Askel askeleelta kohti puhtaampaa huomista

Kasvustrategiamme antaa suuntaviivat matkalle kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Uskomme, että kaasumarkkinan laajentaminen ja uudet innovaatiot ovat edellytys puhtaammalle huomiselle. Uudistuminen ja ketterä johtaminen ovat keskeinen osa yhtiömme strategiaa, ja arvolauseemme mukaisesti kuljemme määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia. 

Työllämme on yhteinen tarkoitus: puhtaampaa energiaa. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta teollisuudessa, maantie- ja meriliikenteessä.

 

Content Image

"Kaasun ja biokaasun kysyntä  kasvaa vauhdilla, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä hiili- ja öljypohjaisista vaihtoehdoista puhtaampiin ratkaisuihin. Gasum panostaa tulevina vuosina merkittävästi pohjoismaisen kaasumarkkinan ja -infrastruktuurin kehittämiseen. Tarjoamme monipuolisia, kilpailukykyisiä ja helposti saatavilla olevia biokaasu- ja maakaasuratkaisuja asiakkaillemme Pohjoismaissa."

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus 

Gasum tulevaisuudessa

Kiertotalous: orgaanisesta jätteestä biokaasua

”Gasum on edelläkävijä zero-waste -ajattelussa, jossa yritysten jätteet tullaan hyödyntämään paikallisesti energiaksi. Ajattelumallin edistäminen on ylpeydenaihe kaikille gasumlaisille.”

Kiertotaloudessa raaka-aineet kiertävät kokonaisvaltaisesti. Kun lakritsia valmistetaan paikallisesta viljasta, tuotantoprosessin ylijäämä viedään biokaasulaitokseen. Biokaasun tuotannosta yli jäävä mädätysjäännös voidaan taas puolestaan viedä biokaasulla kulkevilla rekoilla takaisin samoille viljapelloille lannoitteeksi.


Digitalisaatio säästää ympäristöä

"Kehitämme vähähiilistä tulevaisuutta asiakkaillemme, ja haluamme johtaa pohjoismaiset yritykset ja kuluttajat valitsemaan ympäristöystävällisen ja paikallisen vaihtoehdon.”

Digitalisaatio mahdollistaa oman toimintamme tehostamisen yhä ympäristöystävällisemmäksi esimerkiksi logistiikkaa optimoimalla ja tiedonkeruuta helpottamalla. Se parantaa huoltovarmuutta, ennakoitavuutta ja säästää asiakkaidemme kustannuksia.


Innovaatiot ja 10 vuoden visio

"Kaasun käytön kasvu on edellytys kunnianhimoisten päästötavoitteiden toteutumiselle.”

Kymmenen vuoden kuluttua valtaosa energiasta on uusiutuvaa, ja biokaasu on jo merkittävässä roolissa kotimaan energiatuotannossa. Itämeren meriliikenne ja jakelu- ja raskas maantieliikenne on siirtynyt kokonaan puhtaaseen energiaan. Vedyn muuttaminen kaasuksi, on sekin ottanut merkittäviä edistysaskeleita. Näissä kaikissa Gasum on jo nyt aktiivinen innovaattori. Erottaudumme investoimalla tulevaisuuden vaihtoehtoihin.

"Olemme Gasumilla kiteyttäneet arvomme yhteen lauseeseen: 'Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia.' Lue lisää yritysvastuuohjelmastamme.