Gasumin huoltoauto liikenteessä.

Miten siirtyä ympäristöystävälliseen kuljettamiseen?

Kuluttajat ja sitä kautta logistiikan tilaajayritykset kysyvät ja jopa vaativat yhä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Kuinka yrityksesi vastaa kysyntään? Mitä vaihtoehtoja tarjoatte ja millä aikataululla? Oletteko valmistautuneet kaasukäyttöisen logistiikan tarjoamiseen?

Maakaasu ja biokaasu ovat kustannustehokkaita polttoaineita raskaan liikenteen käyttöön, ja erinomainen valinta kuljetusyritykselle, joka haluaa tarjota vähäpäästöistä kuljetusta tiedostaville asiakkailleen jo nyt. Lue, miten kaasulogistiikan kysyntä on kasvanut, kuinka voit ottaa sen puheeksi asiakkaitten kanssa ja miten otatte helposti käyttöön kaasukäyttöisiä kuorma-autoja.

Tutustu logistiikkapäälliköiden oppaaseen

Uusiutuvia polttoaineita pidetään kalliina – vaikka aina niin ei ole

Vähäpäästöisen logistiikan kysyntä on kasvussa. Logistiikan tilaajayritykset suunnittelevat päästöjen vähentämistä toimitusketjun kaikista vaiheista ja ovat luonnollisesti kiinnostuneita myös kuljetusten vähäpäästöisyydestä. Koska monille yrityksille logistiikka on yksi merkittävimmistä ja ainakin näkyvimmistä hiilijalanjäljen muodostajista, sen päästöjä halutaan vähentää lyhyelläkin aikavälillä.

Toisaalta yritysten logistiikkapalveluiden budjetit eivät välttämättä ole nousseet, joten he kysyvät edullisimpia vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi. Vallalla on yhä käsitys, että uusiutuvat polttoaineet ja vaihtoehtoiset käyttövoimat olisivat liian kalliita tai vasta kehitteillä.

Näinhän asia ei ole. Kaasupolttoaineet ovat jopa edullisempia kuin perinteinen diesel, ja vähäpäästöisistä polttoaineista niiden saatavuuskin on parhaasta päästä. Vaikka kaasulogistiikka vaatiikin erillisiä kalustohankintoja, se on hyvin kustannustehokas tapa vähentää logistiikan päästöjä. Kuljetusyritys voi erottautua kilpailijoista ja palvella logistiikan tilaajayrityksiä paremmin kaasun avulla.

Näin aloitat kaasulla kuljettamisen

Kun yrityksesi haluaa kasvattaa vihreän logistiikan tarjontaa, tässä teille hyvät askeleet.

1. Keskustele asiakkaiden kanssa

Jos asiakkaasi eivät aktiivisesti kysele vähäpäästöisten vaihtoehtojen perään, voit itse tarjota keinoja vähentää logistiikan päästöjä ja samalla syventää yhteistyötänne. Kysele, mitä he ovat itse miettineet ja mitkä ovat heidän päästövähennystavoitteensa. Kerro heille maa- ja biokaasusta raskaan liikenteen polttoaineena ja niiden mahdollistamista päästövähennyksistä.

Esimerkiksi tämä laskuri auttaa teitä keskustelemaan kaasulla kuljettamisen taloudellisesta puolesta. Tutustu laskuriin ja näe konkreettisesti, että voit hyvillä mielin tarjota puhtaampaa logistiikkaa samoilla kustannuksilla kuin dieselilläkin ja jopa säästämään polttoainekuluissa.

Monelle kuljetusyritykselle kaasuun siirtyminen on hyvä tilaisuus syventää suhdetta asiakkaaseen, kun kaasuun siirrytään ikään kuin yhdessä.

2. Vakuuta yrityksesi johto

Kaasuun siirtymisen kynnys on laskenut viime vuosina tuntuvasti, mutta joidenkin mieltä kalvaa yhä epäilys. Onko se todella luotettava ja kannattava valinta? Voit auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään kaasulogistiikan merkitystä ja hyötyjä esimerkiksi näillä argumenteilla:

  • kaasu on polttoaineena jo laajasti käytössä ja hyväksi todettu. Teidän ei tarvitse odottaa sähkön läpimurtoa raskaassa liikenteessä leikataksenne päästöjä.

  • kaasutankkausasemat mahdollistavat kansainväliset kuljetukset, ja asemaverkosto kasvaa alati.

  • kaasuun siirtyminen leikkaa todistettavasti päästöjä 20–90 % perinteiseen dieseliin verrattuna. Mitä enemmän ajatte, sitä suurempi vähennys hiilijalanjälkeen!

  • polttoainekulut pysyvät samana kuin perinteisellä dieselillä ajettaessa tai laskevat, joten teidän ei ole edes välttämätöntä nostaa hintoja – vastuullinen ja kilpailukykyinen tarjontanne saattaa jopa houkutella lisää asiakkaita ja kasvattaa siten kannattavuutta.

  • kuljettajien kommentit ja kokemukset kaasukuorma-autoilla ajamisesta ja niiden tankkaamisesta ovat olleet hyvin myönteisiä.

Näin varmistat, että väärät käsitykset kaasusta kokeellisena polttoaineena kaikkoavat ja kaasun potentiaali yrityksesi käytössä nähdään realistisesti.

3. Hyödynnä hankintatuki vielä kun ehdit

Kansainvälisestä ja myös Suomessa kaasu nähdään tärkeänä keinona vähentää liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Joulukuusta 2020 lähtien kaasukuorma-autojen hankintaan on voinut hakea Traficomilta rahallista tukea. LNG:tä käyttäville ajoneuvoille tuki on 12 000 euroa ja CNG-käyttöisille puolestaan 5 000 euroa, joten tuella kattaa jopa puolet ajoneuvojen hankintahinnan erotuksesta.

Lue lisää hankintatuesta ja lataa muistilista!

4. Aloita pienesti

Tiedä, että yrityksesi ei tarvitse vaihtaa koko kalustoa kerralla. Aluksi voitte testata muutamalla kaasukäyttöisellä kuorma-autolla, millaista sillä liikennöinti käytännössä on. Kun se on osoittautunut kannattavaksi ja kysyntää riittää, voitte laajentaa kalustoa vaikka rekkaveturi kerrallaan. Pienet hyppäykset kohti uutta muodostavat lopulta ison kokonaisuuden.

Kustannustehokas ja vihreä logistiikka? Onnistuu – lue lisää

Toivottavasti sait konkreettisia vinkkejä siihen, miten vähäpäästöiseen ja vihreään logistiikkaan siirtyminen tapahtuu ja miksi se kannattaa.

Tuntuvatko yrityksesi päästövähennystavoitteet nykyisellä budjetillanne vaativilta? Helpotimme tehtävääsi ja teimme avuksesi materiaalin, josta selviää, miten kovat päästövähennystavoitteet voidaan yhdistää kustannustehokkuuteen.

Lataa logistiikka-asiantuntijoiden tarpeisiin laadittu whitepaper, josta voit poimia esimerkiksi

  • 7 vinkkiä, miten päästövähennystavoitteet on mahdollista saavuttaa kustannustehokkaasti

  • lisätietoa edullisista ja vähäpäästöisistä polttoaineista raskaalle kalustolle

  • neuvot, miten logistiikkapalveluita suunnitellaan tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Lataa logistiikka-asiantuntijoiden opas