Gasum-konsernin Q1 2023 – Volyymit piristyivät vuoden 2022 lopun tasolta vakaamman toimintaympäristön seurauksena

Asiakkaat alkavat palata taas kaasun käyttöön vaihdettuaan halvempiin ja suurempipäästöisiin polttoainevaihtoehtoihin vuoden 2022 aikana. Vuoden alussa volyymit kasvoivat vähitellen, mutta olivat yhä pienemmät kuin vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla.

Tammi–maaliskuu 2023 (Q1 2023):

  • Konsernin liikevaihto laski 40 prosenttia 455,6 (758,0) miljoonaan euroon.
  • Liiketulos (EBIT) oli -19,3 (-11,3) miljoonaa euroa tappiollinen. Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli -11,3 (5,5) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 1 745,2 (2 348,2) miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 29,9 (18,0) prosenttia.
  • Myyntivolyymi laski vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna 45 prosenttia 3,3 (6,0) TWh:iin. 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2021 ensimmäistä vuosineljännestä:

”Energiasektorin toimintaympäristö alkoi vakautua vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tämä oli tervetullut kehityssuunta edellisvuoden hurjan myllerryksen jälkeen. Vuoden 2022 ennätyskorkeat kaasun hinnat saivat useat asiakkaat vaihtamaan halvempiin ja saastuttavampiin polttoaineisiin, mutta moni on ottanut kaasun taas uudestaan käyttöön vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 

Tämä on hyvä uutinen ilmaston kannalta, koska maakaasulla ja etenkin biokaasulla on merkittävästi pienempi hiilijalanjälki kuin muilla polttoainevaihtoehdoilla. Kaasulla on yhä lyhyellä aikavälillä suurin ja nopein potentiaali hiilidioksidipäästövähennyksiin niin maa- ja meriliikenteessä kuin teollisuuden prosesseissakin. 

Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen alempi hintataso johti kaasun myyntivolyymien kasvuun edellisvuoden romahduksesta. Asiakkaat ovat volyymien kasvaessa myös alkaneet osoittaa lisääntyvää kiinnostusta kiinteähintaisiin sopimuksiin.

Konsernin liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 544,6 miljoonaa euroa, liiketulos -19,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos -11,3 miljoonaa euroa. Vapautimme myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttöpääomaa etenkin maakaasun aktiivisen varastonhallinnan kautta. Konsernin korolliset nettovelat vähenivät vuosineljänneksellä 158,2 miljoonaan euroon.

Julkistimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä uuden strategisen tavoitteemme tuoda vuoteen 2027 mennessä vuosittain markkinoille 7 TWh uusiutuvaa kaasua. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi yhtiön asiakkaille 1,8 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästövähennyksiä.

Gasumin uutta strategiaa on toteutettu alkuvuonna aktiivisesti: ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli käynnissä kaikkiaan 16 strategista hanketta. Uskon vakaasti gasumlaisten kykyyn tuottaa tulosta niin näissä kuin myös myöhemmin tänä vuonna käynnistyvissä hankkeissa. 

Seuraavan uuden suuren biokaasulaitoksemme rakennustyöt Ruotsin Götenessä edistyivät vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana suunnitellusti. Avasimme myös Ruotsin Luulajaan uuden tankkausaseman, joka auttaa Gasumia vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään myös Ruotsin pohjoisimmissa osissa. Tankkausasema saatiin Luulajaan Gasumin and Sandahls Logistik yhtiön yhteistyön myötä.

Tammikuussa käynnistyi GasumHackathon-niminen avoin innovaatiokilpailu, jolla etsimme ratkaisuja ja kumppaneita Gasumin Suomessa ja Ruotsissa toimivilla biokaasulaitoksilla biokaasun jalostuksen sivuvirtana syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseksi. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä JAMK-ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämön BioPaavon sekä kasvuyritysten sparrausohjelman Kasvu Openin kanssa.

Merenkulkusegmentissä Gasumin liiketoiminta merkittiin Alankomaiden kaupparekisteriin, mikä vahvistaa yhtiön läsnäoloa ja mahdollisuuksia Luoteis-Euroopan bunkrausmarkkinoilla. Liityimme myös SeaFocus Intelligence Hunt -ohjelmaan, jossa teemme opiskelijoiden kanssa yhteistyötä merenkulun energiankäytön tulevaisuuden kartoittamiseksi.”

Lue koko katsaus verkkosivuillamme

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 554 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com