Erik Klintegården Gasum

Erik Klintegården

Marketing & Communications Team Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.klintegarden@gasum.com

Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com

Pressemeldinger og nyheter

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har 330 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum er et finsk statseid selskap. 

03.07.2023

Gasum åpner ny fyllestasjon for flytende gass i Växjö i Sverige

Energiselskapet Gasum fortsetter å utvide sitt nordiske nettverk av gassfyllestasjoner. Det nyeste tilskuddet, i Växjö i det sentrale Sør-Sverige, er et ledd i Gasums arbeid for å imøtekomme den voksende etterspørselen etter drivstoff som kan redusere utslippene. Den nye stasjonen åpner mandag 3. juli.

Det nordiske energiselskapet Gasum har gleden av å annonsere åpningen av en ny fyllestasjon for flytende gass i Växjö. Stasjonen tilbyr flytenbe biogass (LBG) og flytende naturgass (LNG), som begge gir lavere CO2-utslipp enn konvensjonelle drivstoff. Gasum kan nå levere både komprimert og flytende gass til transportselskaper over hele Sverige, fra de nordligste områdene til regionene i sør. Gasum eier hele verdikjeden, noe som gir dem muligheten til å gjennomføre enda en betydelig utvidelse av nettverket. Stasjonen i Växjö er den 22. fyllestasjonen Gasum har bygget i Sverige.Totalt i Norden er det nå over 50 stasjoner til sammen, hvorav noen drives av Gasums samarbeidspartnere.

Alwex Transport, et logistikkselskap med et ambisiøst mål om å bidra til et renere miljø, har vært en viktig aktør i etableringen av fyllestasjonen i Växjö.

«Vi er svært glade for å være en del av denne milepælen for grønn transport», sier Peter Sagebrandt, adm.dir. i Alwex Transport. «Gjennom samarbeidet med Gasum kan vi spille en viktig rolle i å fremme mer bærekraftig transport. Vi gleder oss til å se hvordan den nye fyllestasjonen vil utgjøre en forskjell for miljøet og gi kundene våre muligheten til å velge en grønnere løsning til transporttjenestene sine.»

Växjö styrker Gasums fyllestasjonsnettverk i Sverige

Etterhvert som nettverket for gassfyllestasjoner utvides til nye områder, blir det stadig flere gassdrevne tunge kjøretøy på svenske veier. Det er snart tusen tunge kjøretøy i Sverige som går på flytende gass. Legger man til tungtransporten som går på komprimert gass, er antallet over 2200.

Utvidelsen av stasjonsnettverket gir flere aktører muligheten til å gå over til lavutslippstransport.

«Vi er svært fornøyde med å utvide fyllestasjonsnettverket til Växjö, noe som bidrar til at enda flere logistikkaktører kan nå utslippsmålene sine ved å bytte til renere og mer kostnadseffektive drivstoff. Stasjonen i Växjö er resultatet av et samarbeid mellom Alwex Transport og Gasum, og den oppretter en ny korridor mellom øst- og vestkysten i Sverige», sier Sharareh Edström, Gasums trafikkdirektør for Sverige.

Gasum samarbeider med partnere for å hjelpe Sverige med å nå klimamålene

Sveriges nasjonale mål er å redusere utslippene med minst 70 prosent innen 2030, sammenlignet med 2010-nivåene. Sammen med samarbeidspartnere som er villige til å investere i fyllestasjoner og lastebiler, jobber Gasum for å hjelpe Sverige med å nå dette målet. Bruk av biogass i transportbransjen kan redusere klimagassutslippene med opptil 90 prosent gjennom drivstoffets livssyklus, sammenlignet med fossile drivstoff.

«For å nå klimamålene må vi redusere utslippene fra tyngre kjøretøy som kommer fra denne sektoren. Vi er fornøyde med investeringsbidraget fra miljøinitiativet Klimatklivet. Det setter oss i stand til å bygge en infrastruktur som bidrar til å drastisk redusere utslippene der det trengs som mest», konkluderer Sharareh.

For mer informasjon, kontakt: 
 
Sharareh Edström, trafikkdirektør for Sverige, Gasum 
Tlf.: +46 73 50 50 620, sharareh.edstrom@gasum.com 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no

Les mer
22.06.2023

Gasum åpner innovativ grønn energistasjon i Oslo i samarbeid med ladeselskapet Mer

Det nordiske energiselskapet Gasum åpner en banebrytende grønn energistasjon på Ryen i Oslo. Dette markerer en viktig utvidelse av biogassinfrastrukturen på sørsiden av byen. Samarbeidet med ladeselskapet Mer har ført til etableringen av åtte ladepunkter i tillegg til komprimert biogass (CBG) på samme sted.

Det nordiske energiselskapet Gasum er stolt av å kunngjøre åpningen av en helt ny og innovativ grønn energistasjon i Oluf Onsums Vei i Oslo. Stasjonen, som tilbyr komprimert biogass (CBG), er resultatet av et viktig samarbeid med ladeselskapet Mer, som har etablert åtte ladepunkter på stasjonen for personbiler.

«Mer var tidlig ute med å bygge landsdekkende ladenettverk i Norge, og naturlig nok svært glade for å levere ladepunkter på Ryens helgrønne energistasjon. Et spennende og riktig samarbeidskonsept helt i henhold til vår strategi og visjon om å gjøre det enkelt å reise miljøvennlig – for alle», sier Malene Brøvig, leder for offentlig lading i Mer

Utvidelse av biogassmuligheter i Oslo

Rundt Oslo er det allerede bra med infrastruktur for fylling av komprimert biogass, men langs E6 sør for Oslo har det ikke vært tilgang til biogass før nå. Med etableringen av denne stasjonen kan alle som ønsker å bruke biogass som drivstoff for lokal distribusjon, kjøre kostnadsfritt gjennom bomringene.

«Stasjonen ble en realitet takket være Klimaetaten i Oslo kommune, som utlyste en konkurranse om hvem som kunne etablere en grønn energistasjon med flere grønne teknologier. Gasum vant anbudet og fikk med seg Mer til å levere ladepunkter på stedet. Deling av områder med flere energiformer er den nye standarden for infrastrukturbygging i Norge. Dette vil hjelpe oss til å gjøre mer med mindre areal, og det er synergieffekter ved å være samlokalisert», sier Jogeir Munkeby, Sales Manager i Gasum.

«Dette var den første suksessfulle energistasjonskonkurransen Klimaetaten gjennomførte og nå kommer resultatet. Vi vil gi all honnør til Gasum som har vært offensive og blitt med på denne satsningen, og for at de har lyktes godt i å gjennomføre et utfordrende prosjekt. Vi håper og tror mange i transportbransjen får glede av denne flotte energistasjonen», sier klimarådgiver Petter N. Christiansen i Klimaetaten i Oslo kommune.

Nye kunder og støtte fra Enova

En av kundene som vil fylle drivstoff på stasjonen, er PostNord, som søkte om støtte fra Enova for distribusjonsbiler. Dette var utløsende for at Gasum fikk Enova-støtte til stasjonen. I tillegg til distribusjonsbiler vil lastebiler for anleggssektoren og maxi-taxier også benytte fyllestasjonen.

«Gasum har jobbet med etablering av Ryen fyllestasjon i mange år, og vi er derfor glade for at vi nå kommer i drift. Stasjonen, som leverer komprimert biogass, vil bidra til å redusere våre kunders klimagassutslipp lokalt i Oslo. Samtidig har stasjonen en sentral beliggenhet i forhold til hovedveinettet og vil kunne forsyne våre nasjonale kunder på vei til, fra eller gjennom Oslo», avslutter Jogeir.

Samfunnets fordeler med biogass

Fyllestasjonen inngår i Gasums stadig voksende nettverk av fyllestasjoner. Den nye stasjonen i Oslo følger etter en nylig åpnet fyllestasjon i Ålesund. Stasjonen er et uttrykk for selskapets forpliktelse til å utvide og styrke den grønne energiinfrastrukturen i Norge. Flere nye stasjoner er planlagt åpnet i løpet av året og årene som kommer.

Gasum har identifisert en voksende interesse for biogass blant norske transportselskaper, og ved å øke antall biogassfyllestasjoner er selskapet godt posisjonert for å imøtekomme denne økende etterspørselen.

Norge har som mål å redusere utslippene med minst 55 % innen 2030. Bruk av biogass gir også en betydelig reduksjon av klimagassutslippene i drivstoffets livssyklus, på over 90 % sammenlignet med fossile drivstoff. I tillegg kan bruk av biogass forbedre den lokale luftkvaliteten gjennom betydelig lavere utslipp av nitrogenoksider sammenlignet med konvensjonelle drivstoff.

Mer informasjon:

Jogeir Munkeby, Sales Manager, Traffic Norway, Gasum
Tel. +47 90148074, jogeir.munkeby@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/

Les mer
09.06.2023

Gasum åpnet ny fyllestasjon for biogass i Ålesund

Gasum har i dag åpnet en ny fyllestasjon for biogass i Ålesund. Stasjonen ble åpnet i samarbeid med Posten og renovasjonsselskapet ÅRIM. Dette er Gasums fjerde LBG-fyllestasjon i Norge, og den inngår i selskapets stadig voksende nettverk av fyllestasjoner. 

Den nye stasjonen vil betjene logistikkselskapene som opererer i regionen samt langtransport fra Ålesund til Sverige, via Trondheim eller Oslo. Stasjonen er plassert i logistikk-knutepunktet Digerneset Næringspark. Den utgjør en viktig del av Gasums voksende nettverk av gassfyllestasjoner i Norden, som allerede bidrar til økt bruk av biogass i tungtransporten. Stasjonen i Ålesund er Gasums fjerde LBG-fyllestasjon i Norge, og flere nye stasjoner vil komme til i løpet av de nærmeste årene.

Stasjonen ble åpnet i samarbeid med Posten og renovasjonsselskapet ÅRIM. Posten og ÅRIM har investert i biogassdrevne lastebiler, og dette ga Gasum et stort nok grunnvolum til å investere i fyllestasjonen. Ved å bruke biogass vil Posten og ÅRIM redusere tungtransportutslippene sine. Stasjonen er åpen for alle, både logistikkaktører og publikum.

«Reduksjon av CO2-utslipp og lokal forurensning er en viktig del av Postens bærekraftsarbeid. Vi har satt oss ambisiøse mål, og biogass er et av de fornybare drivstoffene vi benytter i flåten vår. Vi setter stor pris på at Gasum åpner en stasjon i Ålesund», sier Margrethe Aamodt, direktør for mennesker og bærekraft i Norden, i Posten Norge AS.

«Det å ta vare på miljøet er kjernen i ÅRIMs virksomhet. For oss er det helt naturlig å velge biogass som drivstoff. På denne måten kan vi støtte den lokale produksjonen av biogass og ta del i den sirkulære økonomien», sier Øystein Solevåg, administrerende direktør i ÅRIM og Bingsa Gjenvinning.

«Vi er svært glade for å kunne utvide nettverket av fyllestasjoner til den norske vestkysten. Digerneset Næringspark er et viktig knutepunkt for logistikk, og stasjonen vil betjene logistikkaktørene i regionen slik at de kan redusere utslippene fra veitransporten, både i Ålesund og ved langtransport til Oslo-området. Jeg er glad for å se den betydelige interessen for biogass blant de store logistikkaktørene i Norge. Ved å utvide det nordiske nettverket av biogassfyllestasjoner kan vi også gi lokale selskaper muligheten til betydelig reduksjon av utslippene», sier Jogeir Munkeby, Gasums salgssjef for trafikk i Norge.

Bruk av biogass gir betydelig reduksjon av klimagassutslipp

Gasum ser en voksende interesse for biogass blant norske transportselskaper, da biogass regnes som et kostnadseffektivt alternativ for å redusere utslippene og få en mer miljøvennlig profil. Den nyåpnede fyllestasjonen i Ålesund, som tilbyr både komprimert og flytende biogass, er et svar på den økende etterspørselen etter biogass som drivstoff.

Norge har som mål å redusere utslippene med minst 55 % innen 2030, og dersom en femtedel av tungtransporten bytter til biogass, kan dette redusere det totale CO2-utslippet med 70 %. Bruk av biogass gir også en betydelig reduksjon av klimagassutslippene i drivstoffets livssyklus, på over 90 % sammenlignet med fossile drivstoff. I tillegg kan bruk av biogass forbedre den lokale luftkvaliteten gjennom betydelig lavere utslipp av nitrogenoksider sammenlignet med konvensjonelle drivstoff.

biogassfyllestasjonen ligger på adressen Digernes Næringsområde, 6260 Skodje.

Mer informasjon:

Jogeir Munkeby, Sales Manager, Traffic Norway, Gasum
Tlf. +47 90148074, jogeir.munkeby@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet, som sammen med sine samarbeidspartnere jobber mot et karbonnøytralt samfunn.

Les mer