Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Trude Ravndal

Marketing and Communications Manager
tel. +479 130 1013
trude.ravndal@gasum.com
Twitter: @TrudeRav 

Pressemeldinger og nyheter

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har 350 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum er et finsk statseid selskap. 

25.04.2022

Sveriges største bestilling av biogasslastebiler – Gasum inngår drivstoffavtale med Sandahls Logistik

Energiselskapet Gasum utvider samarbeidet med frakt- og logistikkselskapet Sandahls Logistik. Sandahls Logistik har som mål å fase ut fossil transport i virksomheten i løpet av 2025, og velger å investere i biogassdrevne kjøretøy til veitransport. Gasum inngår dermed en ny avtale om levering av biogassdrivstoff til Sandahls Logistik verdt flere hundre millioner kroner, og bygger to nye offentlig tilgjengelige stasjoner ved logistikkselskapets terminaler. Samtidig investerer Sandahls Logistik i 120 nye biogassdrevne lastebiler fra Volvo Lastvagnar, og leveransene startet i mars i år. Samarbeidet er et av de største på biogassområdet i Norden så langt.  

Sandahls Logistik er transportpartner for Volvo Lastvagnar, og frakter Volvos lastebilhytter fra produksjonen i Umeå til montering i Göteborg. Volvo Lastvagnar har en gjennomgående miljøstrategi for transporten mellom de to byene, og har derfor valgt å samarbeide med Sandahls Logistik med deres tydelige miljøfokus. Gasum kommer til å levere biogass gjennom en omfattende, flerårig drivstoffavtale og et langsiktig samarbeid, slik at logistikkselskapet kan fase ut fossile drivstoff fullstendig i løpet av 2025.   

 

For å kunne frakte bl.a. Volvo-lastebilhytter fra Umeå til Göteborg bruker Sandahls Logistik både lastebiler og togtransport. Som et ledd i selskapets målsetting om fossilfri transport i løpet av 2025 gjøres det store investeringer i 120 Volvo-lastebiler som kjøpes gjennom Finnvedens Lastvagnar.  

 

«Med de nye biogasslastebilene og et stort nettverk av gassfyllestasjoner, i tillegg til våre grønne jernbanelinjer, kan vi tilby reell fossilfri transport fra dør til dør», sier Mikael Ingesson, adm.dir. i Sandahls Logistik.  

 

Volvo Lastvagnar er både bestillere av transporten av lastebilhytter og produsent av de nye gasslastebilene til Sandahls Logistik.  

 

«Vi er svært stolte og glade over at Sandahls Logistik velger å gjøre en så stor bestilling av lastebilene våre som går på flytende gass. Det betyr mye, ikke bare for oss i Volvo Lastvagnar, men også fordi det kommer til å redusere utslippene i veitransporten betydelig, noe som er bra for oss alle. Sandahls viser virkelig vei, her og nå, mot en mer bærekraftig fremtid», sier Stefan Strand, adm.dir. i Volvo Lastvagnar Sverige.  

 

Samarbeid avgjørende for fleksibelt stasjonsnettverk 

 

Energiselskapet Gasum har i dag 19 fyllestasjoner for flytende gass i Sverige og et stasjonsnettverk med over 40 stasjoner i Norden. Som et resultat av den nye drivstoffavtalen med Sandahls Logistik blir det bygget ytterligere to stasjoner i forbindelse med logistikkselskapets terminaler for flytende biogass, i Luleå og Vårgårda. 

 

«Når resultatet av et samarbeid mellom to målbevisste parter innebærer så mange miljøfordeler som denne, kan jeg ikke annet enn å føle stolthet. Vi i Gasum har jobbet godt med holdningsendringer ved å formidle informasjon om miljøfordelene man oppnår i veitransporten med reduserte utslipp.  At Sandahls Logistik har inngått en langsiktig avtale med oss er nok et bevis på tilliten til tjenestene våre og evnen til å levere sirkulær biogass. Vi takker for tilliten ved å investere i to nye fyllestasjoner i Luleå og Vårgårda», sier Sharareh Edström, Gasums trafikkdirektør for Sverige.    

 

«Vi er til stede i hele verdikjeden, fra produksjonen av biogass ved våre egne anlegg til at sluttbrukerne kan fylle sirkulær biogass ved en av fyllestasjonene våre. Gasum jobber aktivt både for å øke produksjonstaket for biogass og utvide stasjonsnettverket i Norden. Flere og flere i Sverige velger alternative drivstoff, og miljøet er vinneren», sier John Wihlborg, Gasums salgssjef for trafikk i Sverige. 

 

Gass- og biogassmarkedet fortsetter utviklingen i Sverige og Norden 

Ved utgangen av 2021 var det over 375 LNG-lastebiler i Sverige, noe som var en økning på hele 176 lastebiler, eller 88 prosent, bare i løpet av 2021. Bruk av fornybar biogass kan redusere utslippene av drivhusgasser med opptil 90 prosent.

For mer informasjon, kontakt: 
 
Sharareh Edström, trafikkdirektør for Sverige, Gasum 
Tlf.: +46 73 50 50 620, sharareh.edstrom@gasum.com 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet, som sammen med sine samarbeidspartnere jobber mot et karbonnøytralt samfunn.

Les mer
25.04.2022

Glava og Gasum – ti år med bærekraftig samarbeid

Det norske industriselskapet Glava har gjort produksjonen mer bærekraftig med LNG. Samarbeidet mellom Glava og Gasum startet for over ti år siden, da en av Norges mest velkjente varemerker bestemte seg for å skifte energikilde fra olje til gass. Glava ser også på mulighetene til å redusere utslippene ytterligere med fornybar biogass.

Glava er et ledende, norsk industriselskap, og et av Norges mest kjente varemerker. Selskapet ble etablert i 1935, og er en markedsleder innen produksjon og levering av materialer og løsninger innen bygningsautomasjon og isolasjon. Produksjon av isolasjonsmaterialer som glassull er ekstremt energikrevende, og forutsetter konstant og sikker levering av kostnadseffektiv energi.

Glava bestemte seg for å bytte fra propan til LNG (flytende naturgass) allerede for ti år siden, noe som i første omgang reduserte klimagassutslippene deres med 8–10 prosent. Gasum forsyner selskapet med LNG via en LNG-terminal i nærheten av Glavas fabrikk i Askim.

«Gasum har vært en pålitelig samarbeidspartner for oss, noe som er helt avgjørende, da vi er avhengige av kontinuerlig levering av gass. Gasum har også vist at de kan levere til konkurransedyktige priser, og de utvikler stadig nye og enda mer miljøvennlige løsninger», sier Iver Kasbo, Glavas innkjøpssjef for råmaterialer.

God leveringssikkerhet

Bruk av LNG i stedet for propan er en del av Glavas innsats for et mer bærekraftig energiforbruk. De er imidlertid helt avhengige av sikker og pålitelig levering av energien.

Ettersom Gasums terminal ligger i nær tilknytning til Glavas fabrikk i Askim, kan de være trygge på stabile energileveranser. Glava har oppnådd en betydelig reduksjon i CO2-utslippene, samtidig som de har nytt godt av enkle og velfungerende leveranser av gass. 

Å hjelpe kundene med å bytte fra olje til naturgass og biogass er en del av Gasums strategi for å redusere klimagassutslippene i kundenes verdikjeder.

«Vi er veldig stolte av å ha Glava som kunde. De er antakeligvis Norges mest kjente varemerke, og alle i Norge kjenner til Glava og slagordene deres. Samtidig som at vi er stolte av at et selskap som Glava gir oss tillit til å levere energien de er så avhengige av, er dette også et stort ansvar», sier Halvar Rommetvedt, Gasums Senior Sales Manager for industri. 

Planer om innblanding av LBG i fremtiden

LNG er et svært effektivt brennstoff for krevende industriprosesser, for eksempel produksjon av isolasjonsmaterialer som glassull. Det er enkelt å regulere mot prosessbehovene, det har betydelig lavere CO2-utslipp enn olje, og det produserer ikke støv, ingen NOx og nesten ingen svovelutslipp. 

I tillegg er det slik at når LNG-infrastrukturen allerede er på plass, er det enkelt å blande inn fornybar flytende biogass (LBG) og redusere klimagassutslippene ytterligere. LBG kan for eksempel redusere CO2-utslippene med over 90 % gjennom brennstoffets livssyklus, sammenlignet med konvensjonelle brennstoff.

«For øyeblikket er målet at Gasum skal hjelpe oss med å redusere utslippene ytterligere ved hjelp av biogass», konkluderer Iver Kasbo.

 

Les mer
25.02.2022

Utviklingen i Ukraina

Gasum følger nøye med på situasjonen i Ukraina. Importen av naturgass fra Russland fortsetter som normalt, og på nåværende tidspunkt har vi ingen informasjon som tyder på at dette vil endre seg.

Det forventes imidlertid flere internasjonale sanksjoner mot Russland de neste dagene, og vi følger nøye med på eventuelle konsekvenser dette måtte få for energisektoren. Vi vil også opprettholde en aktiv dialog om situasjonen med relevante nasjonale myndigheter og interessenter.

 

For mer informasjon, kontakt:

Olga Väisänen, direktør for kommunikasjon og bærekraft, Gasum
Telefon: +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Les mer