24/7 energy specialists in a control room with screens

Gasums kontrollrumstjänster övervakar marknaden dygnet runt

Betydelsen av kontinuerlig övervakning i realtid ökar ytterligare på en marknad där el i allt högre grad produceras med väderberoende förnybar energi. Snabba fluktuationer i produktionen kommer ibland att orsaka kraftiga rörelser i marknadspriserna. Genom att lägga ut övervakningen kan företagen minska sin prisrisk avsevärt.

Vårt kontrollrum övervakar energimarknaden dygnet runt och ansvarar för den operativa verksamheten på el- och gasmarknaden. Dessa aktiviteter innefattar prognoser för kundernas efterfrågan, övervakning av balanser dygnet runt, dagen före- och intradagshandel på Nordpool Elspot- och Elbas-marknaderna, åtgärder på balansmarknaden, justeringar på reservmarknaden samt hantering av oväntade situationer. 

Denna realtidsövervakning möjliggör noggrann hantering av elbalansen, optimering av elpriset och tillgång till Fingrids reservmarknad. Vi är också verksamma på flera europeiska gasmarknader på uppdrag av våra kunder.  

Kundanpassade tjänster från prognoser och balanshantering till handel på elmarknaderna 

Våra energimarknadsexperter övervakar rörelserna på energimarknaderna och reagerar snabbt på förändringar på marknaden. Vi arbetar med dussintals datakällor, kraftfulla IT-system och algoritmer för att säkerställa välgrundade beslut.  

Kontrollrumtjänster tillhandahålls för flera kunder, inklusive energibolag och större el- och gasköpare. Servicepaketet för varje kund är skräddarsytt efter deras behov. 

Läs mer om våra tjänster

Balanshantering

Intradagshandel

Stödtjänster

Vad vi levererar

  • Vi övervakar marknadsläget dygnet runt och reagerar snabbt på förändringar på marknaden. 
  • Vi förser kunderna med prognoser för dagen före-marknaden och bedriver handel på dagen före-marknaden. 
  • Hantering av elbalansen i realtid för kunderna och optimering av köp/försäljning av energi genom handel på intradagsmarknaden. 
  • Vi publicerar brådskande marknadsmeddelanden på uppdrag av kunder i enlighet med marknadsreglerna. 
  • Vi erbjuder kundernas anpassningsbara kapacitet på reservmarknaden och har hand om kommunikationen mellan den systemansvariga för överföringssystemet och kunden. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anders Hultgren

Head of Business Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com

Vill du veta mer om våra energimarknadstjänster? Kontakta oss!