Gasumin 2023 vuosiraportit julkaistu

Gasum-konsernin vuoden 2023 vuosiraportit ovat nyt julkaistu verkossa Gasumin nettisivuilla. Julkaistut raportit ovat:

 • Gasum-konsernin vuosikatsaus 1.1.–31.12.2023
 • Yritysvastuuraportti 2023 (englanniksi)
 • Hallinnointi- ja palkitsemisraportti 2023

Yritysvastuuraportti sisältää Gasumin vuoden 2023 Green Funding impact -katsauksen.

Poimintoja Gasumin 2023 taloudellisesta tuloksesta:

 • Konsernin liikevaihto pieneni kaasun markkinahintojen laskun johdosta 44,0 prosenttia 1 456,9 (2 601,8) miljoonaan euroon.
 • Liiketulos (EBIT) oli 45,1 (149,9) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos (EBIT) oli -3,8 (37,1) miljoonaa euroa.
 • Taseen loppusumma oli 1 637,9 (1 947,3) miljoonaa euroa.
 • Konsernin omavaraisuusaste oli 35,6 (28,3) prosenttia.
 • Myyntivolyymit laskivat vuoteen 2022 verrattuna 20 prosenttia 12,5 (15,6) TWh:iin lähinnä putkimaakaasuvolyymien pienenemisen myötä.

Poimintoja Gasumin 2023 yritysvastuuraportista:

 • 1,7 terawattituntia (TWh) biokaasua toimitettu asiakkaille
 • 565 000 tonnia CO2-päästövähennyksiä biokaasun käytöllä – kasvua 27 %
 • Lähes 1 000 000 tonnia jätettä käsitelty osana biokaasun tuotantoa.
 • 25 % koko myydystä energiavolyymistä biokaasua ja sähköä – kasvua 21%
 • 5,3 terawattituntia uusiutuvan sähkön alkuperätakuita myyty asiakkaille

Löydät raportit täältä

Lisätietoja:

Kai Laitinen, talousjohtaja
040 500 2080, kai.laitinen@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus
040 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com