Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisun Gasumin ja Energiaviraston välisessä asiassa

Korkein hallinto-oikeus on 28. maaliskuuta 2024 antanut päätöksen vireillä olleessa Gasumin ja Energiaviraston välisessä asiassa, joka koski maakaasumarkkinalain mukaista eriyttämisvelvollisuutta.

Energiavirasto esitti heinäkuussa 2020 markkinaoikeudelle huomattavan seuraamusmaksun määräämistä Gasum Oy:lle eriyttämisvelvoitteiden rikkomisesta yhtiön jakautumisen yhteydessä. Gasum kiisti Energiaviraston väitteet kaikilta osin ja asia eteni markkinaoikeuden ratkaistavaksi. 7. marraskuuta 2022 antamallaan ratkaisulla markkinaoikeus kumosi Energiaviraston antamat Gasumin tilinpäätöksiä koskevat päätökset. Lisäksi markkinaoikeus hylkäsi Energiaviraston seuraamusmaksuesityksen. Energiavirasto valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tänään antamallaan päätöksellä korkein hallinto-oikeus on kumonnut markkinaoikeuden ratkaisun ja palauttanut seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus ei siis määrännyt Gasumille seuraamusmaksua. Päätös on valitettava ja perehdymme huolella sen sisältöön.

Lisätietoja:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com