Naboinformasjon

Sikkerhetsinformasjon for terminalen på svensk.


Gasums LNG-terminal i Lysekil

Sjöbolsvägen 2
S-453 92 Lysekil

Benny Johansson

Terminal Manager
+46 700 809 184
benny.johansson@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact
+47 475 09 062
asbjorn.folvik@gasum.com

Gasums LNG-terminal i Lysekil

Gasums LNG-terminal i den svenske byen Lysekil er en viktig leverandør til det nærliggende Preem-raffineriet og fungerer samtidig som et knutepunkt for andre svenske kunder.

Terminalen har en LNG-tank med en kapasitet på 30 000 m3, behandlingsenheter og lasteramper for fylling av lastebiler.

Preem-raffineriet forsynes med LNG via en rørledning.

Våre andre svenske kunder forsynes med LNG fra terminalen ved hjelp av LNG-tankbiler.