Gasum har kjøpt alle aksjene i Skövde Biogas AB fra Torran Gas Holding AB – Gasum’s produksjonsvolum for biogass skal økes

Gasum kjøpte alle aksjene i Skøvde Biogas AB fra Torran Gas Holding AB den 31. oktober.  Gjennom transaksjonen øker Gasum, som er den ledende gassaktøren i Norden, mengden av egenprodusert biogass i sin portefølje og utvider biogassverdikjeden fra råvareinnkjøp til distribusjon og bruk. Oppkjøpet innebærer også overføring av tre ansatte til Gasum.

Gasum kjøpte alle aksjene i Skövde Biogas AB fra Torran Gas Holding AB den 31. oktober. I dag har det nyanskaffede anlegget i Skøvde potensial til å produsere opp til 40 GWh med riktig råstoff. Skövde-anlegget vil, sammen med Gasums biogassanlegg i Lidköping og Vadsbo (50 % Gasum-eierskap) og et planlagt anlegg i Götene, gjøre det mulig for Gasum å øke produksjonskapasiteten for biogass. Oppkjøpet vil også gjøre det mulig for Gasum å optimalisere råvarekjøp og distribusjon mellom andre Gasum biogassanlegg i området.

"Transaksjonen er på linje med Gasums strategi for å øke veksten av renere drivstoffløsninger i hele Norden. Vi er svært fornøyde med dette oppkjøpet, ettersom det gjør det mulig for oss å øke våre egenproduserte biogassvolumer og bidra til vår eksisterende portefølje av biogassanlegg," sier administrerende direktør Johanna Lamminen i Gasum.

Sirkulær økonomi i industriell skala

Inkludering av Skövde-anlegget vil bidra til å legge til rette for storskala biogassproduksjon i området. Potensielle leverandører med betydelige mengder overflødig råvarer trenger en stabil partner som kan motta og behandle et bredt spekter og store mengder avfallsbaserte råvarer.

Gasum kan nå skaffe disse materialene fra steder som ellers ville vært utenfor grensene før Gasums nettverk av lokale biogassanlegg. Dette vil skape betydelige synergier innen råvarekjøp. Biogjødsel vil bli produsert i Skövde-anlegget, og distribuert til omkringliggende gårder. 

Økologisk jordbruk er en stor del av jordbruket i området. Ved å produsere fornybar biogass vil Gasum kunne gi bønder i nærheten løsninger innen sirkulær økonomi i industriell skala.

Biogass kan produseres fra forskjellige biologisk nedbrytbare avfallsstrømmer og er 100 % fornybar energikilde. Når det brukes som drivstoff i veitransport, kan biogass redusere CO2-utslipp opptil 90 % sammenlignet med fossil diesel. Gasum har nå 15 biogassanlegg i Finland og Sverige, noe som gjør selskapet til en av de største produsentene av biogass i Norden. Gasum vil gjøre 4 TWh biogass tilgjengelig i Norden innen 2024 gjennom egen produksjon og partnere.

For further information, please contact:

Markus Olsson, Director Circular Economy Sweden, Gasum
Phone: +46 76 146 98 79, firstname.surname@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og germany. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap.