Kontakt oss!

Fyll ut dine opplysninger så kontakter vi deg!

Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data i Gasum-gruppens erklæring om personvern

Gass med lavere utslipp er et ansvarsbevisst valg

Det er mange gode grunner til å velge bærekraftige løsninger i alle ledd i forsyningskjeden. Det øker egen konkurranseevne, bidrar til å nå utslippsmålene og oppfyller mange sjåførers ønske om å kjøre med miljøvennlig drivstoff. Les mer om produktene våre og kontakt oss – vi hjelper deg og din bedrift med å handle mer ansvarlig.

Med naturgass og biogass kjører du renere enn med diesel

Ved å fylle naturgass (LNG eller CNG) i stedet for diesel, kan du redusere klimagassutslippene i løpet av drivstoffets livssyklus med hele 20 prosent. Med biogass (LBG eller CBG) er klimagassutslippene hele 90 prosent lavere.

Gasums beregning av utslippene av drivhusgasser er basert på de fastsatte utslippsreduksjonene i den svenske Energimyndighetens forskrifter om bærekraftskriterier samt RED-direktivet.

Lokale utslipp og støy til et minimum

Mange gassdrevne kjøretøy har et støynivå på under 72 desibel. Flere av dem har også fått Piek Quiet Truck-sertifikatet. Det lave støynivået er en spesiell fordel i distribusjons-, avfalls- og busstransport i byer og tettbebygde strøk.

Biogass er 100 % fornybar energi

På biogassanleggene våre produserer vi fornybar biogass av biologisk nedbrytbart avfall som matavfall, gjødsel, ødelagte avlinger og avløpsvann fra industrien. Produksjonen av biogass fremmer en sirkulær økonomi på den beste måten, fordi de resirkulerte næringsstoffene som oppstår under produksjonen kan brukes som gjødsel på åkeren. Biogassen vi produserer kan for eksempel brukes som drivstoff til transport eller i industrien.

Content image

Bli kjent med kundene våre

En bærekraftig fremtid krever smarte energiløsninger og modige beslutninger. Vi presenterer et utvalg av kunder som vi er stolte over.