Gasum-konsernin Q3 2023 – Vakaat markkinahinnat johtivat LNG:n volyymin myönteiseen kehitykseen kysynnän kasvaessa merenkulun markkinoilla

Gasum keskittyi strategiansa toteuttamiseen rauhallisemmassa markkinatilanteessa, jossa kaasun hinnat tasoittuivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Katsauskauden jälkeen tapahtunut Balticconnector-putken rikkoutuminen luo epävarmuutta tulevalle talvikaudelle.

Tammikuu–syyskuu 2023 (Q1–Q3 2022):

  • LNG-volyymit kehittyivät myönteisesti, mutta putkikaasuvolyymit pienenivät odotetusti. Kokonaismyyntivolyymit laskivat tämän vuoksi 8,8 (11,9) terawattituntiin (TWh) eli pienenivät 26 prosenttia vuodesta 2022.
  • Konsernin liikevaihto pieneni kaasun markkinahintojen laskun johdosta 47,7 prosenttia 1 025,7 (1 959,4) miljoonaan euroon. 
  • Liiketulos (EBIT) oli -5,4 (119,3) miljoonaa euroa tappiollinen. Oikaistu liiketulos (EBIT) oli -23,5 (42,1) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma oli 1 506,2 (2 553,2) miljoonaa euroa.
  • Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen lopussa 34,8 (20,3) prosenttia.

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Mika Wiljanen kommentoi vuoden 2023 kolmatta vuosineljännestä sekä vuotta kokonaisuudessaan tilikauden alusta lähtien:

“Jatkoimme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä toimintaamme vakaammassa markkinaympäristössä. Putkimaakaasun volyymit olivat vaatimattomia, mutta nesteytetyn maakaasun (LNG) volyymit kehittyivät myönteisesti meriliikenteessä, kun LNG:n hintataso pysyi suotuisana koko vuosineljänneksen ajan.

Konsernin liikevaihto vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1 025,7 miljoonaa euroa, liiketulos 5,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 23,5 miljoonaa euroa. Markkinoiden vakaudesta ja meriliikenteen LNG-markkinoiden volyymien myönteisestä kehityksestä huolimatta Gasumin tulosta rasittivat yhä kulut, jotka johtuivat markkinoiden myllerryksestä sekä toiminnan sopeuttamisesta energiaympäristön muutoksiin vuonna 2022. Näiden kustannusten odotetaan pienenemisestään huolimatta rasittavan Gasumin tulosta vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun saakka.

Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa ilmeni vuoto, joka keskeytti kaasun virtauksen putkessa. Vuoto osoittautui ulkoisen toiminnan aiheuttamaksi ja tapauksen tutkinta käynnistettiin. Putkikaasutoimitusten keskeytymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia Gasumin kyvylle palvella maakaasuasiakkaitaan, mutta siitä aiheutuu epävarmuutta koskien tulevaa talvikautta. Gasum rakentaa parhaillaan toimitus- ja logistiikkaketjuaan uudelleen vastatakseen asiakkaidensa maakaasukysyntään.  

Jatkoimme kolmannella vuosineljänneksellä johdonmukaisesti Gasumin strategian toimeenpanoa, ja uusien investointien suunnittelu edistyi aikataulussa. Käynnistimme kolmen olemassa olevan biokaasulaitoksen laajennukset Suomessa ja Ruotsissa. Työt Vehmaalla edistyivät hyvin ja laitos saataneen käyttöön tämän vuoden joulukuussa. Oulussa työt käynnistyvät näillä näkymin vuoden 2024 alussa ja Ruotsin Örebrossa myöhemmin keväällä. 

Ruotsin Göteneen nousevan uuden biokaasulaitoksen rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Laitoksen kolme pääreaktoria, biomassan ja biolannoitteen varastointisäiliöt sekä teknisten rakennusten rungot ovat jo pystyssä ja laitosalueen infrastruktuuri on valmistunut. 

Gasum laajensi heinäkuun alussa biokaasuportfoliotaan hankkimalla enemmistöosuuden ruotsalaisesta biokaasua jalostavasta Liquidgas Biofuel Genesis AB yhtiöstä. Liquidgas Biofuel Genesis omistaa eteläisen Ruotsin Helsingborgissa sijaitsevan biokaasun jalostuslaitoksen ja vastaa sen operoinnista. Laitos tuottaa tällä hetkellä vuosittain noin 80 gigawattituntia (GWh) jalostettua biokaasua.

Sähköliiketoiminnassa saavutimme uuden merkkipaalun, kun solmimme ensimmäisen fuel switch sopimuksemme. Se tarkoittaa, että optimoimme energianhankinnan asiakkaamme puolesta vaihtamalla kaasun ja sähkön käytön välillä energian päivä- tai jopa tuntikohtaisten markkinahintojen mukaan.

Riippumaton arvioija CICERO Shades of Green luokitteli Gasumin biokaasuliiketoiminnassa käyttämän kestävän rahoituksen, eli vihreiden lainojen viitekehyksen parhaalle mahdolliselle eli Dark Green tasolle. Arvioinnissa todettuja vahvuuksiamme ovat jätteiden käyttö raaka-aineena ja kiertotalouden edistäminen. Gasum sai myös hallintotavalleen arvosanan ’erinomainen’, koska kestävyys on olennainen osa yhtiön hallinnointiperiaatteita.

Avasimme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kaksi uutta tankkausasemaa, yhden Ruotsissa ja toisen Suomessa, ja LNG-bunkrausalus Kairos palasi Gasumin käyttöön oltuaan jonkin aikaa jälleenvuokrattuna. Kaikki tämä auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme tehokkaammin, kun LNG:n ja biokaasun kysyntä kasvaa.”

Lue koko katsaus verkkosivuillamme

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 580 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com