Kontakter och information till media

Tack för ditt intresse i Gasum. För mediaförfrågningar, vänligen kontakta Gasums kommunikationsavdelning.

Information och resurser som du kan ha nytta av:

Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. 

Gasum-koncernen har 330 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Gasum ägs av finska staten.

Erik Klintegården

Marketing & Communications Team Manager

tel. +46 70 857 9879

erik.klintegarden@gasum.com

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability

tel. +358 40 554 0578

olga.vaisanen@gasum.com

Nyheter