Renare transporter med gas

Gas har klara fördelar jämfört med andra drivmedelsalternativ för tung trafik. Det är både mer miljövänligt än andra drivmedel samt har mindre miljöpåverkan. Från Gasum kan du få både flytande gas (LBG eller LNG) och komprimerad gas (CBG eller CNG) efter dina behov.

Gas som bränsle erbjuder många möjligheter för transportföretag och logistikköpare:

  • Gas är ett sätt att samtidigt minska både bränslekostnader och utsläpp
  • Det möjliggör en effektiv minskning av transportutsläppen redan idag – med förnybar biogas kan utsläppen av växthusgaser under bränslelivscykeln minskas med upp till 90 procent
  • Få konkurrensfördelar i din bransch genom ett ansvarsfullt val av drivmedel

Se aktuella drivmedelpriser

Flytande gas för renare transporter - Ladda ner vår guide

Fler företag utnyttjar nu investeringsstöd för gaslastbilar. Samtidigt minskar företagen sina transportutsläpp och bränslekostnader. Vill du veta mer om fördelarna med biogas och naturgas? Ladda ner vår nya guide och läs mer om renare transporter. 

Ladda ner guiden

Vilken sorts gas tankar man i en lastbil eller en buss?

För tunga långväga transporter passar det bäst med flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Beroende på modell kan ett fordon som använder flytande gas köra cirka 1 600 kilometer på en full tank. Fordon som är lämpliga att tanka med flytande gas återfinns bland följande tillverkare:

  • Iveco
  • Scania
  • Volvo

Till lokal distribution, avfallstransporter och busstrafik passar däremot komprimerad naturgas (CNG) och biogas (CBG) bättre. Beroende på modell kan då en full tank räcka till hela 600 kilometers körning. Fordonsmodeller som använder komprimerad gas finns hos följande tillverkare:

  • Iveco
  • Mercedes-Benz
  • Scania
  • Volvo

Att tanka flytande gas tar inte längre tid än att tanka diesel. Nästan alla gasdrivna fordon är väldigt tystgående och några av dem har bland annat beviljats Piek Quiet Truck-certifikatet (bullernivå under 72 dB).

Naturgas och biogas fungerar både i flytande och komprimerad form i samma motorer. Övergången till mer förmånlig naturgas gör det möjligt för ert företag att i framtiden använda biogas utan tilläggsinvesteringar.

Läs mer om våra samarbetspartners erfarenheter

Med gas når du miljömålen

Det finns goda skäl till att välja hållbart i alla led av logistikkedjan. Det ökar den egna konkurrenskraften, gör det möjligt att nå högt uppsatta klimatmål och uppfyller förarnas önskan om att köra med miljövänliga drivmedel. 

Fram till 2030 ska koldioxidutsläppen från inhemska transporter i Sverige minska med 70% jämfört med nivån år 2010. För att nå de gemensamma utsläppsmålen och bekämpa klimatförändringarna inom transporter bör vi övergå till bränslen som ger mindre utsläpp så snart som möjligt. Genom att tanka naturgas (LNG eller CNG) istället för diesel kan du minska dina koldioxidutsläpp med så mycket som 20% under bränslets livscykel. Med biogas (LBG eller CBG) är koldioxidutsläppen hela 90% lägre.

Biogas är 100% förnybar energi

På våra biogasanläggningar producerar vi förnybar biogas av biologiskt nedbrytbart avfall som exempelvis matavfall, gödsel, skadade grödor eller spillvatten från industrin. Produktionen av biogas främjar en cirkulär ekonomi på bästa sätt eftersom de återvunna näringsämnena som uppstår vid produktionen kan användas som gödselmedel på åkrar. Biogasen vi producerar kan exempelvis användas som bränsle för transporter eller inom industrin.

Omfattande nordiskt nätverk av tankstationer

Förutom minskade bränslekostnader och miljöaspekten är det av stor betydelse att övergången till att börja använda gas som drivmedel är enkel och smidig.  I de nordiska länderna finns redan ett heltäckande nätverk av tankstationer som Gasum fortsätter expandera tillsammans med andra aktörer.

Vår onlineportal hjälper våra kunder att hantera sin fordonsflotta och vår mobilapplikation Gasum Driver App hjälper förare i deras dagliga verksamhet. Vår kundtjänst är tillgänglig för dig 24/7.

Aktuella drivmedelspriser

Flytande biogas (LBG)

29,70 SEK / kg

Flytande naturgas (LNG)

23,40 SEK / kg

Priser inkl. moms

Vi hjälper dig räkna på vad du skulle tjäna om du bytte drivmedel!

Våra experter gör en kostnadsfri beräkning och hjälper dig att välja den bästa bränslelösningen för just ditt företag. Skicka en förfrågan om att bli kontaktad via formuläret till vänster så kontaktar vi dig så snart som möjligt!

John Wihlborg

Senior Sales Manager

tel. +46 730 914 482

john.wihlborg@gasum.com

Claes Westling

Sales Manager

tel. +46 730 899 218

claes.westling@gasum.com

Björn Forsberg, Gasum

Björn Forsberg

Sales Manager

tel. +46 724 543 382

bjorn.forsberg@gasum.com

Michael Lindström, Gasum

Michael Lindström

Sales Manager

tel. +46 702 953 217

michael.lindstrom@gasum.com

Kontakta oss

Tack för att du kontaktar oss. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.

Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.