Kaasuauto on turvallinen valinta – Metaanin ominaisuudet on huomioitu autojen tekniikassa

Kaasuauto on käytössä vähintään yhtä turvallinen kuin perinteinen bensiini- tai dieselauto. Autojen käyttämä metaani ei syty helposti, ja ilmaa kevyempänä se haihtuu nopeasti. Lisäksi kaasun ominaisuudet on otettu huomioon autojen turvatekniikassa. Suurin riski kaasuautojen kanssa ovat huolimattomuusvirheet tankkaustilanteissa – tosin nekään eivät johda kaasuvuotoihin, mutta voivat rikkoa sekä auton että tankkausaseman.

Kaasuautoihin ja niiden turvallisuuteen liittyy useita mielikuvia, jotka eivät pidä paikkaansa. Kaasuautot eivät räjähdä bensiini- tai dieselautoa herkemmin kolaritilanteessa, kaasun haju ei ole syy välittömään paniikkiin, eikä kaasun vuotaminen kaasuauton polttoainejärjestelmästä ylipäätään ole tavallista. Kaasuautoilla saa myös ajaa kaikilla yleisillä teillä, mukaan lukien tunneleissa.

Erilaiset autossa tapahtuvat kaasuvuodot ovat niin harvinaisia, että kaasuautojen maahantuojilla sekä henkilöautojen että raskaan liikenteen puolella ei ole niistä juurikaan käytännön kokemusta.

”Teoriassa on mahdollista, että polttoainejärjestelmään tulee kaasuputken katkeamisesta aiheutuva vuoto, ja se on otettu myös autojen turvamekanismien suunnittelussa huomioon. En ole kuitenkaan ikinä kuullut, että tällaista olisi tapahtunut”, Scania Suomen tuotepäällikkö Michael Mannfors sanoo.

Samaa toteaa myös Škodan kaasuhenkilöautoja maahantuovan Helkama-Auton tekninen päällikkö Petri Haapaniemi.

”Vuodesta 2014 lähtien meidän tietoomme ei ole tullut yhtään vaaraa aiheuttanutta vuototapausta tai vastaavaa tilannetta. Liikenneonnettomuuksia toki voi sattua, mutta niihinkään liittyen meille ei ole tullut kyselyjä kaasuautojen turvallisuudesta”, hän toteaa.

Kolme asiaa tekevät kaasusta turvallisen käsitellä

Kaasuautojen polttoaine on käytännössä metaania. Henkilöautoissa sitä käytetään paineistettuna ja raskaassa liikenteessä pääasiassa nesteytettynä. Metaani on hajuton, mauton, väritön ja myrkytön kaasu. Kaasulle ominainen haju on itse asiassa hajuste, jota kaasuun lisätään mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Hajusteen ansiosta kaasun haistaa jo siinä vaiheessa, kun sen pitoisuus ilmassa on hyvin pieni. Hajustetta lisätään vain paineistettuun kaasuun. Nesteytetty kaasu eli LNG ei haise miltään.

”Riskit kaasun käsittelyssä eivät johdu kaasusta itsestään, vaan sen olomuodosta. Esimerkiksi nesteytetty kaasu on todella kylmää eli sitä sisältäviin kaasuputkiin ei kannata koskea. Paineistetun kaasun yhteydessä puolestaan itse paine aiheuttaa kaasua suuremman riskin”, Gasumin Safety & Quality Manager Ville Alho kertoo.

Kolme asiaa tekevät metaanista turvallisen käsitellä:

  1. Metaanin itsesyttymislämpötila on huomattavan korkea, yli 600 celsiusastetta. Esimerkiksi dieselin itsesyttymislämpötila on 210 ja bensiinin 260 celsiusastetta.
  2. Metaani on syttyvää vain silloin, kun sen pitoisuus ilmassa on 5–15 prosenttia.
  3. Metaani on ilmaa kevyempää. Tämän takia se ei ulkoilmaan päästessään jää paikalleen, vaan haihtuu nopeasti. Se on myös helppo poistaa sisätiloista tuulettamalla.

Käytännössä metaani tarvitsee siis syttyäkseen erittäin otolliset olosuhteet – ellei se ole ehtinyt jo haihtua taivaan tuuliin.

Muista irrottaa tankkauspistooli

Kaasuautojen tekniikassa mahdolliset polttoainevuodot on otettu huomioon erilaisin turvallisuusmekanismein, jotka tarkistetaan huollon yhteydessä pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Paineistettua kaasua (CNG/CBG) käyttävien autojen jokaisessa kaasusäiliössä on lämpösulake ja virtauksenrajoitusventtiili.

”Jos säiliön lämpötila jostain syystä nousee niin paljon, että säiliön rajat alkavat tulla vastaan, ei säiliö missään nimessä räjähdä, vaan kaasu purkautuu säiliöstä lämpösulakkeen kautta hallitusti ulos. Täysi tankki purkautuu noin 90 sekunnissa tyhjäksi auton ulkopuolelle”, Helkama-Auton Petri Haapaniemi selittää.

Myös nesteytettyä kaasua (LNG/LBG) käyttävissä raskaan liikenteen ajoneuvoissa on säiliöissä varoventtiilit, jotka estävät automaattisesti kaasunsyötön moottoriin mahdollisissa vikatilanteissa. Lisäksi kaasunsyötön voi katkaista manuaalisesti.

”Mahdollisissa vikatilanteissa auton järjestelmä varoittaa kuljettajaa esimerkiksi paineenlaskusta tai vuodosta. Lisäksi järjestelmässä on törmäystunnistin, joka aktivoituu tietyssä kiihtyvyydessä”, Scanian Mannfors kertoo.

Gasumin Alhon mukaan suurin turvallisuushuoli kaasuautoissa on niiden tankkauksen yhteydessä tapahtuvat huolimattomuusvirheet. Gasumin tankkausasemilla on ollut tilanteita, joissa tankkaaja ei ole muistanut irrottaa tankkauspistoolia autosta ja lähtenyt liikkeelle.

”Tällainenkaan tilanne ei tosin johda kaasuvuotoon, vaan tankkausletkun irtoamiseen ja sen myötä asemalle tilapäisesti aiheutuvaan toispuoleiseen käyttökatkoon. On mahdollista, että myös autoon voi tällaisessa tilanteessa tulla vaurioita”, hän toteaa.