Gasum åpner biogassanlegget i Nymölla – det første i Sverige som produserer flytende biogass av prosessvann, fra Stora Ensos papirfabrikk

Samarbeidet mellom energiselskapet Gasum og leverandør av fornybare materialer, Stora Enso, har ført til et banebrytende biogassanlegg i Nymölla i Sverige. Ved å konvertere prosessvann fra Stora Ensos papirfabrikk i Nymölla om til flytende biogass vil anlegget kunne produsere fornybart drivstoff til veitransport, industri og sjøfart. Dette samarbeidet er det første i sitt slag innen sirkulærøkonomi i Sverige. Anlegget, som er bygget og skal drives av Gasum, skal offisielt åpnes 27. april 2021. Blant gjestene som vil delta på åpningsarrangementet er den svenske miljø- og klimaministeren – og visestatsministeren – Per Bolund.

Planleggingen begynte i 2018, da de to selskapene signerte en avtale som tillot Gasum å bygge et biogassanlegg ved siden av Stora Ensos fabrikk i Nymölla i Sør-Sverige. Prosessvannet som genereres fra produksjonsprosessene på papirfabrikken, tas inn på det nye anlegget for å skille ut den organiske massen. Denne massen skal deretter gjøres om til biogass, som senere skal gjøres flytende. Biogass er et fornybart drivstoff som reduserer CO2-utslippene med opptil 90 % sammenlignet med konvensjonelle fossile drivstoff, som diesel, når det brukes i tungtransport. 

Tre år senere er anlegget offisielt klart til åpning 27. april 2021. 

"Drivkraften bak dette banebrytende samarbeidsprosjektet var en gjensidig interesse for å redusere CO2-utslippene og skape noe verdifullt av avfall. Resultatet ble et anlegg som kan produsere 75–80 GWh flytende biogass i året, hvilket tilsvarer det årlige drivstofforbruket til 200 lastebiler. Etterspørselen etter renere drivstoff og transport er enorm, og dette anlegget vil legge til rette for at biogassproduksjonen kan nå den størrelsesordenen som kreves for å oppfylle behovene til sjøtransporten, tungtransporten og andre industrisektorer som ønsker å redusere karbonutslippene sine", sier Johanna Lamminen, administrerende direktør i Gasum.

"Bærekraftig drift og ressursbruk er sentralt i virksomheten vår. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan nå disse felles målene og hjelpe kundene med å nå bærekraftmålene sine ved hjelp av produktene våre. Vi forsøker alltid å finne de mest innovative og bærekraftige løsningene, og samarbeid med likesinnede selskaper som Gasum er en naturlig konsekvens av dette. Vi har jobbet med dette prosjektet i tre år, og nå gleder vi oss til å åpne anlegget offisielt", sier Kati ter Horst, viseadministrerende direktør i Stora Enso Paper.

Den totale investeringen i Nymölla-anlegget er nesten 320 millioner svenske kroner, hvorav Gasum står for 270 millioner og Stora Enso 50 millioner. I tillegg har prosjektet fått et tilskudd på 121,5 millioner svenske kroner fra det svenske Naturvårdsverket, gjennom ordningen «Klimatklivet». Klimatklivet er en tilskuddsordning som støtter lokale og regionale innovasjoner som reduserer utslippene av CO2.

Gjestelisten til den digitale åpningsseremonien for biogassanlegget i Nymölla omfatter blant annet Per Bolund, Sveriges miljø- og klimaminister og visestatsminister. Bolund vil snakke om viktigheten av sirkulærøkonomi.

Åpningen av biogassanlegget bidrar til at produksjonen av biogass i Sverige når et industrielt nivå. Økningen i produksjon er viktig for mange sektorer, for eksempel tungtransport, sjøtransport og industri, som for øyeblikket har stor etterspørsel etter drivstoff som kan redusere CO2-utslippene. Samarbeidsprosjektet i Nymölla er et godt eksempel på at ulike industrier og sektorer kan samarbeide for å redusere utslippene.

Om produksjon av biogass fra prosessvann

Stora Ensos fabrikk i Nymölla produserer 340 000 tonn papirmasse og 485 000 tonn trefritt kontorpapir hvert år. Gasums biogassanlegg ligger på fabrikkområdet og er koblet til fabrikkens eksisterende prosessvannanlegg.Prosessvannet fra fabrikken behandles i en anaerob reaktor der det organiske innholdet gjøres om til metan – altså biogass. Det behandlede prosessvannet, som nå har et 50–60 % lavere innhold av organiske forbindelser, føres tilbake til papirfabrikkens aerobe spillvannsanlegg.

Den produserte biogassen oppgraderes og gjøres flytende. I kondenseringsprosessen kjøles biogassen ned til –162 grader Celsius, hvor den går over til flytende form. Den flytende biogassen lagres i store tanker, før den hentes og transporteres med Gasums lastebiler til blant annet fyllestasjoner over hele landet.

Relaterte bilder finner du på denne lenken

For mer informasjon, kontakt:
Johanna Lamminen, administrerende direktør, Gasum Oy
(Nathalie Vaittinen, assistant
tlf. +358 40 352 5281,  nathalie.vaittinen@gasum.com)

Johan Grön, Vice President, Biogas, Gasum
tlf. +358 40 546 4186, johan.gron@gasum.com

Olga Väisänen, direktør, Communications and Sustainability, Gasum Oy
tlf. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Germany. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no