Gasumin uusin tankkausasema Jyväskylän Seppälänkankaalla auki – kattava biokaasun jakeluverkosto on tärkeä Postille

Yksi Gasumin suurimmista kotimaisista asiakkaista ja merkittävimmistä uuden aseman käyttäjistä on Posti, joka panostaa voimakkaasti fossiilittomiin kuljetuksiin. Nesteytetyn biokaasun kysyntä on kasvanut Jyväskylän seudulla sen keskeisen sijainnin vuoksi Suomen läpi kulkevilla reiteillä.

Energiayhtiö Gasum on avannut Jyväskylän seudulle toisen nesteytettyä kaasua jakelevan tankkausaseman. Logistiikka-alan toimijoiden keskittymässä Seppälänkankaan teollisuusalueella sijaitseva asema tarjoaa nesteytetyn kaasun lisäksi paineistettua kaasua ja palvelee niin raskaan liikenteen kuin henkilöautoilijoidenkin tarpeita. 

Raskaalle liikenteelle myytävän nesteytetyn biokaasun kysyntä Jyväskylän alueella on kasvanut voimakkaasti, minkä vuoksi Gasum vahvistaa alueellista tankkauskapasiteettiaan toisella asemalla. Jyväskylän alueella on useita paineistettua kaasua jakelevia tankkausasemia, mutta uusi Seppälänkankaan asema on vasta alueen toinen raskaalle liikenteelle nesteytettyä kaasua jakeleva asema.

”Jyväskylän seudun kaasutankkausasemaverkoston vahvistaminen on olennaista sen keskeisen sijainnin vuoksi läpi Suomen kulkevilla reiteillä. Tankkausverkoston jatkuvasti parantuessa yhä useammalla kaupan ja teollisuuden logistiikkaa palvelevalla kuljetusyrityksellä on mahdollisuus siirtyä pienipäästöisiin kuljetuksiin nesteytetyllä biokaasulla”, kertoo Gasumin Suomen liikenteen liiketoimintajohtaja Juho Kurra.

Posti käyttää miljoona kiloa biokaasua vuodessa

Yksi uuden aseman merkittäviä käyttäjiä on Posti, sillä asema sijaitsee logistisesti tärkeässä paikassa sen reittien kannalta. Posti onkin sijoittanut viime vuosina merkittävästi fossiilittomiin kuljetuksiin ja sillä on Suomen suurin biokaasukäyttöinen raskas ajoneuvokanta – yli 30 biokaasurekkaa sekä 14 kuorma-autoa.

Posti on sitoutunut kuljettamaan kaikki hoitamansa lähetykset täysin fossiilittomasti vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että reilun kuuden vuoden kuluttua kaikissa Postin ja sen yhteistyökumppanien suorittamissa kuljetuksissa käytetään ainoastaan sähköä, biokaasua ja vetyä. Viime vuonna yhtiö ajoi yli 18 miljoonaa kilometriä fossiilittomasti sähköllä ja uusiutuvilla polttoaineilla.

”Biokaasu on paitsi fossiiliton, myös liiketaloudellisesti kannattava polttoaine. Käytämme jo tällä hetkellä yli miljoonaa kiloa biokaasua vuodessa, ja lisäämme biokaasurekkojemme ja -kuorma-autojemme määrää edelleen. Kattava biokaasun jakeluverkosto onkin Postin kaltaiselle toimijalle kriittisen tärkeä siirryttäessä kohti fossiilittomia kuljetuksia: Posti palvelee koko maata ja jakelureitit voivat olla pitkiä”, sanoo Postin yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Anna Storm.

90 prosentin päästövähennys

Biokaasu on kustannustehokas polttoaine raskaan liikenteen käyttöön ja sen avulla kuljetusyritykset voivat leikata päästöjään jo tänään. Logistiikka- ja kuljetusyhtiöt ovat avainasemassa Suomen tieliikennepäästöjen leikkaamisessa ajomatkojen ollessa pidempiä ja päästöjen moninkertaisesti suurempia henkilöautoihin verrattuna.

Lähes 100 prosenttia Gasumin myymästä liikennekaasusta kaikille ajoneuvosegmenteille on biokaasua, jonka koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat keskimäärin 90 prosenttia pienemmät perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Gasumin strateginen tavoite on tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa. Se tarkoittaisi vuosittaista 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä.

Uusi kaasutankkausasema sijaitsee osoitteessa Ampumaradantie 36, Jyväskylä. Löydät Gasumin kaikkien kaasuntankkausasemien sijainnit Gasumin verkkosivuilta.

Seppälänkankaan asema on saanut rahoitusta EU:n investointitukiohjelmasta Verkkojen Eurooppa -välineestä. 

Lisätietoja:

Juho Kurra, liiketoimintajohtaja, Suomen liikenne, Gasum
+358 40 161 2351, juho.kurra@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi