Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, kommunikasjonsavdelingen 
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Trude Ravndal

Marketing and Communications Manager
tel. +4791301013
trude.ravndal@gasum.com
Twitter: @TrudeRav 

Pressemeldinger og nyheter

Share:
  • Du kan lese pressemeldingene våre på nyhetssidene. Nyhetene er tilgjengelige på norsk, engelsk, finsk, svensk i nyhetsrommet vårt, Cision.  

  • Pressebilder kan lastes ned fra bildebanken vår. Husk å alltid kreditere Gasum ved bruk av bilder.  

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har omlag 350 ansatte i Finland, Norge og Sverige. Selskapet hadde omsetning på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et finsk statseid selskap. 

10.07.2020

Gass vil være en av tjenestene på havna i fremtiden

OxGas jobber for å redusere utslippene innen shipping, og bygger en gassterminal i Oxelösund havn i Sverige. Det første steget er allerede tatt, ifølge administrerende direktør i OxGas og Oxelösund havn, Douglas Heilborn.

Vi i OxGas bygger en ny gassterminal i Oxelösund havn. I den innledende fasen vil terminalen levere alternativ energi til SSABs spesialstålverk i området.

Masovnene på SSAB-anlegget ble tidligere varmet opp med kull og koks. Etter at de ble konvertert til elektrisk oppvarming, trengs det nye energikilder til andre prosesser, for eksempel valseverket. 

Den første fasen inkluderer ferdigstilling av en mindre container på 500 m3. Gasum leverer en ferdig pakke som omfatter både gasscontaineren og kontinuerlig levering av gass. I fase to skal vi bygge en 30 000 m3 stor energiterminal som også kan levere natur- og biogass til SSABs anlegg i Borlänge og andre kunder.

Planer om en LNG-havn med alle tjenester

I Oxelösund havn investerer vi i omfattende tjenester innen lasthåndtering og transport, og vi utvider tjenestetilbudet kontinuerlig. Vi ønsker å tilby alle havnetjenestene som kundene våre har behov for. Gass er én av disse tjenestene. Derfor er planen også å tilby bunkring av flytende gass. 

Mer miljøvennlige energialternativer er en stor fordel for havnen. Dette kan hjelpe sjøtransporttilbyderne med å konkurrere med jernbane- og veitransport på det europeiske kontinentet.

Planen er å starte med bunkring av flytende gass i 2022 eller tidlig i 2023.

Gass er fremtidens drivstoff innen shipping

Flytende naturgass (LNG) spiller en viktig rolle som transportdrivstoff på sjøen, ved å forenkle overgangen til biogass.

LNG ser for øyeblikket ut til å være det mest populære drivstoffet for nye fartøy. Vi mener at det er det riktige valget for fremtiden.

Shipping må ta sin del av ansvaret ved å fase ut tunge fyringsoljer og marinediesel. Overgangen til mindre skadelige drivstoff er allerede i gang i Østersjøen, men det er fortsatt stort rom for forbedring, spesielt med tanke på utslippene av fine partikler og nitrogenoksider. 

Mot en karbonnøytral havn

Vi ønsker også å redusere våre egne utslipp. Vi har allerede byttet drivstoff til gaffeltrucker, kraner og andre maskiner fra fossile drivstoff til fornybar diesel.

I det store og hele følger vi SSABs eksempel i deres overgang til fossilfri stålproduksjon. Som tjenesteleverandør mener vi at det er viktig å stå sammen med dem og gå foran i overgangen til en mer miljøvennlig virksomhet.

10.7.2020

Les mer
10.07.2020

Bioraffineri som satser på fornybar energi

Forchem har hovedkontor i Rauma i Finland, og raffinerer rå tallolje (CTO) til blant annet innovasjonsprisvinnende dyrefôr. Planen for fremtiden er å bytte fra naturgass til biogass, sier Forchems administrerende direktør, Risto Näsi.

Forchem er et oljeraffineri, men vi bruker rå tallolje (CTO) i stedet for fossil olje. CTO er et biprodukt av kraftmasseproduksjon. Vi har raffinert CTO til ulike typer produkter i over 20 år, nesten utelukkende for eksport.

Destillering av olje krever mye varmeenergi. Tidligere produserte vi varme ved hjelp av et brennstoff som oppsto som et sideprodukt av vår egen prosess. Av tekniske og administrative grunner måtte vi imidlertid slutte med det. 

Vi så på mange ulike løsninger, og naturgass var det mest praktiske brennstoffet for oss. En av de avgjørende faktorene var muligheten til å bytte til et fornybart brennstoff i fremtiden, nemlig biogass.                 

Gass er en praktisk energikilde

Det var en ganske stor startinvestering, og det tar tid å lære ny teknologi. Vi får gassen levert med tankbil, og den regassifiseres på anlegget vårt.

Det årlige energiforbruket vårt ligger på rundt 150 gigawattimer, og tankbilen er innom nesten en gang om dagen. Systemet har vært i sving i ca. seks måneder, og nå som vi har lært oss å bruke det, ser vi at gass er praktisk og ikke krever særlig arbeid.

Etterspørsel etter biogass

I motsetning til naturgass, er biogass et fornybart brennstoff, og vi ønsker å gå tilbake til å bruke fornybar energi.

Den største utfordringen for øyeblikket, er tilgjengeligheten av biogass. Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å øke produksjonen og forbedre distribusjonsnettverket. 

Lokale råstoffer

Målet for fremtiden er å utvikle nye merverdiprodukter fra rå tallolje (CTO), som er et flott og fornybart råstoff. Jo mer tallolje som raffineres, jo bedre er det for samfunnet.

For eksempel har Hankkija, en av kundene våre, utviklet et dyrefôr som erstatter antibiotika. Overforbruk av antibiotika i kjøttproduksjon er en viktig årsak til antibiotikaresistens, som har blitt et stort problem over hele verden. Det CTO-baserte fôrmaterialet vi produserer for Hankkija, gir samme resultat, uten antibiotika. 

De aktive ingrediensene i kolesterolreduserende matvarer lages også av CTO, men disse produseres for øyeblikket ikke i Finland. Vi har vurdert å starte produksjon av dette i lengre tid. Det er imidlertid en stor utfordring å få tak i råstoffer, ettersom det brukes stadig mer CTO i biodieselproduksjon. Målet vårt er imidlertid å levere CTO med en mer bærekraftig og verdigivende verdikjede.

10.7.2020

Les mer
04.06.2020

Gasum gjennomfører første LNG-bunkring til Heeremas Sleipnir

 Det nordiske energiselskapet Gasum nådde en ny milepæl ved å gjennomføre bunkring av flytende naturgass (LNG) til Heeremas Sleipnir, verdens største halvt nedsenkbare kranskip. Bunkringen fant sted i Åmøyfjorden i mai. Med flere ulike bunkringsskip i flåten kan Gasum bunkre skip i alle størrelser. Dette gir kundene fleksibilitet og muligheter for spesialtilpassede operasjoner. 

Heerema er det hittil siste maritime selskapet som har redusert klimaavtrykket sitt ved å ta i bruk lavutslippsdrivstoff som flytende naturgass (LNG) fra Gasum. Gasum gjennomførte i begynnelsen av mai en LNG-bunkring for Heeremas unike kranskip Sleipnir. Skipet som har en løftekapasitet på 20 000 tonn, skal operere på norsk kontinentalsokkel de neste månedene. 

«Bunkringsoperasjonen ble gjennomført raskt og effektivt, slik at Sleipnir sparte tid og kom raskt i arbeid. Vi er ekstremt stolte av vår velutstyrte bunkringsflåte. Vi har nå muligheten til å tilby kundene stor grad av fleksibilitet. Bunkringen av Heeremas Sleipnir er et godt eksempel. Bunkringsfartøyet Kairos var det eneste skipet som kunne bunkre Sleipnir uten tidkrevende ballastering. For å nå drivstofftanken måtte vi løfte bunkringsslangen mer enn 28 meter over havoverflaten», forklarer Jacob Granqvist, Gasums salgsdirektør for maritim sektor.

Gasum har fem LNG-fartøyer i flåten: Coralius, Kairos, Coral Energy, Coral EnergICE og Seagas. Alle fartøyene kan brukes til bunkringsoperasjoner, og de spiller en viktig rolle i Gasums strategi for å skape en fremtid med lavt karbonutslipp både på land og til vanns. 

«Skipstrafikken genererer tre prosent av verdens totale utslipp av klimagasser. For å redusere disse utslippene må vi redusere bruken av konvensjonelle drivstoff, for eksempel tung fyringsolje, i sjøtransporten. LNG er et utmerket alternativ, og vi er glade for å se at skip som Sleipnir bruker mindre forurensende drivstoff», sier Granqvist. Heeremas Sleipnir ble brukt til avviklingsarbeid på Ekofisk-plattformen, og vil fortsette med andre prosjekter i Nordsjøen, gjennom sommeren. Hun gikk naturligvis på LNG mens hun utførte arbeidet med å fjerne plattformen som ikke lenger er i bruk.

Som marint drivstoff oppfyller flytende naturgass (LNG) alle gjeldende og kommende IMO- og EU-forskrifter. Bruk av LNG eliminerer alle SOx- og partikkelutslipp, samtidig som det reduserer NOx-utslippene med 85 prosent sammenlignet med tung fyringsolje. LNG reduserer også CO2-utslippene med minst 20 prosent.

 

For mer informasjon, kontakt:

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com


Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/

Les mer