Mika Wiljanen ansatt som ny administrerende direktør i energiselskapet Gasum

Styret i energiselskapet Gasum har ansatt Mika Wiljanen (født 1965) som selskapets nye administrerende direktør. Wiljanen starter i jobben 1. mars 2022.

Mika Wiljanen har vært adm.dir. i St1 Oy siden 2010, og under hans ledelse har selskapet jobbet med fornybare energiløsninger. Samtidig har han hatt flere andre lederstillinger i St1 i Norden, blant annet som adm.dir. for St1 Norge AS og St1 Finance Oy. Han har i tillegg en lang merittliste som toppleder i energibransjen, blant annet i Shell.

«Mikas lange, internasjonale karriere og sterke meritter innen utvikling av selskaper på ulike markedsområder, har overbevist styret om at han er den riktige personen til å videreføre Gasums strategi. I tiden som kommer ønsker Gasum å svare på den økende etterspørselen etter gass og biogass i industri, shipping og veitransport, og gi kundene løsningene de trenger for å redusere klimapåvirkningen», sier Elina Engman, styreleder i Gasum.

«Jeg er veldig glad for å få muligheten til å bidra til ytterligere vekst i Gasum sammen med engasjerte og dyktige medarbeidere. Behovet for lavutslippsløsninger blir stadig større, og Gasum er i en god posisjon for videre vekst», sier Mika Wiljanen.


For mer informasjon, kontakt:

Elina Engman, styreleder, Gasum
Olga Väisänen, direktør for kommunikasjon og bærekraft, Gasum
Telefon: +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en ekspert innen gassektoren og energimarkedet i Norden. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. www.gasum.com