Biokaasulla direktiivien ja tavoitteiden mukaiset päästövähennykset kaupunkiliikenteestä

Kuntasektorilla on paitsi painetta myös kunnianhimoinen halu vähentää päästöjä. Tieliikenne muodostaa kuntien päästöistä jopa 20–30 %, joten tutustutaanpa niiden vähentämiseen kaupunkiliikenteessä. Haastattelimme Vantaan kaupungin varikon päällikköä ja kysyimme, kuinka Vantaalla ajoneuvohankinnat tehdään ympäristötavoitteet mielessä pitäen ja mitä kokemuksia heillä on kaasuajoneuvoista.

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ohjaa kaupunkiliikenteen päästövähennyksiä

Eniten suuntaviivoja kaupunkiliikenteen päästöille asettaa puhtaiden ajoneuvojen direktiivi eli Clean vehicle directive. Direktiivi määrittää julkisten ajoneuvohankintojen ympäristöystävällisyyttä esimerkiksi ottamalla huomioon ajoneuvojen energiankulutukset, päästöt ja muut ympäristövaikutukset. Ajoneuvokannasta tietyn prosenttiosuuden täytyy käyttää uusiutuvia polttoaineita.

PUHTAIDEN AJONEUVOJEN DIREKTIIVI - ERI POLTTOAINEIDEN OSUUDET

PUHTAIDEN AJONEUVOJEN DIREKTIIVI - ERI POLTTOAINEIDEN OSUUDET

Lainsäädäntö ja kuntien itse asettamat tavoitteet ja suunnitelmat kulkevat käsi kädessä ja pitävät huolen siitä, että päästövähennykset eivät jää vain puheiden tasolle.

Vantaa hiilineutraaliksi 2030 – ajoneuvoista

Vantaan kaupungin varikolla huolehditaan ajoneuvohankinnoista, huolloista, polttoaineista ja muusta hallinnoinnista, jota kaupungin oman kalustokannan ylläpitäminen vaatii. Gasum haastatteli Vantaan varikon päällikkö Kaj Weckströmiä.

”Vantaalla kalusto käyttää laajasti eri polttoaineita. Käytössämme on biokaasua, uusiutuvaa dieseliä ja sähköä. Lisäksi kalustokannassa on perinteisiä fossiilisia polttoaineita, mutta näissäkin ajoneuvoissa on tavoitteena, että ne ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä, kuten kaasu- tai hybridiautoja.”, Weckström kertoo.

Esimerkiksi Vantaan ateria-, puhtaus-, kiinteistö-, kuljetus- sekä aula- ja turvapalveluja tuottava Vantti kuljettaa neljällä biokaasua käyttävällä paketti- ja kuorma-autolla. Länsi-Vantaan jätevesilietteitä tuotetaan Suomenojan biokaasulaitoksella biokaasuksi, jota Vantti käyttää polttoaineena. Kuntalaisten biojätteillä ajaminen on hieno esimerkki kiertotaloudesta ja tukee mainiosti Vantaan kaupungin ympäristötavoitteita ja -strategiaa.

”Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ohjaa tekojamme konkreettisesti. Tässä tilanteessa ei vain toivota parasta, vaan tavoitteisiin on päästävä”, Weckström kuvailee, millä vakavuudella Vantaalla suhtaudutaan päästövähennyksiin.

”Myös viimeisimmät ICPP-raportit panevat lisää vauhtia ajatukselle, että päästöille on tehtävä jotain vielä kun se on mahdollista.”

Lähellä tuotetusta ja ympäristöystävällisestä biokaasusta vain positiivisia kokemuksia

Kun ajoneuvot tulevat tiensä päähän, uudet hankinnat tehdään vahvasti ympäristötavoitteet mielessä pitäen. Tuolloin kaasua käyttävät vaihtoehdot ovat aina myös esillä. Tällä hetkellä Vantaalla on 16 kaasukäyttöistä ajoneuvoa, sekä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja.

Kaasuajoneuvoista Vantaan varikolla on positiivisia kokemuksia.

”Kommentit ja vastaanotto ovat olleet hyviä. Eivät ne juurikaan poikkea esimerkiksi diesel- tai bensa-autoista, eikä niistä ole sen enempää huolta. Toiminnallisuuksien ja huollon kannalta ne ovat aivan samalla viivalla.”

Biokaasu polttoaineena on Weckströmin mukaan hyvä juuri sen ympäristöystävällisyyden ja paikallisuuden vuoksi. Biokaasua voidaan tuottaa useista eri raaka-aineista, joita saa läheltä. Lisäksi hän kiittelee viime vuosien ahkeraa panostusta kaasutankkausinfraan.

Pian jo puolet kalustosta käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita

Vantaa on laatinut tiekartan, jonka mukaan tieliikenteen päästöjä vähennetään ja kalustoa päivitetään vähäpäästöisemmäksi. Tavoitteena on esimerkiksi, että vuosien 2022–2025 aikana jopa puolet Vantaan omasta kalustosta kulkisi vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

”Tullaan jatkossakin hankkimaan kaasuajoneuvoja Vantaalle. On hyvä, että tässä viime vuosina on tullut useampia uusia kaasutankkausasemia Vantaalle”, Weckström avaa kaasun tulevaisuutta. Hän uskoo myös tekniikan ja markkinoiden kehitykseen.

”Kuljetuspalveluiden ja ajoneuvojen tilaajat voivat vaatia tietyntyyppistä kalustoa ja polttoaineita. Se ohjaa kaluston ja markkinoiden kehitystä, koska yleensä tilaajat saavat sitä, mitä pyytävät”, hän pohtii.

Kaupunkiliikenteen päästöt kuriin – poimi asiantuntijoiden vinkit ja muiden kuntien kokemukset

Mietitkö, miten lähteä liikkeelle, jotta voitte saavuttaa kaupunkinne ilmastotavoitteet? Laadimme kuntapäättäjille oman asiantuntijamateriaalin vähäpäästöiseen liikenteeseen ja biokaasun hyödyntämiseen.

Materiaalissa esitellään esimerkiksi puhtaiden ajoneuvojen direktiiviin sopivia polttoaineita, kiertotalouden periaatetta sekä monia case-esimerkkejä kaasusta kaupunkien omien ajoneuvojen käyttövoimana.

Lataa opas:_Vähäpäästöinen kaupunkiliikenne biokaasun avulla