Kort om Gasum

Gasum är en nordisk energiexpert. Vi erbjuder experttjänster inom energi och på energimarknaden samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Vi hjälper våra kunder att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck.

Våra expertområden är naturgas, flytande naturgas (LNG), biogas, flytande biogas (LBG) och elmarknader. Vi äger och driver 17 biogasanläggningar och ett omfattande nätverk av tankstationer för gas i de nordiska länderna.

330

anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland.

100 %

ägande av finska staten

17

biogasanläggningar i Sverige och Finland

1 456,9

miljoner euro omsättning 2023

Läs mer om våra nyckeltal och rapporter (på engelska)

Läs mer om Gasums ledning

Vårt mål: renare energi

Vårt mål är att säkra tillgången till renare energi för våra kunder. Oavsett om det handlar om förnybar energi för företag, LNG och biogas för sjö- och landtransporter eller naturgas för industrin, hjälper vi våra kunder att navigera i energiomställningen mot kontinuerligt minskade utsläpp.

Respekt. Hållbarhet. Positiv energi!

Gasums värderingar utgör kärnan i vår företagskultur. De speglar vilka vi är och hur vi arbetar tillsammans.

Respekt är hörnstenen i tillit. Vi behandlar alla människor, planeten och de naturresurser vi använder med respekt.

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Vi värnar om miljön såväl som om människor och vi gör affärer med lönsamhet för att möjliggöra investeringar i en renare framtid. 

Positiv energi är en förnybar resurs.Vi får energi av att arbeta tillsammans för en hållbar framtid

Strategi

Vi erbjuder våra kunder en flexibel och modern energiplattform med kompletta värdekedjor inom biogas, naturgas och förnybar energi. Som en del av vår strategi flyttar vi tyngdpunkten i vår verksamhet mot förnybar gas och el.

Vårt strategiska mål är att lansera sju terawattimmar (7 TWh) förnybar gas per år på marknaden fram till 2027. När vi når detta mål kommer vi att uppnå en kumulativ årlig koldioxidbesparing på 1,8 miljoner ton för våra kunder.

Läs mer

Kunder

Industri och företag

Vi förser industriföretag och andra verksamheter med energi och energirelaterade tjänster för en smidig och utsläppssnål verksamhet. Det innebär naturgas, biogas och förnybar el samt energimarknadstjänster för bekymmersfri energihantering.

Leverantörer av sjöfarts- och landlogistik

Vi erbjuder våra kunder inom sjöfart och landtransporter möjligheter att minska sina utsläpp genom att förse dem med biogas och naturgas i komprimerad eller flytande form.  

 

Produkter och tjänster

Biogas, flytande biogas (LBG, Bio-LNG)

Vi producerar biogas vid våra 17 biogasanläggningar i Finland och Sverige och köper in mer från certifierade europeiska partners.

Naturgas, flytande naturgas (LNG)

Vi köper naturgas och LNG från olika källor runt om i världen för våra industrikunder samt för sjöfarts- och landlogistik.

Nätverk av tankstationer för gas

Vi säljer gas för transport genom vårt omfattande nätverk av tankstationer för gas runt om i Finland, Sverige och Norge.

Tjänster för el- och energimarknaden

Vi tillhandahåller expertis inom inköp och försäljning av förnybar el. Genom att lägga ut all verksamhet inom inköp och hantering av energi på oss kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet.

Lösningar för en cirkulär ekonomi

Vi hanterar cirka en miljon ton kommunalt avfall och jordbruksavfall varje år och omvandlar det till biogas och förnybara gödningsmedel och näringsämnen.

Hållbarhet

Hållbarhet är en central del av våra värderingar och kärnan i vår strategi.

Läs mer