Kaasukäyttöinen rekka ajamassa tiellä

Automaahantuojat uskovat biokaasuun – luvassa uusia malleja ja tehokkaampia moottoreita

Kysyimme autojen maahantuojilta, miltä näyttää biokaasukäyttöisten ajoneuvojen tulevaisuus raskaassa liikenteessä. Vastaukset paljastavat, että biokaasuun siirtyminen ei ole kalustosta kiinni.

Biokaasukäyttöisistä raskaan liikenteen ajoneuvoista on juuri tullut markkinoille uusia malleja ja yhä tehokkaampia moottoreita. Autovalmistajat satsaavat kaasuun nyt ja tulevaisuudessa. Maahantuojien mukaan kaasuautojen kysyntä on kasvussa.

Kuljetusyrittäjille biokaasu on kannattava valinta, sillä ympäristöystävällisyys tuo kilpailuetua. Biokaasukäyttöisen kuorma-auton hankintakustannukset ovat dieselautoa suuremmat, mutta valtion hankintatuki tasoittaa hintaeroa. Käyttökustannuksiltaan biokaasuauto voi tulla dieseliä edullisemmaksi.

Autovalmistajat tutkivat erilaisia uusia käyttövoimamahdollisuuksia korvaamaan fossiilisia polttoaineita, ja biokaasu nähdään tärkeänä käyttövoimana raskaan liikenteen kuljetuksissa pitkälle tulevaisuuteen.

Millaisia kaasukäyttöisiä ajoneuvoja valikoimassanne on?

Antti Heinonen, Volvo Finland:

”Valikoimaa riittää niin paineistetun kaasun kuin nesteytetyn kaasunkin puolella. Paineistetun kaasun ajoneuvot on suunniteltu enemmän kaupunkiliikenteeseen, ja niitä on saatavilla keskiraskaaseen kalustoon asti.

Nesteytetyllä kaasulla kulkevia kuorma-autoja Volvolla on niin kaukoliikenteeseen kuin alueelliseen liikenteeseenkin ja lukuisiin eri käyttötehtäviin. Saatavilla on moottoreita kolmella tehovaihtoehdolla. Viime vuonna saataville tuli uutena jopa 500 hevosvoiman moottori. Se mahdollistaa entistä raskaammat kuljetukset nesteytetyn biokaasun avulla ja tuo meille Suomessa loistavia mahdollisuuksia.”

Tuomas Virén, Iveco Finland:

”Ivecon mallisto on saatavilla biokaasukäyttöisenä kaikissa kokoluokissa. Pakettiautoluokasta eli 3 500 kilon painoluokasta aina kevytkuorma-autoihin ja raskaisiin ajoneuvoihin. Mallistossa ei juurikaan ole sellaisia puutteita, etteikö kaasuauto valittuun kuljetustehtävään kävisi. Ivecon biokaasuautot soveltuvat moninaisiin ajotehtäviin ja olosuhteisiin.”

Mika Jukkara, Scania Suomi Oy:

”Scanian kaasuajoneuvoista löytyy ratkaisu lähes kaikenlaisiin tarpeisiin. Tällä hetkellä meidän kaasumoottorimme maksimiteho on 460 hevosvoimaa. Sillä päästään jo 68 tonnin kokonais- eli yhdistelmämassaan. Scanian kaasumoottorit ovat ns. kipinäsytytteisiä ottomoottoreita, joissa ei kaasun lisäksi käytetä AdBlue-lisäainetta eikä hiukkassuodattimia.

Vaihtoehtoja on myös pienemmässä jakeluautojen kokoluokassa, esimerkiksi jäteautoina, joka on yksi kaasuautojen pääsegmenteistämme. Jakeluliikenne, muuttoautot ja muu lähiliikenne on toinen pääsegmentti. Kolmas on pidemmän matkan autot, aina raskaisiin 68 tonnin ajoneuvoyhdistelmiin asti.

Nesteytetyn biokaasun säiliöillä varustetulla ajoneuvoyhdistelmällä päästään tyhjänä reilusti yli 1 500 kilometrin toimintasäteeseen ja kuormattunakin yli tuhanteen kilometriin. Kokonaismassa vaikuttaa tietysti lukuihin.”

Milloin ensimmäinen raskaan liikenteen kaasuajoneuvomallinne tuli markkinoille? Miltä markkina näyttää nyt?

Tuomas Virén, Iveco Finland

”Vuonna 1995 Iveco oli ensimmäinen kuorma-autovalmistaja, joka otti kaasumoottorit valikoimaan. Kaikki alkoi kaupunkibusseista Espanjassa, ja pian sen jälkeen valikoimaan tulivat myös kuorma- ja pakettiautot.”

Mika Jukkara, Scania Suomi Oy

”Olen ollut alusta asti kaasukuorma-autojen kanssa tekemisissä. Vuosi taisi olla 2016 tai 2017, kun ensimmäiset mallit tulivat Suomen markkinoille.

Kaasu-ajoneuvoja on jo aika paljon Suomen teillä. Arvioin joskus, että vuonna 2025 kaasuajoneuvojen määrä voisi olla noin 10 prosenttia Scanian kokonaismyynnistä. Kysyntä on kasvanut viime vuosina selvästi, ja nyt aletaan olla jo lähellä vuosien takaista arviotani. Nykyään myymme noin 50 uutta kaasukäyttöistä kuorma-autoa vuodessa eri kokoluokissa.”

Antti Heinonen, Volvo Finland:

”Suomeen ensimmäiset Volvon kaasukuorma-autot tulivat vuonna 2017, Euroopan markkinoille jo hieman aiemmin.

Kaasuautojen markkina on kasvanut maltillisesti. Uskomme, että muutos tapahtuu tänä vuonna. Kiinnostus uutta 500 hevosvoiman tuotettamme kohtaan on ollut merkittävää, ja näemme siinä potentiaalia.”

Kuva: Biokaasun tankkausverkosto laajenee Pohjois-Suomeen, kun Keminmaalle valmistuu kaasutankkausasema

Mitkä ovat biokaasulla kulkevan raskaan ajoneuvon suurimmat hyödyt kuljetusyrittäjälle?

Mika Jukkara, Scania Suomi Oy:

”Kaksi isointa asiaa ovat ympäristöystävällisyys ja kaasun energiasisältö. Etu on myös, ettei kaasukuorma-autossa tarvita AdBlue-lisäainetta eikä hiukkassuodattimia. 

Kuljetusyrityksiin kohdistuu nyt aika paljon painetta tuottaa kuljetuspalveluita ympäristöystävällisemmin, ja kaasu on siihen oiva vaihtoehto. Biokaasussa päästään jo tänä päivänä 90 prosentin kasvihuonepäästövähentymään, kun otetaan huomioon tuotantotapa. Siinä toteutuu ympäristöystävällisyys ja kiertotalous, ja samalla mahdollistetaan Suomen päästövähennystavoitteisiin pääseminen.

Kaasun energiasisältö taas vaikuttaa siihen, että vaikka ajoneuvon hankintahinta on korkeampi, polttoaineen vähäisempi kulutus ja edullisempi hinta saattaa muutamassa vuodessa kompensoida hankintahinnan eron.”

Tuomas Virén, Iveco Finland:

”Päästöttömyys ja sitä kautta saatava kilpailuetu. Tapa erottautua kovasti kilpaillussa kuljetusalan markkinassa ja hintaetu kaasulla ajaessa. 

Suomella on kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliksi siirtymisessä ja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Liikenteen päästöistä kuljetusala edustaa noin puolta, joten jotain on pakko tehdä. Kaasu on olemassa oleva ratkaisu. Laitteet ovat olemassa, jakeluverkosto on olemassa ja lähes kaikki ajotehtävät voidaan hoitaa järkevästi kaasulla. ”

Antti Heinonen, Volvo Finland:

”Kaasuajoneuvon valintaan on monta puoltavaa seikkaa, kunhan on vaan rohkeutta tehdä peliliike ja valita toisenlainen ajoneuvo. Ylivoimainen ykkönen on ympäristöystävällisyys ja sen mahdollistaminen. Suomessa myydään nykyään käytännössä vain biokaasua, ja siitä saadaan jo valtava ympäristöhyöty.

Ei pidä kuitenkaan unohtaa polttoainekustannussäästöä. Nämä yhdessä tekevät kaasuajoneuvosta kokonaisedullisen hankintaratkaisun, jolla voi olla yrityksen taloudelle merkittävä vaikutus.”

Kuva: Scanian kaasuajoneuvoista löytyy ratkaisu lähes kaikenlaisiin tarpeisiin.

Mikä on hintaero diesel- ja kaasukäyttöisellä ajoneuvolla?

Antti Heinonen, Volvo Finland:

”Hintaero raskaan liikenteen kalustossa pyörii karkeasti noin 50 000 eurossa, mutta se ei ole koko totuus. Tällä hetkellä valtio tukee hankintatuen muodossa jopa 14 000 eurolla, jos hankkii nesteytetyllä biokaasulla kulkevan kuorma-auton. Kun lasketaan investointia ja sen kuluja, täytyy ottaa huomioon ajoneuvon kokonaiskulut sen elinaikana.

Huoltokulut ovat hyvin samankaltaiset kuin dieselkuorma-autoilla, mutta käyttökulut ovat biokaasuautolla alhaisemmat. Sieltä on mahdollisuus saavuttaa hyvällä suoritteella kustannushyötyä.”

Tuomas Virén, Iveco Finland:

”Kuorma-autojen polttoainekuluista puhuttaessa en mielelläni vertaa biokaasua dieseliin, sillä mittari ei ole oikea. Biokaasun hintaa ei pidä verrata dieseliin, vaan oikea vertailukohta on biodiesel ja sen hinta.

Ivecolla laskemme tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa, miten hintaero muodostuu hänen ajotehtävissään. Mikä on vuosittainen ajosuorite, paljonko siinä tulee kilometrien kautta polttoainesäästöä ja paljonko huoltokustannukset ovat? Merkittäviä eroja hinnoissa ei ole. Valtion hankintatuki tasaa tilannetta biokaasun ja dieselin välillä. Hintakysymys biokaasuautoon siirtyminen ei ole.”

Mika Jukkara, Scania Suomi Oy:

”Ero on hankintahinnassa. Kaasuautoissa säiliöt vaikuttavat hintaan. Paineistetun kaasun säiliöllä autot ovat karkeasti noin 10 000 euroa kalliimpia, nesteytetyn kaasun säiliöllä on kyse 25 000 euroa kalliimmasta autosta. Toki myös varustelu vaikuttaa. Ja täytyy muistaa valtion hankintatuki, joka on paineistetun kaasun autoille 6 000 euroa ja nesteytetyn kaasun autoille 14 000 euroa.

Kaasun energiasisältö on suurempi kuin dieselin. Eli saadaksesi saman energiasisällön kuin yhdessä kilossa kaasua, pitää ostaa 1,39 litraa dieseliä. Pidemmän matkan liikenteessä polttoaineen kulutus on siis jonkin verran pienempää kuin dieselautolla. Hankintahinta tulee muutaman vuoden aikana kompensoitua hyvinkin monessa tapauksessa.

Huoltokustannukset ovat aavistuksen kalliimmat, mutta ne riippuvat paljon ajoneuvon käyttötehtävästä, sillä huoltokulut määritellään myös sen mukaan.”

Kuva: Ivecon myyntijohtajan Tuomas Virénin mukaan biokaasulla kulkeva auto on tapa erottautua kilpaillussa kuljetusalan markkinassa.

Millainen rooli biokaasulla ja kaasuajoneuvoilla on käyttövoimapaletissanne nyt ja tulevaisuudessa?

Antti Heinonen, Volvo Finland:

”Vaihtoehtoiset käyttövoimat tekevät nyt isoa tulemista, ja olemme teknologian murrosvaiheessa. Eri vaihtoehtoja tutkitaan Volvollakin laajasti, mutta meillä on jo nyt erittäin hyvä vaihtoehto tarjolla: biokaasukäyttöiset ajoneuvot. Se, mitä nyt tutkitaan, on tulevaisuutta ja ajankohtaista noin 10 vuoden päästä.

Volvolla uskomme, että nesteytetyn biokaasun rooli on kaukoliikenteessä merkittävä varsinkin Pohjoismaissa vielä 10 vuodenkin syklillä. Euroopassa muut markkinat saattavat sähköistyä nopeammin, mutta emme usko yhtä nopeaan muutokseen Suomessa.”

Tuomas Virén, Iveco Finland:

”Ivecon tehtailla kehitetään tasaisesti kaikkia käyttövoimalähteitä, ja biokaasu nähdään tärkeänä käyttövoimana tavaraliikenteen kuljetuksissa pitkälle tulevaisuuteen. Samaan aikaan kehitetään toki myös dieselmoottoreita, jotta niistäkin saataisiin puhtaampia ja taloudellisempia.

Tärkeässä roolissa on myös akkusähkökäyttöisten ja vetyautojen kehitystyö. Sähkökäyttöisellä autolla ei voida hoitaa kaikkia kuljetuksia, mutta esimerkiksi lähijakeluun ne soveltuvat hyvin. Vetyautojen yleistymistä tavaraliikenteessä saamme odottaa ensi vuosikymmenen puolelle. On tärkeää osata ajatella laaja-alaisesti, sillä liikenteen päästöjen vähentämisessä tarvitaan kaikkia käyttövoimia.”

Mika Jukkara, Scania Suomi Oy:

”Monesti kuulee puhuttavan, että kaasu on jonkinlainen välivaihe, mutta me Scanialla emme ajattele näin. Pikemminkin näemme biokaasussa entistä enemmän mahdollisuuksia kuorma-autoliikenteessä ja siksi olemme tuoneet markkinoille uusia moottoreita.

Tulevaisuudessa tarvitsemme eri energiamuotoja rinnakkain: kaasu, sähkö, HVO, vety... Ei ole olemassa vain yhtä vaihtoehtoa, kun perinteisen fossiilisen dieselin käyttö vähentyy. Kaikille on varmasti paikkansa.”

Mitkä ovat asioita, jotka vielä mietityttävät kaasuun siirtymisessä?

Kaikkia vastaajia askarruttaa biokaasussa ainoastaan hieman rajallinen tankkausverkosto. Volvon Antti Heinonen pohtii asiaa näin: 

”Gasum ja muut talouden toimijat tekevät hyvää työtä, jotta tankkausverkosto pikkuhiljaa kasvaa. Lapissa ja Oulun yläpuolisessa Suomessa on ollut huonosti tankkausasemia. Nyt on onneksi saatu jo Lapin ensimmäinen tankkausasema Keminmaalle  ja pian avautuu asema myös Rovaniemelle.” 

Antti Heinonen, Volvo Finland

Antti Heinonen on Volvo Finlandin tuotepäällikkö. Hän vastaa Volvo Trucksin tuotetekniikasta ja vaatimusten mukaisuudesta. Työpöydällä on paljon tuoteasioita ja myös myynnin tukemista.

Tuomas Virén, Iveco Finland

Tuomas Virén on Iveco Finlandin myyntijohtaja. Iveco on kaasukäyttöisten kuorma-autovalmistajien pioneeri, jonka ensimmäiset kaasuajoneuvomallit tulivat markkinoille jo viime vuosituhannella.

 

Mika Jukkara, Scania Suomi Oy

Mika Jukkara on Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö, jonka päävastuualueet ovat vaihtoehtoiset käyttövoimat, energiamuodot ja polttoaineet sekä tehdasyhteydet. Hän on jo 15 vuoden ajan seurannut näköalapaikalta, mihin kuorma-autoteollisuus on menossa.