Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Pressemeldinger og nyheter

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har 330 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum er et finsk statseid selskap. 

21.12.2022

Denne høytiden hjelper vi vanskeligstilte barn i samarbeid med UNICEF

Gasum har samarbeidet med UNICEF i flere år, og det fortsetter vi med. I stedet for å gi vanlige julegaver donerer vi et beløp til UNICEFs nødhjelpsarbeid for å hjelpe vanskeligstilte barn over hele verden.

UNICEF har virksomhet i 190 land. De bistår før, under og etter nødssituasjoner, ved å gi barn og familiene deres nødvendig hjelp med blant annet rent vann og helsetjenester, og for å sørge for at barna kan fortsette skolegangen, også i krisetider. UNICEFs nødhjelp settes inn der den gjør mest nytte, og bruken av organisasjonens midler følges opp kontinuerlig.

Vi vil takke våre kunder og samarbeidspartnere for året som har gått, og vi ønsker dere en flott høytid og et riktig godt nytt år!

Les mer
08.12.2022

Gasum planlegger et nytt biogassanlegg i Vormstad Norge

Gasum er en del av et konsortium bestående av tre parter, som planlegger bygging av et nytt biogassanlegg i Vormstad kommune ved Trondheim i Norge. Konsortiet heter Trøndelag Biogass og de to andre medlemmene er de norske investeringsselskapene Aune Holdingselskap og Salvesen & Thams.

Trøndelag Biogass har startet reguleringsprosessen for den valgte tomten i Vormstad kommune. Gasum vil være majoritetseier av anlegget og all produsert biogass vil bli distribuert av Gasum.

Gasum har foreløpig ikke tatt en investeringsbeslutning, men hvis prosjektet fortsetter vil byggingen av anlegget etter planene starte våren 2024 og produksjonen starte i slutten av 2025.

Gasums første biogassanlegg i Norge

Vormstad-anlegget vil bli Gasums første biogassanlegg i Norge, som er en svært viktig steg for å utvide selskapets biogassproduksjon. Gasum har allerede 17 biogassanlegg i Finland og Sverige.

Anlegget skal behandle opptil 500.000 tonn organisk avfall per år og produsere opptil 200 GWh biogass. Miljøvennlig gjødsel produsert som et biprodukt av prosessen vil bli tilgjengelig for de samme lokale bøndene som leverer gjødsel og annet landbruksavfall som skal behandles ved anlegget.

Biogassbruk kan redusere klimagassutslippene med opptil 90 % sammenlignet med bruk av fossilt brensel. Beregningen av utslippsreduksjonen tar hensyn til hele biogassverdikjeden, fra innkjøp av bioavfall til biogassproduksjon, distribusjon og bruk.

De neste årene er betydelige investeringer i økt biogassproduksjon en del av Gasums strategi og et viktig steg på veien for å hjelpe våre kunder mot en karbonnøytral energifremtid

Les mer om fordelene med biogass >

Kontakt:

Erik Woode, Director, Project Development & Management
+46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Les mer
31.08.2022

Bærekraft og konkurransekraft er samlet på samme tank hos Becker

Bærekraft-tenking er en helt grunnleggende holdning hos Becker AS. Selskapet er opptatt av det i hverdagen, i alt de gjør. Nå har det heldigvis blitt slik at det å bry seg om miljøet faktisk også gir konkurransekraft. Derfor er de svært glade for å kunne satse på en leverandør som Gasum, som gjør at de kan drive sine lastebiler på biogass.

Hans-Erik Becker startet Becker Entreprenør AS i 2001, og er fortsatt eier av firmaet. Becker hadde en visjon som fremdeles er basis for selskapets virksomhet, og det er å forandre hele anleggsbransjen for å møte vår tids aller største utfordringer.

– Vi driver med alle former for grunn- og anleggsarbeider, infrastruktur for vann og avløp, samt mindre betongarbeider. Vi har en stor og moderne maskinpark som er i stand til å håndtere de fleste utslippsfrie, eller i den minste klimanøytrale, prosjekter og oppdrag. For oss i Becker er begrepet bærekraft altomfattende, og inkluderer både klima, miljø, sosiale forhold og økonomi, sier Hans-Erik Becker, leder for salg og produksjon.

Selskapet har en flersidig strategi for sin daglige drift, som gjør dette til et naturlig valg. De har satset på en elektrisk maskinpark på byggeplass. Men utfordringen kommer når de skal frakte vekk masser, som man jo er nødt til på svært mange byggeplasser. Da er ikke lenger elektriske løsninger bærekraftige, for de har rett og slett ikke nok rekkevidde.

Beckers svar på dette problemet er gassdrevne krokbiler, og derfor trengte selskapet en leverandør som hadde både lokalitet og kapasitet til at de kunne komme innom og fylle de 1–2 gangene per dag som trengs.

Helhet skapes ved å velge biogass

Becker Entreprenør har altså satset på krokbiler, og mener det har vært viktig fordi selskapet er opptatt av å tenke helhet. Faktisk går de lenger enn mange oppdragsgivere, som ikke setter krav til miljøvennlig transport mer enn 10 kilometer unna byggeplassen. Etter det kan man selv velge hvilken drivlinje man bruker på sin transportløsning.

– Hos oss i Becker Entreprenør var valget svært nærliggende, i og med at vi kunne få på plass et svært bærekraftig samarbeid med Gasum: Vi valgte å investere i såkalte ”krokbiler”. Det vil si at vi på vårt omlastingsområde kan løfte hele lasteplanet over fra en bil til en annen. Dermed kan vi ved noen enkle grep komme over på en teknologi som fortsatt er bærekraftig, og som samtidig har rekkevidde nok. Slik sett kan man si at vårt samarbeid med Gasum, sammen med de investeringene vi har gjort, bidrar til noen av de endringene vi er ute etter å skape i bransjen, understreker Hans Erik Becker.

Tre krokbiler bidrar til bedre bærekraft

Becker Entreprenør har kjøpt tre 4-akslede krokbiler med henger, som brukes til massetransport. Dette betyr for Becker Entreprenørs vedkommende at de kan sikre at selskapet arbeider bærekraftig i hele produksjonsprosessen, og det er et viktig fokus. Det har også til en viss grad gitt økt konkurransekraft. Når det leveres anbud til Oslo kommune og andre som allerede har nådd et høyt bevissthetsnivå hva klima og miljø angår, er man nå sikker på at anbudene blir vektet til Beckers fordel, fordi det kan dokumenteres at selskapet jobber klimanøytralt.

– Skulle jeg ønske meg noe i denne sammenhengen, ville det kanskje være at både Oslo og andre kommuner gikk et stykke lenger i sin bærekraftstenking, er Hans-Erik Beckers kommentar.

Becker har også klare standpunkter vedrørende hva dette vil kunne bety i praksis. Oppdragsgiverne ville ha sett at om man skal få på plass den endringen i byggebransjen som stadig flere ønsker seg, bør man legge inn et mer helhetlig syn på hele virksomheten.

Konkret betyr det at man burde ha sett på klima-avtrykket helt frem til massen var lesset av på deponi. I så tilfelle ville man umiddelbart ha innsett at den måten selskapet har valgt å organisere arbeidet på, er en langt mer bærekraftig løsning enn den flere offentlige innkjøpere foreløpig godtar. Becker viser til at det er helhetstenkningen deres som har ført dem inn i en avtale med Gasum, noe de er svært fornøyd med.

– Vi har satset på biogass, noe som gir oss rundt 25 mil kjøring med opptil 50 tonn masser. Det varierer litt hvor ofte vi må fylle tankene, men sjåførene forteller meg at de regner med at de må innom Gasums anlegg en til tre ganger om dagen, avhengig av hvordan man treffer med trafikk og avstand, forklarer Becker.

– Selve fyllingen tar jo svært kort tid om en sammenligner med lading av en elektrisk lastebil, som hverken hadde hatt kapasiteten eller rekkevidden man oppnår ved å bruke gass, sier han ettertenksomt.

For Becker Entreprenør har dette vært et eksperiment på flere måter. Det er nå noen måneder siden investeringene ble gjort, og de ble gjort på bakgrunn av et ønske om å være lojale mot selskapets visjon, nemlig å ta miljøhensyn overalt der dette er mulig.

Så ved anskaffelse av nytt utstyr, er Becker ekstremt opptatt av bærekraft. I tillegg har selskapets ledelse også fokus på sine ansattes arbeidshverdag, slik at både kvalitet og sikkerhet i produksjonsprosessen er svært viktig for dem. Becker er også opptatt av at de er en del av en bransje som har mange utfordringer knyttet til sosial bærekraft. Derfor har selskapet gjennom årene utviklet en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg ansatte med høy fagkompetanse. De er også stolte av å utdanne morgendagens anleggsarbeidere gjennom å være lærebedrift, og satser aktivt på sitt rekrutteringsarbeid.

Gasum er en solid og stødig samarbeidspartner

– Gasum har vist seg å være en solid og stødig samarbeidspartner som bidrar til vårt arbeid for å være en del av det grønne skiftet. Dessuten har denne satsingen vist oss at vi kan levere bærekraft i HELE kjeden, og at vi kan dra nytte av Gasum sine anlegg her på Østlandet. Så innenfor de geografiske rammene vi stort sett arbeider, har det vært problemfritt. Når vi arbeider i Oslo, har Gasums anlegg dessuten den fordelen at de ligger sentralt, og det har også vært viktig for oss, sier Becker.

Becker fokuserer på at selskapets investeringer gjør at de kan tilby bærekraft i hele anleggsprosessen til kommunene over et ganske vidt geografisk område, og det lover godt for fremtiden. I løpet av 2023 vil det komme 3 biogass vogntog på veien, i tillegg til ytterligere 5 på flytende biogass i løpet første halvdel av 2024. Med disse nye tilskuddene til flåten vil alle dieselmotorer være byttet ut. Dette er en del av en filosofi som bygger på at det grønne skiftet man er midt oppe i, vil by på mange muligheter for den som tenker helhetlig på bærekraft. Og for Becker har også samarbeidet med Gasum forsterket denne muligheten.

Det gir en konkurransefordel å tenke bærekraft

Becker er overbevist om at denne satsingen gir selskapet en konkurransefordel. Dessuten gjenspeiler den selskapets visjon, som har vært en ledestjerne i alle de 20 årene de har drevet anleggsvirksomhet. Etter hvert som utstyret for å drive stadig mer klimanøytralt har blitt tilgjengelig, har entreprenøren fulgt opp hele veien. Med den satsingen Becker nå har gjort, har de utnyttet de muligheter som er tilgjengelige for å kunne arbeide klimanøytralt. Det kan dokumenteres at de faktisk gjør akkurat det, så det betyr at de stolt kan vise at de driver fullt ut bærekraftig. Det ligger i selskapets DNA, og gjør dem både stolte av og glade for å kunne bidra på denne måten til en endring av byggebransjen.

– Jeg har sterk tro på at flere vil få øynene opp for at dette er en riktig måte å arbeide på, men det skjer muligens ikke før oppdragsgiverne, som foreløpig i stor grad ligger i offentlig sektor, setter krav om dette, sier Hans-Erik Becker.

 

Text: Jørn Wad

Les mer