Gasum-konsernin H1 2023 – Volyymit kasvoivat edelleen luottamuksen kohentuessa markkinoilla

Myynti kehittyi positiivisesti, mutta Gasumin tulosta rasittivat kustannukset, jotka aiheutuivat ympäröivän geopoliittisen tilanteen ja energiamarkkinoiden muutoksien johdosta tehdyistä maakaasuliiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä sekä riskinhallintatoimista.

Tammi–kesäkuu 2023 (H1 2022):

  • Konsernin liikevaihto laski kaasun hintojen ja volyymien pienenemisen johdosta 41,5 prosenttia 745,1 (1 274,2) miljoonaan euroon.
  • Liiketulos (EBIT) oli  26,4 (+56,3) miljoonaa euroa tappiollinen. Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli  20,2 (5,6) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 1 485,9 (2 244,0) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 34,0 (20,9) prosenttia.
  • Myyntivolyymit laskivat vuoden 2022 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna 37 prosenttia 6,2 (9,2) TWh:iin lähinnä maakaasuvolyymien pienenemisen myötä.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2023 toista neljännestä ja ensimmäistä puoliskoa:

“Volyymit kasvoivat toisella vuosineljänneksellä kaikissa liiketoiminnoissa hyvin, ja varsinkin nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun (LBG) volyymit ovat piristyneet merkittävästi. Luottamus palailee markkinoille hintojen tasaantuessa. Myönteistä kehitystä on vauhdittanut ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut ja toisella vuosineljänneksellä jatkunut edullinen hintataso. Yhä useampi asiakas on palannut takaisin kaasun käyttöön vaihdettuaan vuonna 2022 saastuttavampiin polttoainevaihtoehtoihin hintojen ollessa ennätyskorkealla.

Konsernin liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 745,1 miljoonaa euroa, liiketulos ‑26,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos ‑20,2 miljoonaa euroa. Volyymien ja myynnin myönteisestä kehityksestä huolimatta Gasumin tulosta rasittivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla kustannukset, jotka johtuivat markkinoiden myllerryksestä sekä toiminnan sopeuttamisesta energiaympäristön muutoksiin vuonna 2022. Kustannukset syntyivät tarpeesta järjestellä uudelleen koko putkimaakaasun hankintaketju, kun maakaasun toimitukset Venäjältä päättyivät toukokuussa 2022.

Gasum irtisanoi toukokuussa 2023 pitkäaikaisen putkikaasun hankintasopimuksen, joka yhtiöllä oli ollut venäläisen Gazprom Exportin kanssa. Kaasutoimitukset olivat tuolloin olleet keskeytyneenä jo vuoden. Gasum vei asian välimiesmenettelyyn, kun Gazprom ilmoitti keväällä 2022 vaativansa maksuja eurojen sijaan ruplissa. Osapuolet eivät kyenneet ratkaisemaan tilannetta välimiesmenettelyä seuranneissa neuvotteluissa, joten Gasum päätyi purkamaan sopimuksen.

Gasumin vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä julkistetun uuden strategian toimeenpano edistyi määrätietoisesti vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Seuraavan uuden suuren 120 gigawattitunnin biokaasulaitoksemme rakennustyöt Ruotsin Götenessä etenivät suunnitellusti, ja yhtiö teki toisella vuosineljänneksellä päätökset investoida kolmen olemassa olevan biokaasulaitoksen laajennus- ja parannustöihin Suomessa ja Ruotsissa. Laajennus- ja parannushankkeet lisäävät valmistuttuaan kesään 2024 mennessä Gasumin biokaasun tuotantoa 60 gigawattitunnilla vuodessa.

Gasum ja varustamojätti MSC Groupin risteilyliiketoimintayksikkö allekirjoittivat kesäkuussa pitkäaikaisen sopimuksen LNG:n toimittamisesta MSC  Cruises ‑brändin uudelle lippulaivalle MSC Euribialle sekä aiesopimuksen, jonka tavoitteena on uusiutuvalla energialla valmistettavaa synteettistä e-LNG-polttoainetta koskeva yhteistyö. MSC Cruises osti Gasumilta myös yli 400 tonnia nesteytettyä biokaasua (LBG), jota käyttäen MSC Euribia purjehti maailman ensimmäisen nettopäästöttömän risteilymatkan Ranskan Saint-Nazairesta Kööpenhaminaan.

Gasum toimittaa LBG:tä myös Viking Linelle, jonka innovatiivisessa aloitteessa matkustajat voivat pienentää matkansa hiilijalanjälkeä jopa 90 prosentilla ostamalla biokaasua oman matkansa kulutuksen verran. Gasum on erittäin mielellään mukana tässä aloitteessa.

Sähköliiketoiminnassa Gasum solmi kymmenvuotisen PPA-sähkönhankintasopimuksen, jolla yhtiö toimittaa tuulivoimaa Volvo Finland and Volvo Construction Equipment ‑yhtiöille. Gasum toimittaa Volvolle myös taseenhoitopalvelun eli huolehtii sähkön hankinnan ja kulutuksen välisen tasapainon optimoinnista, jotta Volvo voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja samalla pienentää hiilijalanjälkeään.

Lisäksi aloitimme Euroopan pohjoisimman kaasutankkausaseman rakennustyöt Keminmaalla Lapissa ja avasimme Norjassa kaksi uutta asemaa, joista toinen on innovatiivinen vihreän energian asema, jolla voi biokaasun tankkaamisen lisäksi myös ladata sähköajoneuvoja.

Olen hyvin positiivisella mielellä myyntivolyymien kehityksen sekä markkinoiden toimeliaisuuden ja kiinnostuksen suhteen ja haluan kiittää Gasumin loistavaa henkilökuntaa erinomaisesta työpanoksesta uuden strategiamme toimeenpanossa tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.”

Lue koko katsaus verkkosivuillamme

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 554 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com