Content image

LNG mahdollistaa merkittävät päästövähennykset merenkulussa


Nesteytetty maakaasu eli LNG - puhdasta energiaa Pohjoismaihin

LNG eli nesteytetty maakaasu laajentaa kaasun edut myös kaasuverkoston ulkopuolella koko Pohjoismaihin. Kaasun nesteyttäminen pienentää kaasun tilavuutta ja mahdollistaa kaasun joustavan kuljettamisen ja varastoinnin maalla ja merellä.

LNG on nesteytettyä maakaasua, joka muodostuu kun maakaasu nesteytetään miinus 162 asteiseksi. LNG on koostumukseltaan kirkasta, väritöntä ja myrkytöntä nestettä. Nesteytetys pienentää kaasun tilavuutta 600 kertaisesti, helpottaen kaasun varastointia ja mahdollistaen sen kuljetuksen kaasuverkoston ulkopuolisiin kohteisiin.

LNG eli nesteytetty maakaasu lisää joustavuutta 

Nesteytettynä kaasua voidaan kuljettaa käyttötarkoitukseen sopivilla säiliöaluksilla ja -autoilla tai raiteita pitkin uusille markkinoille. Vuonna 2017 säiliöaluksia oli jo yli 500 ja maailmalla liikkui lähes 300 miljoonaa tonnia LNG:tä. Suurimmat tuottajamaat ovat muun muassa Qatar, Australia ja Malesia. Euroopan suurimman kaasuntuottajan Norjan kaasuviennistä noin viisi prosenttia on LNG:tä. 

LNG antaa joustavuutta energian tuontiin ja lisää huoltovarmuutta.

LNG tarjoaa puhtaamman vaihtoehdon meri- ja maaliikenteelle ja teollisuudelle

LNG:n käyttö on lisääntynyt viime vuosina erityisesti meriliikenteessä. Kasvuun on  vaikuttanut laivojen yhä tiukentuvat päästörajat. LNG:n käyttö ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä ja se täyttää myös tiukimmat päästörajoitukset, jotka koskevat typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä.

LNG tarjoaa puhtaamman polttoaineratkaisun raskaalle maantieliikenteelle ja ulottaen näin edut koko logistiikkaketjuun. LNG:ta voidaan maakaasun tapaan hyödyntää myös teollisuuden prosessikäytössä.

LNG markkina Pohjoismaissa laajenee

Gasum kehittää aktiivisesti Pohjoismaista LNG-markkinaa. Porin ja Tornion LNG-tuontiterminaalit tuovat kaasun edut Suomessa myös kaasuverkoston ulkopuolisille toimijoille ja mahdollistavat meri- ja raskaan liikenteen investoinnit LNG:hen.

Panostamalla raskaan liikenteen tankkausasemien rakentamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, Gasum viitoittaa tietä puhtaammalle liiikenteelle ja logistiikkaketjulle koko Pohjoismaissa. Tutustu kaasutankkausasemaverkostoon.