Nettverket av gassfyllestasjoner for lastebiler blir stadig større – Gasum åpner den første fyllestasjonen i Trondheim

I sommer får Trondheim sin første gassfyllestasjon. Stasjonen blir en del av Gasums nordiske nettverk av gassfyllestasjoner for tunge kjøretøy og skal levere både flytende og komprimert gass. Prosjektet er et samarbeid mellom Gasum og Coop, og legger til rette for at flere aktører i området kan velge en lavutslippsløsning i logistikkvirksomheten sin.

Gasums nordligste gassfyllestasjon i Norge vil være klar til åpning i begynnelsen av august. Den bygges på Heggstadmoen, som ligger rett sør for sentrum av Trondheim. Området er et knutepunkt for tungtrafikken, noe som betyr at stasjonen er ideelt plassert som en forbindelse mellom Gasums fyllestasjoner i Oslo-regionen og de nordlige delene av Sverige, for eksempel Östersund og Umeå.

«Plasseringen sør for Trondheim er ideell, ettersom den blir lett tilgjengelig for de mange logistikkaktørene i området samt langtransporten som går mellom Trondheim og Oslo. Jeg er veldig fornøyd med å få på plass denne løsningen som vil gi en rask reduksjon i utslippene hos flere aktører i tungtransportbransjen. Gass er en kostnadseffektiv måte å redusere utslippene på, og løsningen er tilgjengelig. Det er stor interesse for denne fyllestasjonen, og flere selskaper har signalisert at dette skaper helt nye muligheter for en overgang til transport med lavere utslipp», sier John Melby, Gasums direktør for trafikk i Norge.

Samarbeid mellom Gasum og Coop

Gasums første fyllestasjon i Trondheim er et godt eksempel på samarbeidet mellom Coop og Gasum, og det er et initiativ det lokale næringslivet har ventet på. Stasjonen ligger på en tomt som eies av Coop, og den vil bli brukt til å levere fornybar biogass til Coops transportpartnere i tillegg til å redusere utslippene fra tungtransporten generelt. Stasjonen vil være åpen for alle aktører som ønsker å fylle biogass.

«For Coop er dette et viktig samarbeid. Fornybar biogass er et svært godt alternativ for å redusere klimaavtrykket fra Coops transportvirksomhet, og vi ser frem til å få stasjonen på plass», sier Tor Inge Hegvold, logistikkdirektør for Midt-Norge.

«For Coops del setter dette oss i stand til å utnytte potensialet i investeringene våre i biogasskjøretøy. Når vi etter hvert kan fylle biogass både ved hovedlageret på Gardermoen og lageret i Trondheim, kan vi kjøre med lavt utslipp begge veier», konkluderer Hegvold.

Utslippsreduksjoner er den eneste veien til klimamålene i Norge

Norge har satt et nasjonalt mål om å redusere utslippene med minst 50 % innen 2030.  Ved å redusere karbonutslippene fra veitrafikken og bruke fornybare drivstoff, som biogass, mener bransjen at de kan redusere de totale utslippene med over 70 % hvis minst 20 % av tungtransportmarkedet bytter til biogass.

«For å nå klimamålene er vi avhengige av å redusere utslippene i tungtransporten, spesielt innen langtransport, som står for 70 % av utslippene fra tyngre kjøretøy. Biogass og naturgass er de beste løsningene med dagens teknologi. Vi setter pris på investeringsstøtten fra Enova, som setter oss i stand til å bygge infrastrukturen vi trenger for å ta i bruk utslippsvennlige gassløsninger i langtransportbransjen i Norge», sier John Melby.

Bruk av fornybar biogass innen transport kan redusere klimagassutslippene med opptil 90 % gjennom drivstoffets livssyklus, sammenlignet med fossile drivstoff, og gassen skaper nesten ingen lokale utslipp av for eksempel partikler eller NOx. 

For mer informasjon, ta kontakt med:

John Melby, direktør for trafikk i Norge, Gasum
Tlf.: +47 91142390, john.melby@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Sammen med sine samarbeidspartnere bygger Gasum en bro mot et karbonnøytralt samfunn, både på land og på sjøen. www.gasum.com/no/