Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Trude Ravndal

Marketing and Communications Manager
tel. +4791301013
trude.ravndal@gasum.com
Twitter: @TrudeRav 

Pressemeldinger og nyheter

Share:

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde omsetning på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et finsk statseid selskap. 

19.04.2021

Gasum og Stora Enso samarbeider om å vise vei i den sirkulære økonomien

Kraftig reduserte CO2-utslipp og god drivstofføkonomi er to av grunnene til at flytende biogass har blitt populært som drivstoff til tungtransport. Gasum og Stora Enso har utviklet en smart metode for å produsere flytende biogass av spillvann fra papirfabrikken i Nymölla. Satsningen er den første i sitt slag og har allerede inspirert andre til å ta steget inn i den sirkulære økonomien.

Gasum og Stora Enso er to selskap som har kommet langt når det gjelder sirkulær tankegang. Gjennom sitt banebrytende samarbeid har selskapene utviklet en bærekraftig løsning for bruk av restprodukter i spillvannet fra papirfabrikken. Det nye biogassanlegget i Nymölla er nettopp satt i drift og vil levere den første flytende biogassen i mai.

Fremtidens fornybare drivstoff produseres vegg i vegg

Gasums biogassanlegg ligger tett ved Stora Ensos papir- og masseproduksjon i Nymölla og her gjør Gasum noe sirkulært. De utvinner organiske stoffer fra spillvann – samtidig som de renser spillvannet – og bruker disse stoffene til å produsere flytende biogass. Flere lignende fabrikker bør kunne følge etter og gjøre det samme som Stora Enso. Den flytende biogassen kan brukes som drivstoff til blant annet tungtransport. Gasums nettverk av fyllestasjoner med flytende gass vokser stadig, også i og rundt de svenske industribyene. Bare ca. 20 kilometer fra anlegget i Nymölla ligger Gasums fyllestasjon i Kristianstad.

– Etterspørselen etter flytende biogass vokser raskt for hvert år som går. Det, i kombinasjon med at mange bedrifter ønsker å ta del i den sirkulære økonomien, betyr at vi snart vil se flere lokale og regionale satsninger. Prosjektet i Nymölla har åpnet døren til fremtiden, sier Erik Woode, direktør for prosjektutvikling og -styring i Gasum.

Samarbeid for en bærekraftig fremtid

Gjennom Gasums biogassanlegg i Nymölla blir Stora Ensos papirfabrikk medprodusent av fornybar energi, og bedriften tar dermed et tydelig steg inn i den sirkulære økonomien. Den forventede produksjonen av flytende biogass ligger på 75–80 GWh i året. Det tilsvarer årsforbruket til opptil 200 lastebiler. Men flytende biogass er også etterspurt innen sjøfart og industri.

– Hvis flere våger å tenke nytt og utnytte ressursene som finnes på riktig måte, kan vi nå de felles utslippsmålene og bekjempe klimaendringene, fortsetter Erik Woode.

Spillvannets vei til flytende biogass

Stora Ensos papirfabrikk i Nymölla produserer årlig 340 000 tonn masse og 485 000 tonn trefritt kontorpapir. Gasums biogassanlegg ligger vegg i vegg inne på fabrikkområdet. Via store rør ledes spillvannet fra papirproduksjonen inn i en stor buffertank der det optimaliseres med næringsstoffer. Vannet pumpes deretter inn i en reaktor der de organiske stoffene i vannet brytes ned av bakterier, og biogass oppstår. Biogassen og det nå rensede vannet skilles fra hverandre. Mens vannet ledes tilbake til papirfabrikken, fortsetter biogassen videre til rens og oppgradering. Deretter kjøles biogassen ned til ca. –160 °C og blir flytende. Den flytende biogassen lagres i en isolert tank, før den hentes av Gasums tankbiler.

 

 

Les mer
26.03.2021

Essity starter testing med biogass for å gjøre produksjonsprosessen fossilfri

Gasum leverte den første forsendelsen med flytende biogass (LBG) til Essity 22. mars. Essity kjøper allerede flytende naturgass (LNG) fra Gasum, men selskapet skal nå teste fornybar LBG i et forsøk på å gjøre driften og produktene helt fossilfrie. Ved å skifte ut naturgass med biogass vil Essitys papirproduksjon i Lilla Edet i Sverige blir helt utslippsfri under normal drift og redusere CO2-utslippene til null. 

Det svenskbaserte hygiene- og helseselskapet Essitys produksjonsanlegg for tørkepapir i Lilla Edet, har som mål å bli verdens største storskala tørkepapirproduksjon med null CO2-utslipp. Etter gode resultater fra kortere tester i begynnelsen av 2021 vil anlegget i Lilla Edet kjøre en lengre test, der naturgass vil bli erstattet av biogass som energi til produksjonen av Tork papirprodukter.

«Vi er veldig fornøyde med at Essity har besluttet å ta steget fra naturgass til biogass. Dette er et utmerket valg hvis man ønsker en fossilfri produksjonsprosess. Vi jobber konstant for å gi industrikundene våre et unikt og konkurransedyktig tilbud som vil hjelpe dem i overgangen til mer bærekraftige energikilder», sier Gasums Vice President Tommy Mattila.

«Vi evaluerer produksjonsmetodene våre kontinuerlig. Planleggingen har foregått lenge, og i januar utførte vi de første testene, med gode resultater. Vi starter nå fullskala testing, og målet er i løpet av 2021 å bli verdens første produksjonsanlegg for tørkepapir som drives helt uten CO2-utslipp. Essity produserer tørkepapir i 19 land. Ambisjonen er å dele erfaringene våre med de andre produksjonsanleggene, slik at vi sammen kan nå de ambisiøse klimamålene vi har satt. Vi vil fortsette å bryte barrierer innen helse og velvære ved å tilby innovative og bærekraftige hygiene- og helseprodukter», sier Christian Carlsson, fabrikksjef ved Essitys anlegg i Lilla Edet.

Innen 2030 vil Essity redusere utslippene av klimagasser med 25 prosent innen selskapets energi- og strømforbruk, sammenlignet med 2016. Disse målene tilsvarer de som har vært godkjent av Science Based Targets Initiative siden 2018. 

Flytende naturgass erstattes med flytende biogass

Produksjonsanlegget i Lilla Edet har utviklet produksjonsprosessen kontinuerlig for å oppfylle Essitys ambisiøse bærekraftsmål. De bruker resirkulert papir som råmateriale, og resirkulert fibermasse og treverk brukes til å produsere damp i dampkjelen der papiret tørkes. Under normal drift har dampkjelen null CO2-utslipp. Dampen distribueres også via et varmenett og brukes til oppvarming i lokalsamfunnet.

I det siste trinnet av produksjonen brukes kapsler med varm luft til å tørke papiret. Disse varmes opp med gassbrennere som går på naturgass (LNG). Testene som utføres i disse tider, vil medføre at naturgassen blir skiftet helt ut med flytende biogass (LBG). 

Flytende biogass (LBG) – også kjent som flytende biometan og bio-LNG – er et fossilfritt og 100 % fornybart brennstoff som gjennom sin livssyklus kan redusere CO2-utslippene med opptil 90 % sammenlignet med fossilt brennstoff.

 

Mer informasjon:
Koblinger til video fra 22. mars 2021 (kan brukes fritt)

For mer informasjon, ta kontakt med:
Tommy Mattila
Vice President, Gasum
tlf.: +358 40 581 9247
e-post: 
tommy.mattila@gasum.com

Les mer
16.03.2021

Gasum kommer seg inn på det svenske gassnettet gjennom avtale med Nynas AB

Gasum har utvidet industrisegmentet sitt i Sverige ved å signere en avtale med Nynas AB. Avtalen sikrer fleksibel levering av naturgass til Nynas’ raffineri i Göteborg. Nynas er Gasums første kunde som er tilkoblet det svenske gassnettet, og dette er en viktig milepæl for Gasums posisjon på det nordiske gassmarkedet.

Gasum har signert en avtale med det svenske olje- og bitumenselskapet Nynas AB, om levering av naturgass til selskapets raffineri i Göteborg på den svenske vestkysten. Naturgassen skal brukes som brennstoff i raffineriets oljebrenner samt i den nye kombinerte atmosfære- og vakuumvarmeren i anleggets råoljeenhet.

«Vi er ekstremt fornøyde med denne avtalen. Nynas er vår første industrikunde på det svenske gassnettet, så dette er en betydelig milepæl for Gasum. Det forsterker posisjonen vår på gassmarkedet som en aktør som dekker hele Norden. Vi håper å gi industrikundene våre et unikt og konkurransedyktig tilbud som vil hjelpe dem i overgangen til mer bærekraftige energikilder», sier Gasums Vice President Tommy Mattila.

Nynas er Sveriges største produsent av bitumen. Bitumen er bindemiddelet i asfalt, og brukes hovedsakelig til veibygging og brolegning. Overgangen fra olje til naturgass, kombinert med bedre ytelse, reduserer CO2-utslippene deres med 34 % og NOx- og SOx-utslippene med 80 %. Byttet er også et steg videre i industriens overgang til fossilfri og fornybar biogass.

«Dette er et eksempel på at Nynas nå gjør en del investeringer og tiltak i raffinerisystemet med mål om å redusere utslippene av drivhusgasser. Vi jobber aktivt med leverandører og andre samarbeidspartnere for å finne nye og effektive løsninger på klimautfordringene i bransjen», sier Rolf Allgulander, Vice President for produksjon i Nynas.

Fleksibilitet og driftssikkerhet er viktig for samarbeidet

Utvidelsen av Gasums naturgassvirksomhet til det svenske gassnettet, ble mulig gjennom det pågående samarbeidet med Nynas. Gasum leverer allerede flytende naturgass (LNG) til Nynäshamn-raffineriet. Den nye avtalen styrker samarbeidet.

Naturgassen skal brukes i produksjonen av bitumen, som er et sesongprodukt. Brennstoffetterspørselen vil derfor være høy fra vår til høst. Det er ekstremt viktig at det ikke oppstår forstyrrelser i gassforsyningen i høysesongen. Det betyr at en fleksibel og driftssikker gasstilførsel er avgjørende for samarbeidet.

«Dette er grunnen til at avtalebetingelsene er så fokusert på leveringen. Avtalen er en start på et langsiktig samarbeid som får oss inn på det svenske gassnettet, samtidig som at Nynas får en fleksibel og driftssikker gasslevering som bidrar til lavere kostnader i en bransje som er svært avhengig av høysesongen», sier Mattila.

Gasums fortrinn overfor industrikundene i Sverige, er det unike og brede tilbudet innen naturgass og fossilfri biogass som hjelper kundene med å redusere karbonutslippene. Gasum prioriterer å planlegge samarbeidet på en best mulig måte etter kundenes behov.

 

For mer informasjon:
 

Tommy Mattila
Vice President for industri, Gasum
tlf.: +358 40 581 9247
e-post: tommy.mattila@gasum.com

 

 

Hans Östlin
Kommunikasjonsdirektør, Nynas AB
tlf.: + 46 708 93 19 75
e-post: hans.ostlin@nynas.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no

Les mer
;