokaasulaitoksia Ruotsissa ja Suomessa. Hankkeiden tavoitteena on lisätä biokaasun tuotantoa yhteensä 60 gigawattituntia (GWh) vuodessa sekä tehostaa mädätysjäänteen käsittelyä kierrätysravinnetuotannon parantamiseksi.

Örebron laitoksen modernisointi ja laajennus (Ruotsi)

Investointi sisältää kapasiteetin laajennuksen paineistetun biokaasun (CBG) tuotannon lisäämiseksi 17 GWh:lla vuodessa sekä mädätteen käsittelyn tehostamisen. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2023 ja niiden arvioidaan valmistuvan kesään 2024 mennessä.

Oulun laitoksen laajennus (Suomi)

Investoinnit kohdistuvat kapasiteetin laajentamiseen CBG:n tuotannon lisäämiseksi 23 GWh:lla vuodessa ja mädätteiden käsittelyn parantamiseen volyymien kasvaessa. Lisääntynyt tuotanto menee Oulun alueen joukkoliikenteen polttoaineeksi. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2023 ja niiden arvioidaan valmistuvan keväällä 2024.

Vehmaan jalostusyksikkö (Suomi)

Investointi sisältää aiemmin muualla Gasumin laitoksilla käytössä olleen jalostusyksikön asennuksen, jotta Vehmaan laitos voi tuottaa CBG:tä sähkön ja lämmön sijaan. Asennuksen valmistuttua laitoksen tuotanto on 20 GWh CBG:tä vuodessa. Rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2023 ja niiden arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2024.

Olemassa olevien biokaasulaitosten tuotannon lisääminen on osa Gasumin strategista tavoitetta tuoda markkinoille vuosittain seitsemän terawattituntia (7 TWh) uusiutuvaa kaasua vuoteen 2027 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi 1,8 miljoonan tonnin vuotuista kumulatiivista hiilidioksidivähennystä Gasumin asiakkaille.

Lue lisää biokaasun tuotannosta

Lue lisää Gasumin strategiasta

Kuva: Örebron biokaasulaitos Ruotsissa

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuontanto, Gasum
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com