Gasumin 2022 vuosiraportit julkaistu

Gasum-konsernin vuoden 2022 vuosiraportit ovat nyt julkaistu verkossa Gasumin nettisivuilla. Julkaistut raportit ovat:

 • Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2022
 • Yritysvastuuraportti 2022 (englanniksi)
 • Hallinnointi- ja palkitsemisraportti 2022
 • Green Funding Impact -raportti 2022 (englanniksi)

Poimintoja Gasumin 2022 taloudellisesta tuloksesta:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 73 prosenttia 2 722,5 (1 571,0) miljoonaan euroon.
 • Liiketulos (EBIT) oli 149,9 (-238,5) miljoonaa euroa voitollinen. Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 37,1 (-74,3) miljoonaa euroa.
 • Taseen loppusumma oli 1 947,3 (2 420,7) miljoonaa euroa.
 • Konsernin omavaraisuusaste oli 28,3 (18,0) prosenttia.
 • Myyntivolyymi laski 37 prosenttia 15,6 (24,8) TWh:iin.

Poimintoja Gasumin 2022 yritysvastuuraportista:

 • Toimitimme 1,7 TWh biokaasua asiakkaillemme – kasvua yli 35 prosenttia.
 • Mahdollistimme 444 000 CO2eq tonnin päästövähenemän biokaasun käytöllä – kasvua 29 prosenttia.
 • Käsittelimme miljoona tonnia erilaisia jätteitä biokaasun tuotannossa.
 • Myimme 7,3 terawattitunnin edestä uusiutuvan sähkön alkuperätakuita – kasvua 18 prosenttia
 • TRIF-tapaturmataajuus (Total Recordable Incident Frequency) oli 5,3 – vähennystä 62 prosenttia.

Lataa raportit täältä

Lisätietoja:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com