Gasum har som mål å forsyne markedet med 7 TWh biogass årlig innen 2027 – og med det kutte 1,8 millioner tonn CO2-utslipp

I 2022 leverte Gasum 1,7 TWh biogass til kundene sine, noe som kuttet 444 000 tonn med CO\2\-utslipp. Gasum setter seg nye, ambisiøse mål, med bærekraft som en sentral del av selskapets nye strategi.

Det nordiske energiselskapet Gasum lanserte i 2022 en ny strategi for de neste fem årene. I praksis planlegger Gasum å flytte fokuset mot fornybar gass og elektrisitet.

Som en del av dette skiftet har Gasum satt et nytt, ambisiøst mål om å innen 2027 levere biogass tilsvarende 7 terawattimer (TWh) til det nordiske markedet hvert år. Dette betyr betydelige investeringer i Gasums egen biogassproduksjon, i tillegg til å hente mer biogass fra pålitelige samarbeidspartnere.

Gasum produserer for øyeblikket biogass ved 17 anlegg i Finland og Sverige, av råstoffer som for eksempel kloakkslam, husdyrgjødsel og husholdningsavfall. Bruk av biogass i stedet for fossile brennstoff kan bety i gjennomsnitt 90 prosent lavere CO2-utslipp. Produksjon av biogass av husdyrgjødsel kan til og med bli karbonnegativ, noe som betyr en utslippsreduksjon på over 100 prosent.

Tilgjengeligheten øker betraktelig

Finland, Sverige og Norge produserer til sammen om lag 4 TWh biogass per år. Danmark er den største biogassprodusenten i Norden med rundt 8 TWh produsert årlig.

Målet til Gasums leveranser alene, til 7 TWh i Norden, betyr en markant økning av tilgjengeligheten. Dersom 7 TWh med fossile brennstoff erstattes av biogass, betyr dette et samlet kutt på 1,8 millioner tonn CO2 per år.

«Det gjenstår fortsatt mye arbeid med å redusere CO2-utslippene i industrien og land- og sjøtransporten. Ved å gjøre biogass mer tilgjengelig i disse segmentene kan vi redusere utslippene raskere. Det er mulig å bytte til biogass mer eller mindre over natten, fordi biogass kan brukes på lik linje med naturgass, i de samme systemene», sier Mika Wiljanen, administrerende direktør i Gasum-gruppen.

Det første av fem store biogassanlegg er på vei

I 2022 leverte Gasum 1,7 TWh biogass til kundene sine, noe som reduserte utslippene med 444 000 tonn CO2- det året. Det betyr at det fortsatt er en lang vei å gå for å nå målet om 7 TWh biogass og reduksjon av 1,8 millioner tonn CO2-utslipp per år, men Mika Wiljanen er trygg på at målet er realistisk.

«For eksempel har vi nettopp startet byggingen av det første av fem store biogassanlegg vi planlegger i Sverige. Anlegget i Götene, som skal bygges i løpet av 2023 og 2024, skal produsere 120 GWh biogass per år. Hvis man ganger det med fem, er vi langt på vei for å nå målet innen 2027. Men vi har også noen andre planer på lur», forsikrer Wiljanen.

I henhold til den nye strategien gjør Gasum også investeringer innen fornybar elektrisitet, for å kunne tilby kundene en komplett tjeneste for energi- og utslippsadministrasjon. I 2022 handlet Gasum opprinnelsesgarantier for fornybar elektrisitet produsert med bioenergi, vind-, vann- eller solkraft tilsvarende 7,3 TWh, en økning på nesten 18 % fra foregående år.

Utslippsreduksjoner og generelt bærekraftig virksomhet er kjernen i Gasums nye strategi. For Gasum betyr bærekraft å jobbe kontinuerlig for å redusere utslippene for kundene og holde selskapets egne utslipp på et minimum. Gasum bruker for eksempel kun fornybar elektrisitet i egen virksomhet.

Gasum har forpliktet seg til initiativet UN Global Compact for et bærekraftig næringsliv, og utgir bærekraftsrapporter i henhold til GRI-standardene. Gasum publiserte sin bærekraftsrapport for 2022 ved utgangen av mars.

Les Gasums bærekraftsrapport på nett (på engelsk)

For mer informasjon vennligst kontakt:

Mika Wiljanen, Chief Executive Officer, Gasum

Heidi Westerberg, Executive Assistant
Tel: +358 50 576 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, Vice President, Communications and Sustainability, Gasum
Tel: +358 40 55 40 578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/