Olga Väisänen Gasum

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Trude Ravndal

Marketing and Communications Manager
tel. +479 130 1013
trude.ravndal@gasum.com
Twitter: @TrudeRav 

Pressemeldinger og nyheter

For forespørsler fra media, kontakt Gasum-gruppens kommunikasjonsavdeling. 

Kort om Gasum 

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. 

Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Gasum er et finsk statseid selskap. 

13.10.2021

Nå klimamålene – 5 tips

Mange bedrifter har ambisiøse mål for å redusere utslippene, og et vanlig mål er å bli karbonnøytrale på under ti år. Hvordan skal man nå disse målene, når man i tillegg til egne utslipp også må kontrollere leveringskjeden?

Bedriftenes klimamål omfatter spørsmål rundt bærekraftig utnytting av naturressurser, mindre avfall, energieffektivitet og biologisk mangfold, men karbonavtrykk og klimagassutslipp er nok de mest aktuelle for øyeblikket. Klimaspørsmål er ofte generelle og forbundet med mange andre spørsmål angående miljøansvar. Les tipsene våre om hvordan dere kan ta tak i de vanligste utfordringene dere møter på veien mot økt bærekraft og viktige mål!

Kontroll over leveringskjedens miljøpåvirkning

Forbrukerne er mer bevisste på klimaspørsmål enn tidligere. De tar valg for klimaet, faller ikke for «greenwashing» og vil se dokumenterte utslippsreduksjoner.

Forbrukerne er interesserte i om man varmer opp kontoret med fornybar energi og hvorvidt man setter søkelys på å produsere mindre søppel. Nå har man imidlertid begynt å rette blikket mot leveringskjeden og karbonavtrykk. Da holder det ikke lenger at bedriften reduserer sine egne utslipp fra sin egen virksomhet.

Det er ikke alltid så enkelt å få kontroll på leveringskjeden og innhente informasjon. Det er vanskelig å sette seg mål om redusert karbonavtrykk, hvis man ikke vet hvor store utslippene i verdikjeden er.

Tips 1: Start alltid med en livssyklusanalyse

Hvis bedriften din ennå ikke har gjort en livssyklusanalyse, er dette et nesten nødvendig steg. Med en livssyklusanalyse kan man identifisere hvilke prosesser i tilknytning til virksomheten eller produktene som har størst miljøpåvirkning. I analysen gransker man alle faser, fra anskaffelse av råvarer og produksjon, til distribusjon og bruk av produktene frem til gjenvinning.

En livssyklusanalyse krever mye arbeid, og det kan hende du trenger hjelp av en profesjonell. Analysen krever opplysninger om hele produksjonssystemet, og det kan være utfordrende å lage modeller for dette. Hvis formålet er å redusere klimagassutslippene, kan man fokusere analysen fullt og helt på å evaluere CO2-utslippene i hele, eller kun de mest sentrale, fasene av livssyklusen.

Det lønner seg å satse på dette trinnet. Når man får en større forståelse og har funnet områdene som bør utvikles, kan man sette seg tydelige og realistiske mål.

Blir de ambisiøse målene nådd og sett?

Bedriften din har bestemt seg for å ta et miljøansvar, har definert strategi og satt mål og delmål for utslippsreduksjoner. Hvordan forankrer man strategien i praksis? Hvordan vises den i de enkelte ansattes hverdag? Hvordan vises den i forbrukernes hverdag?

Tips 2: Kommuniser strategien og målene.

Bedriften må være tydelig utad når det gjelder hvilke mål som er satt og hvilke fremskritt som er gjort. Miljøarbeidet bør gjøres til en del av kommunikasjonen internt i bedriften, og eksternt i alt fra sosiale medier og opplæring til forhandlinger mellom interessegrupper.

En miljøansvarlig får oppgaven med å være budbringer i bedriften og øke bevisstheten innad i organisasjonen. Det er spesielt viktig at informasjonen når salgsorganisasjonen, da miljøansvar er et viktig samtaleemne i møte med kundene. En forståelse for effektene av egen virksomhet og stegene mot et større miljøansvar, bidrar også til å motivere og engasjere de ansatte. I beste fall skaper man en følelse av at miljøansvar er noe vi utvikler i fellesskap.

Når man har en tydelig strategi miljøansvaret som setter søkelys på det som er viktig for bedriften, skaper dette også god kommunikasjon om målene. Sammenfatninger av strategien er også nyttig for å hjelpe de ansatte med å plukke ut de viktigste punktene.

Hvordan finne de riktige metodene og områdene for reduksjon av utslippene

Det er viktig å finne både effektive og kostnadseffektive måter å redusere utslippene på. Karbonavtrykket reduseres ikke i en håndvending, og det er ikke alle metoder som passer for alle bedrifter.

Hvordan finner man effektive metoder for å sette og nå klimamål som passer for nettopp din bedrift?

Tips 3: Bruk konkurrentene som rettesnor

Ved å følge med i bransjen kan dere få ideer til hvordan dere kan sette mål og hvilke metoder dere kan bruke for å redusere utslippene.  Å sammenligne sin egen bedrift med andrekan  fungere som en pådriver for utviklingen. Hvis man ikke finner områder for utslippsreduksjoner i bedriftens kjernevirksomhet, kan man lete etter nye perspektiver innen andre områder.

Selv om dere ikke er en logistikkbedrift, kan karbonavtrykket fra logistikk være et utmerket sted å begynne for å redusere utslippene. For mange bedrifter står transport for en betydelig del av utslippene, og bruk av fornybart drivstoff i logistikken er den raskeste måten å redusere utslippene på. En bedrift som kjøper transporttjenester som  bruker fornybar biogass, kan redusere klimagassutslippene fra drivstoff med 90 % gjennom livssyklusen, sammenlignet med bruk av fossile drivstoff.

Samarbeid er viktigere enn tidligere

Miljøansvar er et konkurransefortrinn, men man kan ikke bare konkurrere om å ta miljøansvar. Man må også samarbeide.

Tips 4: Sats på samarbeid.

Samarbeid er verdifullt når man for eksempel vil øke ressurseffektiviteten. Med ulike modeller for sirkulær økonomi kan man redusere egen miljøpåvirkning og bygge effektive økosystemer der ulike aktører drar nytte av hverandre, og der materialer, energi og avfall gjenvinnes og biproduktene gjenbrukes.

Samarbeid er verdifullt, ikke minst fordi en gjensidig forpliktelse om å redusere utslippene kan senke terskelen for nødvendige investeringer. Det er for eksempel mer sannsynlig at en bedrift forplikter seg til en lengre avtale med et transportselskap, hvis transportselskapet i sin tur forplikter seg til å investere i mer miljøvennlige kjøretøy, for eksempel gassdrevne lastebiler.

Samarbeid er veien til nyskaping og forandringer i verden. Vær åpne og ærlige når det gjelder egne klimamål, og be samarbeidspartnerne deres om det samme.

Noen ganger bør man ta et steg ut i det ukjente

Miljøsatsing, og spesielt karbonnøytralitet, krever stor innsats og store forandringer. Det kan bli en lang prosess, og den krever systematisk arbeid og alternative måter å drive virksomheten på.

Tips 5: Våg å prøve noe nytt.

Forandring krever tilpasning. Uten mot og en viss grad av risikovillighet oppnår man ingen store utslippsreduksjoner. Det er viktig med en engasjert ledelse og et tett samarbeid innad i organisasjonen. Når strategien er tydelig, er den enklere å se for seg. Når en plan skal gjennomføres i praksis, kan det oppstå litt forvirring i begynnelsen, men forandringstakten er rask og konkurransen er hard.

Det viktigste er å komme i gang, og alt må ikke skje med det samme!

Flere historier om klimamål og miljøansvarlige tiltak

Vi håper at disse tipsene gir bedriften deres noen nye ideer i miljøarbeidet. Lykke til med denne viktige jobben!


Tipsene er utarbeidet av Gasums bærekraftsdirektør Elina Saarivuori.

13.10.2021

Les mer
08.10.2021

Gasum gjennomførte LNG-bunkring til PONANTs nye polarskip i Le Havre, Frankrike

24. september, i havnen i den franske byen Le Havre, gjennomførte Gasum en bunkring av flytende naturgass (LNG) til Le Commandant Charcot, PONANTs nye LNG-drevne polarskip. Dette var Gasums første LNG-leveranse i Frankrike og det var også den første LNG-bunkringen for Le Havre-havnen.

Energiselskapet Gasum har levert LNG som maritimt drivstoff til den franske luksuscruiseoperatøren La Compagnie du PONANT (PONANT) i den franske byen Le Havre. LNG-en ble levert til PONANTs nye polarskip Le Commandant Charcot, under skipets første besøk i en fransk havn 24. september 2021. Bunkringen var Gasums første LNG-leveranse i Frankrike og markerte ytterligere en milepæl i av selskapets leveringsnettverk. Dette var også den aller første LNG-bunkringen i Le Havre, som er den nest største kommersielle havnen og den største containerhavnen i Frankrike.

Gasum og PONANT er begge opptatt av å redusere miljøpåvirkningen i shippingindustrien. Le Commandant Charcot, som er oppkalt etter den anerkjente franske polarforskeren og -oppdageren Jean-Baptiste Charcot, er det første hybrid-elektriske polarskipet som går på LNG. Dette unike polarskipet er det nyeste tilskuddet til PONANTs flåte, og det skal seile i både Arktisk og Antarktis.

«Vi har jobbet med utviklingen av dette naturgassdrevne polarskipet i seks år, og dette er allerede den andre LNG-bunkringen vi har gjennomført med Gasum siden skipet ble levert 29. juli 2021. Bunkringsoperasjonene gjennomføres på grunnlag av årevis med analyser, utvikling og testing for å sørge for at de kan gjøres på en trygg og mest mulig effektiv måte. Skipet nådde Nordpolen for første gang 6. september 2021, og hele reisen gikk på naturgass. Vi er svært fornøyde, og ekstra stolte av de tekniske nyvinningene på skipet som har bidratt til at alt har fungert så bra. Le Commandant Charcot er det første passasjerskipet som er utstyrt med høytrykks-LNG-membrantanker som gir opptil to måneders drift på naturgass. Dette gir større fleksibilitet, samtidig som det øker sikkerheten. Le Commandant Charcot baner vei for nye og mer miljøvennlige fremdriftsmetoder, samtidig som det bidrar til å nå Parisavtalens mål for reduksjon av CO2-utslippene», sier Hervé Gastinel, adm.dir. i PONANT.

Reduserte utslipp er et viktig aspekt, ettersom Le Commandant Charcot skal operere i ømfintlige miljøer som Antarktis og farvannene rundt Nordpolen. LNG er for øyeblikket det mest miljøvennlige drivstoffet som er tilgjengelig på det maritime markedet. Et bytte til LNG fjerner SOx- og partikkelutslippene helt, og reduserer NOx-utslippene med opptil 85 %. LNG har også et CO2-utslipp som er minst 20 % lavere enn tradisjonelle maritime drivstoff. 

LNG baner vei mot en lavkarbonfremtid på sjøen

Sjøtrafikken står for opptil 3 % av verdens klimagassutslipp, som bidrar direkte til global oppvarming. Gasum leder an i arbeidet mot en renere fremtid i sjøtransporten, som en av de fremste leverandørene av LNG og eksperter på bunkringstjenester.

«Denne leveransen er et viktig steg i samarbeidet med PONANT, og jeg er stolt av å kunne hjelpe PONANT med å redusere utslippene. Samtidig kan vi utvide leveringsnettverket vårt til en viktig havn som Le Havre. Våre tjenester for maritime aktører i hele Europa blir nå enda mer relevante i lys av forslaget til EUs nye klimapakke ‘Fit for 55’», sier Jacob Granqvist, direktør for maritim sektor i Gasum. 

LNG blir stadig mer vanlig som maritimt drivstoff, og et bytte til LNG er et av de konkrete tiltakene som kan tas for å skape en betydelig reduksjon i sjøtrafikkens miljøpåvirkning. LNG og flytende biogass (LBG), som er et 100 % fornybart flytende drivstoff, går om hverandre. Dette betyr at LNG fritt kan blandes med eller erstattes av LBG. LBG er enda renere enn LNG, og kan redusere CO2-utslippene i drivstoffets livssyklus med opptil 90 %.
 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jacob Granqvist                        
Direktør for maritim sektor, Gasum             
Telefon: +358 40 483 9129                 
E-post: jacob.granqvist@gasum.com             

Grégoire Hartig
Salgsleder for maritim sektor, Gasum
Telefon: +49 151 1166 9055
E-post: gregoire.hartig@gasum.com

Les mer
23.09.2021

Gasums nyeste gassfyllestasjon har åpnet i Trondheim

Gasum fortsetter utvidelsen av nettverket av gassfyllestasjoner, med en ny fyllestasjon i Norge. Stasjonen ligger i Trondheim kommune og er ideelt plassert midt i et knutepunkt for tungtransporten. Den nye stasjonen knytter stasjonsnettverket i Oslo-regionen sammen med de nordlige delene av Sverige, blant annet byene Östersund og Umeå. Stasjonen har både flytende og komprimert gass, og svarer dermed på den økende etterspørselen etter lavutslippsdrivstoff i Norge.

Den nye stasjonen er nå åpnet og klar til å forsyne både regionens logistikkbedrifter og langtransporten fra Oslo, gjennom Trondheim og hele veien til Sverige. Stasjonen ligger ved logistikknutepunktet Heggstadmoen, og den er et viktig ledd i Gasums utvidelse av det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner. Det nåværende stasjonsnettverket sørger allerede for vekst i bruken av gass i tungtransporten.

Den nye stasjonen er en del av samarbeidet mellom Gasum og Coop. Den vil bli brukt til å levere fornybar biogass til Coops transportpartnere, i tillegg til å redusere utslippene fra tungtransporten generelt. Stasjonen er åpen for alle logistikkaktører.

«Vi gleder oss veldig over å realisere denne delen av samarbeidet med Coop, og det er spennende at stasjonen nå er i drift og kan forsyne områdets logistikkbedrifter med biogass og naturgass. Jeg er svært glad for å se den betydelige interessen for gass blant de store logistikkaktørene i Norge. Ved å utvide det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner, kan vi også gi lokale selskaper muligheten til betydelig reduksjon av utslippene. Dette er Gasums nordligste fyllestasjon i Norge, og den vil derfor åpne nye ruter for bedrifter som kjører på gass», sier John Melby, Gasums trafikkdirektør for Norge.

Norske transportselskaper mener at gass er bra for både klimamål og profil

Stasjonen har både komprimert og flytende gass, og svarer derfor på den økende interessen for gass blant norske transportselskaper. En nylig undersøkelse på oppdrag fra Gasum viser at opptil 45 % av bedriftene er interesserte i gass som et alternativt drivstoff*. Norske transportselskaper ser på gass som en kostnadseffektiv løsning for å redusere utslippene, og fremfor alt for å fremstille bedriften på en positiv måte overfor både nåværende og potensielle kunder.

Transportselskapene spiller også en viktig rolle i å nå de nasjonale klimamålene. Norge har satt et mål om å redusere utslippene med minst 50 % innen 2030. Hvis så lite som en femtedel av tungtransportmarkedet bytter fra tradisjonelle drivstoff til biogass, er det mulig å oppnå en reduksjon i karbonutslippene på 70 %. Bruk av biogass reduserer utslippene av klimagasser i drivstoffets livssyklus med over 90 % sammenlignet med fossile drivstoff. Med kostnadseffektiv naturgass bli utslippene mer enn 20 % lavere. På et lokalt plan vil bruk av gass også bidra til bedre luftkvalitet, ettersom gassen kun produserer en brøkdel av de lokale utslippene av f.eks. nitrogenoksider og partikler, sammenlignet med tradisjonelle drivstoff.

Gassfyllestasjonen ligger på adressen Østre Rosten 108, 7075 Tiller.

*Undersøkelsen ble utført av Value Clinic i januar og februar 2021, og den omfattet 101 beslutningstakere fra norske transportselskaper.

For mer informasjon, ta kontakt med:

John Melby, Director Traffic Norway, Gasum
Tel. +47 91142390, john.melby@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/

Les mer