Lake landscape

Naturgas och flytande naturgas (LNG)

Gas är en avgörande faktor i strävan efter en renare framtid och ett koldioxidneutralt samhälle. Gasum har under de senaste åren stegvis utvecklat det nordiska gasekosystemet med biogas, flytande naturgas (LNG) och energieffektiv naturgas. 

LNG som energikälla

LNG lämpar sig bra för industriprocesser och drivmedelslösning för sjöfart och tung landsvägstrafik. Användning av LNG minskar även utsläppen. 

De rena rökgasera som LNG medför, gör att det är en lämplig energikälla för exempelvis uppvärmning, torkning och inom livsmedelsproduktion. Gasum prioriterar säkerhet och här kan du läsa mer om säkerheten kring våra produkter.

LNG minskar utsläppen

En övergång till LNG innebär att utsläppen av svaveldioxid och partiklar elimineras helt, och att kväveoxidutsläppen minskar med upp till 85 procent. Dessutom minskar LNG även utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent.

LNG kompletterar och kan kombineras med förnybar biogas för att utveckla innovativa och effektiva gasekosystem.