Gasumin tavoitteena on tuoda markkinoille vuodessa 7 TWh uusiutuvaa kaasua vuoteen 2027 mennessä – päästövähennys 1,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia

Vuonna 2022 Gasum toimitti asiakkailleen 1,7 TWh biokaasua, joka vastaa 444 000 tonnin CO2-päästövähenemää. Gasum on asettanut uudet kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuuden ollessa kiinteä osa yhtiön uutta strategiaa.

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum julkaisi viime vuonna uuden strategian seuraavaksi viideksi vuodeksi. Käytännössä Gasumin tavoitteena on siirtää liiketoiminnan painopistettä vahvemmin uusiutuvan kaasun ja sähkön suuntaan.

Osana muutosta Gasum on asettanut uudeksi kunnianhimoiseksi tavoitteekseen tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Tämä tarkoittaa merkittäviä investointeja Gasumin oman biokaasun tuotannon kasvattamiseen sekä uusiutuvan kaasun hankinnan lisäämistä luotetuilta kumppaneilta.

Gasum tuottaa biokaasua tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa 17 laitoksessa erilaisista jätevirroista, kuten lietteestä, lannasta ja biojätteestä. Biokaasua käyttämällä hiilidioksidipäästöjen vähennys verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön on keskimäärin jopa 90 prosenttia. Käyttämällä lantaa biokaasun tuotannossa vaikutus voi olla jopa hiilinegatiivinen, eli päästövähenemä on tällöin yli 100 prosenttia.

Saatavuus lisääntyy merkittävästi

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tuotetaan vuosittain tällä hetkellä yhteensä noin neljä TWh biokaasua. Pohjoismaiden suurin biokaasuntuottaja Tanska tuottaa noin kahdeksan TWh biokaasua vuodessa.

Yksin Gasumin tarjonnan lisäys seitsemään TWh:iin pohjoismaisella tasolla tarkoittaakin merkittävää saatavuuden kasvua. Seitsemää TWh vastaavan energiamäärän käyttö uusiutuvana kaasuna fossiilisten polttoaineiden sijaan tarkoittaisi myös 1,8 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen kumulatiivista vuosittaista vähennystä.

”Maa- ja meriliikenteen sekä teollisten prosessien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä on vielä paljon tehtävää. Biokaasun saatavuuden lisääminen näillä segmenteillä on erinomainen tapa vähentää päästöjä nopealla aikataululla. Biokaasuun siirtyminen voi tapahtua melkeinpä sormia napsauttamalla, sillä maakaasu on suoraan vaihdettavissa biokaasuun missä tahansa maakaasua käyttävissä toiminnoissa”, toteaa Mika Wiljanen, Gasum Groupin toimitusjohtaja.

Ensimmäinen viidestä isosta biokaasulaitoksesta rakenteilla

Vuonna 2022 Gasum toimitti asiakkailleen 1,7 TWh biokaasua, mikä merkitsee 444 000 tonnin CO2-päästövähenemää. Edessä on siis jonkin verran matkaa seitsemän TWh uusiutuvan kaasun vuosittaiseen määrään ja 1,8 miljoonan tonnin päästövähenemään, mutta Mika Wiljanen uskoo, että tavoite on saavutettavissa.

”Olemme esimerkiksi juuri aloittaneet rakennustyöt ensimmäisellä viidestä suuresta biokaasulaitoksesta, joita suunnittelemme Ruotsiin. Vuosina 2023–2024 rakennettava Götenen laitos tuottaa biokaasua 120 GWh vuodessa. Kun sen kertoo viidellä, niin ollaan aika pitkällä tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta meillä on myös muutamia muita suunnitelmia taskussamme”, Wiljanen vakuuttaa.

Uuden strategian mukaisesti Gasum panostaa myös osaamiseensa vihreän sähkön markkinoilla, jotta voi tarjota asiakkailleen yhä täydempiä energian sekä päästöjen hallintapalveluita. Vuonna 2022 Gasum kauppasi 7,3 TWh:n edestä tuuli-, vesi-, aurinkovoimalla tai bioenergialla tuotetun uusiutuvan sähkön alkuperätakuita, mikä on lähes 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Gasumin uuden strategian ytimessä ovat päästöjen vähentäminen ja kestävä liiketoiminta. Gasumille vastuullisuus tarkoittaa pyrkimystä vähentää asiakkaiden päästöjä jatkuvasti sekä pitää yhtiön omat päästöt mahdollisimman pieninä. Gasum käyttää esimerkiksi omassa toiminnassaan vain uusiutuvaa sähköä.

Gasum on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen yritysten vastuullisuudesta ja raportoi vastuullisuudesta GRI-standardien mukaisesti. Gasum julkaisi vuoden 2022 vastuullisuusraporttinsa maaliskuun 2023 lopulla.

Lue Gasumin vastuullisuusraportti verkossa (englanniksi)

Lue lisää Gasumin strategiasta

Lisätietoja:

Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, Gasum

Heidi Westerberg, johdon assistentti
p. 040 554 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
p. 040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi