Matti ojanpää Gasum

Matti Ojanpää

myyntipäällikkö
p. 040 029 9798
matti.ojanpaa@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

28.04.2022

Kiertotalous muuttaa jätteen energiaksi

Kiertotalouden avulla yritysten ja kuluttajien on mahdollista muuttaa jätteensä resurssiksi, josta voidaan valmistaa esimerkiksi biokaasua. Yrityksille se on tapa alentaa päästöjään ja vähentää saasteita, mutta kuluttajien ja asiakkaiden tietoisuuden kasvaessa kiertotalous luo myös liiketoimintamahdollisuuksia.

Kiertotalous on tuotannon ja kulutuksen malli, joka perustuu materiaalien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön niin pitkään kuin se on mahdollista. Lyhyesti sanottuna sen avulla jätteistämme tulee resursseja.

Näin toimii myös biokaasun tuotanto. Biokaasu on 100 prosenttisesti uusiutuva polttoaine, joka tuotetaan kokonaan orgaanisista jätteistä, kuten kotitalouksien biojätteistä, lietteestä ja teollisuuden sivuvirroista. Prosessissa valmistetaan biokaasun lisäksi kierrätyslannoitteita sekä teollisuuden että maatalouden käyttöön.

”Kiertotalous on hieno käsite. Parhaimmillaan yritys pystyy pyörittämään tuotantoaan jätteistään valmistetulla biokaasulla, ja monet asiakkaamme tekevät juuri niin”, sanoo Gasumin myyntipäällikkö Matti Ojanpää.

Gasum on Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja, jonka tavoitteena on lisätä biokaasun tarjontaa kasvattamalla biokaasun tuotantoa ja hankintaa vuoteen 2025 mennessä 4 terawattituntiin, jonka käytöllä on mahdollista päästä kumulatiiviseen miljoonan tonnin päästövähenemään.

Elintarviketeollisuus, vähittäiskauppa ja metsätalous ovat edelläkävijöitä

Yksi Suomen johtavista elintarvikealan yrityksistä, Fazer, on hyvä esimerkki biokaasun kiertotaloutta täysimääräisesti hyödyntävästä yrityksestä. Se käyttää biokaasua laitoksessa, jossa valmistetaan Fazerin kasvipohjaista Aito-tuotesarjaa.

Gasum tuottaa laitoksen käyttämän biokaasun Fazer Aito -kaurajuoman valmistuksessa jäljelle jäävistä biohajoavista lietteistä. Biokaasun lisäksi lietteestä valmistetaan myös lannoitetta, joka levitetään kaurapelloille.

Myös tunnettu huonekalubrändi IKEA hyödyntää jätteensä biokaasun tuotannossa. IKEAn Suomen tavaratalot tekevät yhteistyötä Gasumin kanssa biokaasun tuottamiseksi ravintoloidensa ruokajätteistä. IKEA vähentää jatkuvasti ruokahävikkiä. Kaikkea jätettä ei kuitenkaan voida välttää. Tämän osan jätteistään IKEA hyödyntää biokaasun tuotannossa.

Ympyrä sulkeutuu Gasumin kaasutankkausasemilla, jotka on rakennettu IKEA-tavaratalojen yhteyteen. Näin IKEAn jätteistä tuotetusta biokaasusta tulee energiaa heidän kaasuautoileville asiakkailleen.

Ruotsissa puolestaan Stora Enso hyödyntää Nymöllan sellu- ja paperitehtaan jätevesiä biokaasun tuottamiseen tehtaan yhteyteen rakennetulla Gasumin biokaasulaitoksella. Tämä tarjoaa Gasumille uuden raaka-aineen ja Stora Ensolle tavan vähentää välittömästi epäpuhtauksia, jotka tulisi muuten käsitellä Nymöllan tehtaan jätevedenpuhdistamolla.

Kuluttajat ja asiakkaat vaativat yhä enemmän kestävää tuotantoa

Kiertotalouden hyödyntäminen on erinomainen tapa vähentää yrityksen päästöjä ja saasteita, mutta se luo myös liiketoimintamahdollisuuksia. Maailman suunnatessa kohti hiilivapaata tulevaisuutta kuluttajat ovat yhä tietoisempia ekologisuudesta. Tämän seurauksena kestävien ja kiertotalouteen perustuvien tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa.

Konkreettiset toimet, kuten kiertotalouden hyödyntäminen biokaasun kautta, ovat tapoja herätellä kuluttajia ja osoittaa, että yritys arvostaa kestävää kehitystä myös käytännössä. Esimerkiksi Fazer haluaa puhua avoimesti vastuullisuudestaan ​​sekä biokaasusta ja kiertotaloudesta.

”Biokaasu on yksi suurimmista vastuullisuustekijöistä. Se on tärkeää paitsi meille, myös kuluttajille, asiakkaillemme ja imagollemme”, sanoo Fazerin brändi- ja kategoriajohtaja Susanna Kallio.

Kasvava kiinnostus vastuullisuutta kohtaan näkyy myös yritysten kiinnostuksessa biokaasuun ylipäätään. Tämän takia Gasum investoi nyt voimakkaasti biokaasun tuotantoonsa esimerkiksi rakentamalla viisi uutta biokaasulaitosta Ruotsiin. Laitokset hyödyntävät potentiaalista, mutta vähemmän käytettyä raaka-ainetta, lantaa.

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Joutsenmerkki kertoo biokaasun kestävyydestä

Biokaasu on ainoa Suomessa käytössä oleva polttoaine, jolle on myönnetty Joutsenmerkki. Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki, joka takaa, että...

Lue lisää
Gasumin biokaasulaitos
KOLUMNI

Biokaasu on aidosti uusiutuva polttoaine

Gasumin biokaasuliiketoiminnasta vastaava johtaja Johan Grön pitää biokaasua keskeisen tärkeänä energiamuotona ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lue lisää
Fazerin kauratuotteet
ASIAKASTARINA

Fazerin Aito-tuoteperhe valmistuu biokaasun voimalla

Fazer Aito-kaurajuoman valmistuksessa yli jäävät biohajoavat lietteet toimitetaan Gasumille, jossa lietteestä jatkojalostetaan biokaasua sekä lannoitetta.

Lue lisää