Essity bruker biogass i verdens første storskala produksjon av tørkepapir uten fossile CO\2\-utslipp

Fra og med januar 2022 ble Essity, en svensk produsent av hygiene- og helseprodukter, først i verden med å produsere tørkepapir i stor skala uten fossilbaserte CO\2\-utslipp. I samarbeid med Gasum har Essitys produksjonsanlegg i Lilla Edet byttet fra naturgass til biogass, og dermed redusert utslippene av karbondioksid til null under vanlig drift. 

Gasum leverte flytende biogass (LBG) til Essity for første gang i forbindelse med en testperiode i slutten av mars 2021. Bare ni måneder senere er Essity først i verden med å produsere tørkepapir i stor skala uten fossile CO2-utslipp, når de nå kun benytter LBG. Dette viktige steget mot en karbonnøytral fremtid ble mulig ved å erstatte naturgass med biogass ved produksjonsanlegget Edet Bruk i det svenske tettstedet Lilla Edet. Fabrikken produserer Essity-produkter under merkenavn som Tork og Lotus. 

«Essity ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi hjelper kunder og forbrukere med å ta valg som reduserer den negative miljøpåvirkningen og karbonutslippene. Vi er stolte av å være først i verden med storskala produksjon av tørkepapir uten fossile CO2-utslipp. Det betyr at vi kan tilby produkter som kjøkken- og toalettpapir, som folk flest bruker hver dag, med en mer bærekraftig profil. Dette er ett av mange viktige steg i prosessen for å tilby ledende og bærekraftige hygiene- og helseprodukter», sier Christian Carlsson, anleggssjef ved papirfabrikken Edet Bruk.

Flytende biogass produseres av matavfall, husdyrgjødsel og andre biologisk nedbrytbare råmaterialer. Det er dermed et 100 % fornybart brennstoff som kan redusere CO2-utslippene gjennom livssyklusen med opptil 90 %, sammenlignet med konvensjonelle brennstoff. 

Ved Edet Bruk vil overgangen fra naturgass til biogass bety en årlig reduksjon av de fossile CO2-utslippene på ca. 9000 tonn. Da både naturgass og biogass i hovedsak består av metan, er det mulig å bytte mellom de to uten ytterligere investeringer.

 «Som en av de største biogassprodusentene i Norden er vi veldig glade for å ta del i denne prosessen hos Essity. Ved å samarbeide om banebrytende og bærekraftige energiløsninger får vi erfaringer og kunnskap som kan brukes til å fremskynde overgangen også i andre bransjer. Ved å fortsette å investere i større biogassproduksjon kan vi hjelpe flere aktører i industrien, sjøfarten og transportsektoren med å ta steg mot karbonnøytralitet», sier Tommy Mattila, Vice President for industrii Gasum.

Les mer om saken HER
 

For more information, please contact:
Tommy Mattila, Vice President, Industry, Gasum
phone. +358 40 581 9247,
tommy.mattila@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap. www.gasum.com/no