Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, kommunikasjonsavdelingen 
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Trude Ravndal

Marketing and Communications Manager
tel. +4791301013
trude.ravndal@gasum.com
Twitter: @TrudeRav 

Pressemeldinger og nyheter

Share:

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde omsetning på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et finsk statseid selskap. 

25.01.2021

Gasum har et mål om å redusere karbonutslippene med en million tonn ved å øke tilgjengeligheten av biogass

Gasum fortsetter arbeidet mot karbonnøytralitet ved å sette nye miljømålsettinger for å motvirke klimaendringene. Selskapet ønsker å øke tilgjengeligheten av biogass for å nå en samlet reduksjon i karbonutslippene på en million tonn. Innen 2025 regner Gasum med å tilgjengeliggjøre 4 TWh biogass på markedet, fra selskapets egen produksjon og fra sertifiserte europeiske samarbeidspartnere. Selskapet vil redusere utslippene i egne produksjonskjeder for flytende naturgass (LNG) og biogass og vil intensivere energieffektivitetstiltakene i egen virksomhet.

«Ansvar er et viktig element i Gasums strategi. Sammen med samarbeidspartnere og kunder jobber vi kontinuerlig med å utvikle nye metoder for å redusere utslippene. I løpet av de siste årene har vi klart å øke tilgjengeligheten av gass innen veitransport, sjøfart og industri, noe som har hjulpet kundene våre med å redusere deres egne karbonutslipp. Gass tilbyr noen svært kostnadseffektive alternativer for å nå utslippsmålene», sier Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen.

Et viktig virkemiddel for å nå nullutslippsmålet, er å øke bruken av fornybar biogass til renere vei- og sjøtransport, og i økende grad også i industrien. Gasum har som mål å øke tilgjengeligheten av biogass ved å øke produksjonen og innkjøpet til 4 TWh innen 2025. Dette vil muliggjøre en samlet utslippsreduksjon på en million tonn. I tillegg har selskapet som mål å redusere utslippene i sine egne produksjonskjeder for flytende naturgass (LNG) og biogass med én prosent per år, samtidig som de planlegger å ta i bruk nye energieffektivitetstiltak innen 2025.

Sterk vekst i produksjonskapasiteten for biogass og økt tilgjengelighet

Gasum øker produksjonskapasiteten og tilgjengeligheten av biogass ved å bygge nye anlegg og øke innkjøpene av biogass fra andre operatørers produksjonsanlegg. Gasum har nå 9 biogassanlegg i Finland og 6 i Sverige. I fjor kjøpte Gasum opp et biogassanlegg (40 GWh/år) i den svenske byen Skövde. Biogassanlegget i Loja i Finland (40 GWh/år) startet kommersiell produksjon i januar 2021, og Nymölla-anlegget (75 GWh/år) i Sverige vil gjøre det samme i løpet av året. Gasum er også i gang med å bygge et industrielt anlegg for produksjon av biogass fra husdyrgjødsel (120 GWh/år) i Götene i Sverige. Dette anlegget er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av 2023. I tillegg planlegger selskapet å bygge biogassanlegg i Borlänge og Kalmar i Sverige samt i Uleåborg i Finland.

Biogass er en fornybar energikilde som kan produseres av mange typer biologisk nedbrytbart avfall. Biogassproduksjonen er et godt eksempel på å utnytte råvarene maksimalt og fremme den sirkulære økonomien. Den sirkulære effekten forsterkes av at næringsstoffene som oppstår som et biprodukt av biogassproduksjonen, kan føres tilbake til næringskjeden som gjødsel eller foredles til industriformål. Disse kan erstatte mineral- og fossile næringsstoffer og gjødsler. Bruk av biogass som drivstoff i veitransport kan bidra til å redusere CO2-utslippene med opptil 90 % sammenlignet med diesel. Gasum er en av de største produsentene av biogass i Norden.

«Gasum investerer også tungt for å utvikle den nordiske produksjonen av andre fornybare gasser, blant annet syntetisk metan og grønn hydrogen. For eksempel samarbeider vi for øyeblikket med andre energioperatører for å utrede mulighetene til å bygge et pilotanlegg for produksjon av syntetisk metan», sier Lamminen.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Johanna Lamminen, CEO, Gasum
(Nathalie Vaittinen, Executive Assistant, Gasum)
Telefon +358 40 352 5281, nathalie.vaittinen@gasum.com

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
Telefon +358 50 911 2668,
elina.saarivuori@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet, som sammen med sine samarbeidspartnere jobber mot et karbonnøytralt samfunn.

Les mer
17.12.2020

Denne høytiden hjelper vi vanskeligstilte barn i samarbeid med UNICEF

Høytiden som ligger foran oss er en tid for å gi og få, og da er det viktig at vi også husker på de som har det vanskelig. Derfor donerer vi pengene som skulle gått til gaver, til UNICEF og deres arbeid i nødssituasjoner og humanitære kriser over hele verden.

I kriser og konflikter er det barna som lider mest. UNICEF jobber for å hjelpe de mest sårbare barna og familiene, med livreddende hjelp i og etter nødssituasjoner. I 2019 bidro UNICEF med nødhjelp i 281 humanitære kriser i 96 land. Koronaviruspandemien har snudd livet på hodet for barn og familier over hele verden. UNICEF samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) og styresmakter for å sinke spredningen av koronaviruset og redusere påvirkningen på barn over hele verden, ved å levere livreddende helsehjelp, bygge vann- og hygienefasiliteter og sørge for at barn og unge får skolegang og beskyttelse.
 
Vi vil gjerne si tusen takk for året som har gått og ønske dere en riktig god høytid!

Les mer
18.11.2020

Gasum utvider til ARA-området – signerer ny avtale med Equinor

Gasum utvider bunkringsområdet sitt, og vil nå – i tillegg til Norden – dekke Antwerpen, Amsterdam og Rotterdam, også kjent som ARA-området. Utvidelsen er mulig på grunn av en ny avtale med Equinor, som Gasum har hatt et godt samarbeid med siden 2011. Selskapet skal levere flytende naturgass (LNG) til Equinor.

Gasum utvider det geografiske nedslagsfeltet sitt fra Norden til Antwerpen, Amsterdam og Rotterdam, også kjent som ARA-området. Selskapet har signert en ny avtale med sin langsiktige samarbeidspartner Equinor, om å levere LNG i ARA-området.

Equinor er et stort, internasjonalt energiselskap med hovedkvarter i Norge. Gasum og Equinor har samarbeidet om ulike prosjekter og utvikling av leveringskjeden for LNG til Equinors fartøy siden 2011. I det siste har Gasum bunkret Equinors oljetankere som frakter råolje fra Nordsjøen til havner i Sverige og på Baltikum.

«Vi er veldig stolte over at Equinor valgte Gasum som samarbeidspartner i ARA-området. Equinor er et av foregangsselskapene innen bruk av LNG, og de var vår første LNG-kunde fra maritim sektor. Den nye avtalen markerer en ny milepæl i samarbeidet vårt og i Gasums utvikling», sier Jacob Granqvist, Gasums direktør for LNG-salg til maritim sektor.

Bunkringen av Equinor-fartøyene vil fortrinnsvis utføres av Gasums bunkringsfarøtyer Coralius og Kairos. Samarbeidet med Equinor i ARA-området utvider Gasums virksomhetsområde, slik at selskapet også kan levere til andre kunder i regionen. Denne utviklingen er et steg på veien mot Gasums målsetting om å levere løsninger for lavere CO2-utslipp i sjøtransporten.

LNG som drivstoff til sjøtransport

LNG er det mest miljøvennlige maritime drivstoffet på markedet, og det oppfyller kravene i svoveldirektivet for sjøfart samt de strengere, fremtidige grensene for utslipp av NOx og CO2. Et bytte til LNG eliminerer utslippene av SOx og partikler, og reduserer NOx-utslippene med opptil 85 %. LNG reduserer CO2-utslippene med ca. 20 %.

LNG og fornybar flytende biogass (LBG) går om hverandre, noe som betyr at de to gassene kan blandes. Bruk av både LNG og LBG er et av de konkrete tiltakene som vil ta shippingindustrien et steg videre mot en fremtid med lavere CO2-utslipp.

For mer informasjon, kontakt:

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og germany. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no

Les mer