Gasum inleder tre expansionsprojekt i befintliga biogasanläggningar

Gasum har fattat beslut om att investera totalt 27 miljoner euro i tre projekt som gäller utbyggnation och förbättringar i befintliga biogasanläggningar i Sverige och Finland. Målet med projekten är att öka biogasproduktionen med totalt 60 gigawattimmar (GWh) per år samt att vidareutveckla förädlingen av rötrester för ökad återvinning av näringsämnen.

Modernisering och utbyggnad av Örebro anläggningen (Sverige)

Investeringen omfattar en utökning av kapaciteten för att öka produktionen av komprimerad biogas (CBG) med 17 GWh per år samt förbättring av rötresthanteringen. Byggnation inleds hösten 2023 och beräknas vara klart till sommaren 2024.

Utbyggnad av anläggningen i Uleåborg (Finland)

Investeringarna kommer att gå till utökad biogasproduktion av CBG med 23 GWh årligen och förbättrad bearbetning av rötrester när råvaruvolymerna ökar. Den ökade produktionen av komprimerad biogas kommer att användas som fordonsbränsle i kollektivtrafiken i Uleåborgsområdet.  Byggnadsarbetet inleds hösten 2023 och beräknas vara klart under våren 2024.

Installation av uppgraderingsenhet i biogasanläggningen i Vehmaa (Finland)

Investeringen omfattar flytt av en tidigare använd uppgraderingsenhet. Hittils harelektricitet och värme producerats i Vehmaa som nu ersätts med produktion av CBG. Anläggningens produktion av CBG kommer att vara 20 GWh per år. Flytt och byggnadsarbetet startade i maj 2023 och beräknas vara klart i början av 2024.

Att öka produktionen från befintliga biogasanläggningar är en del av Gasums strategiska mål att kunna leverera sju terawattimmar (7 TWh) förnybar gas årligen till marknaden år 2027. Att uppnå detta mål skulle innebära en årlig koldioxidminskning på 1,8 miljoner ton för Gasums kunder.

Läs mer om biogas

Foto: Örebro biogasanläggning i Sverige

Mer information:

Ari Suomilammi, Director, Biogas Production, Gasum
+358 400 653 351, ari.suomilammi(a)gasum.com