Gasums mål är att leverera 7 TWh förnybar gas årligen på marknaden från 2027 – en besparing på 1,8 miljoner ton koldioxidutsläpp

Under 2022 levererade Gasum 1,7 TWh biogas till sina kunder, vilket innebar en besparing på 444 000 ton koldioxid. Gasum sätter nu upp ambitiösa mål med hållbarhet som en integrerad del av företagets nya strategi.

Det nordiska energibolaget Gasum lanserade 2022 en ny strategi för de kommande fem åren. I praktiken strävar Gasum efter att byta fokus i sin verksamhet och lägga större vikt vid förnybar gas och el.

Som en del av denna förändring har Gasum satt upp ett nytt ambitiöst mål att årligen leverera sju terawattimmar (TWh) förnybar gas till den nordiska marknaden från 2027. Det innebär betydande investeringar för att dels öka Gasums egen biogasproduktion, och att dels köpa in mer förnybar gas från pålitliga samarbetspartner.

Gasum producerar för närvarande biogas på 17 anläggningar i Finland och Sverige från olika avfallsströmmar, exempelvis avloppsslam, gödsel och bioavfall. Minskningen av koldioxidutsläppen vid användning av biogas jämfört med användning av fossila bränslen kan bli i genomsnitt 90 procent. Användning av gödsel för biogasproduktion kan till och med ha en negativ inverkan på koldioxidutsläppen, vilket innebär en utsläppsminskning på mer än 100 procent.

Tillgängligheten ökar märkbart

Finland, Sverige och Norge producerar idag tillsammans cirka 4 TWh biogas per år. Danmark är Nordens största biogasproducent med cirka 8 TWh producerad årligen.

Enbart Gasums ökning av leveranser till 7 TWh i Norden innebär en märkbar ökning av tillgängligheten. Att använda 7 TWh förnybar gas i stället för fossila bränslen innebär också en kumulativ årlig minskning av koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton.

”Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att minska koldioxidutsläppen från land- och sjötransporter samt industriella processer. Att öka tillgången på biogas i dessa segment är ett sätt att minska utsläppen förr snarare än senare. Övergången till biogas kan ske nästan med en knapptryckning, eftersom biogas är helt utbytbart mot naturgas, oavsett var den används för närvarande”, säger Mika Wiljanen, vd för Gasum Group.

Den första av fem stora biogasanläggningar är på väg

Under 2022 levererade Gasum 1,7 TWh biogas till sina kunder, vilket innebär en besparing på 444 000 ton koldioxidutsläpp under året. Det innebär att det fortfarande finns en del att göra för att nå en årlig mängd på 7 TWh förnybar gas och 1,8 miljoner ton minskade utsläpp, men Mika Wiljanen är övertygad om att målet är möjligt att nå.

”Vi har till exempel precis börjat bygga den första av fem stora biogasanläggningar som vi planerar att bygga i Sverige. Anläggningen i Götene, som kommer att byggas under 2023–2024, kommer att producera 120 GWh biogas per år. Om man multiplicerar det med fem är man på god väg att nå målet till 2027. Men vi har också några andra planer på gång”, säger Wiljanen.

I enlighet med den nya strategin investerar Gasum också i att förbättra sin kapacitet på marknaden för förnybar el, för att kunna erbjuda sina kunder en komplett energi- och utsläppshanteringstjänst. Under 2022 handlade Gasum med ursprungsgarantier för 7,3 TWh för förnybar el från vindkraft, vattenkraft, solenergi eller bioenergi, vilket är en ökning med nästan 18 procent jämfört med året innan.

Utsläppsminskningar och en hållbar verksamhet i allmänhet är kärnan i Gasums nya strategi. Hållbarhet för Gasum innebär att sträva efter att kontinuerligt minska utsläppen för kunderna och hålla företagets egna utsläpp på ett minimum. Gasum använder till exempel enbart förnybar el i sin egen verksamhet.

Gasum har förbundit sig till FN:s Global Compact-initiativ om företags hållbarhet och rapporterar om hållbarhet i enlighet med GRI-standarderna. Gasum släppte sin hållbarhetsrapport 2022 i slutet av mars.

Läs Gasums hållbarhetsrapport online (på engelska)

För mer information vänligen kontakta:

Mika Wiljanen, Chief Executive Officer, Gasum

Heidi Westerberg, Executive Assistant
Tel: +358 50 576 0951, heidi.westerberg@gasum.com

Olga Väisänen, Vice President, Communications and Sustainability, Gasum
Tel: +358 40 55 40 578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv