Tiesitkö, että Gasum yhdessä tytäryhtiö Skangasin kanssa on Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun tuottaja?

LNG - puhdasta energiaa Pohjoismaihin

Jaa:

LNG eli nesteytetty maakaasu laajentaa kaasun edut myös kaasuverkoston ulkopuolella koko Pohjoismaihin. Kaasun nesteyttäminen pienentää kaasun tilavuutta ja mahdollistaa kaasun joustavan kuljettamisen ja varastoinnin maalla ja merellä.

LNG:tä on saatavilla teollisuuden prosessikäyttöön, puhtaita savukaasuja voidaan hyödyntää esimerkiksi lämmityksessä, kuivaamisessa ja elintarviketuotannossa. 

Teollisuuden lisäksi LNG tarjoaa puhtaan polttoaineratkaisun meriliikenteelle ja raskaalle maantieliikenteelle. LNG on ympäristöystävällisin meriliikenteen polttoaine. Sen käyttö ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä ja se täyttää tiukentuvat päästörajoitukset, jotka koskevat typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä.

Gasum kehittää aktiivisesti Pohjoismaista LNG-markkinaa tytäryhtiönsä Skangasin kanssa. Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali avattiin Poriin syyskuussa 2016. Porin terminaali kehittää ja monipuolistaa Suomen energiamarkkinoita ja tarjoaa kaasun edut myös kaasuverkoston ulkopuolelle. 

Tutustu Skangasiin

Gasumin tytäryhtiö toimittaa LNG:ta merenkulun, teollisuuden ja raskaan maantieliikenteen tarpeisiin. Lue lisää Skangasin sivuilta.

Porin LNG terminaali

Suomen ensimmäinen LNG-terminaali

Gasum ja Skangas avasivat Suomen ensimmäisen LNG-tuontiterminaalin Poriin syyskuussa 2016. Uusi terminaali laajentaa kaasunmarkkinat Suomessa myös kaasuverkon ulkopuolelle ja tarjoaa ratkaisuja meri- ja raskaalle liikenteelle.