Gasum har åtagit sig att minimera metanutsläppen från sin verksamhet

Gasum använder flera tekniker och metoder för att upptäcka metanutsläpp i sin verksamhet. Specialdesignade infraröda kameror och fordon samt drönare som använder laserteknik till exempel.

Gasums biogasproduktionsanläggningar och terminaler för flytande natur- och biogas (LNG/LBG) arbetar under tuffa förhållanden, i såväl låga som höga tryck samt olika temperaturer. I Gasums verksamhet kan flyktiga metanutsläpp ske genom till exempel flänsar, packningar och tätningar. Flyktiga utsläpp är svåra att kontrollera eftersom de vanligtvis är mycket små och svåra att mäta kontinuerligt. Metan har en hög global uppvärmningspotential (GWP) och det är därför viktigt att minska även små utsläpp så mycket som möjligt.

"Vårt huvudverktyg, som används på alla platser vi är etablerade, är läckagedetektering och reparation. Minst två gånger om året inspekteras alla potentiella läckagepunkter med tvålvatten. Om vattnet börjar bubbla så har vi en läcka som måste åtgärdas. Det kan låta enkelt, men det gör att vi kan upptäcka ännu mindre läckor än när vi använder gasmätutrustning”, säger Kenneth Olsen, Head of Terminals, Gasum.

LNG terminal Lysekil Gasum

Gasums LNG-terminal i Lysekil

Laser och infraröd fotografering hjälper till att detektera

Drönare som svävar i luften ovanför Gasums LNG/LBG-terminaler en del av utvecklingen av ny detekteringsteknik. Dessa är komplement till lågteknologiska metoder för läckagehantering.

"Vid alla våra större navterminaler kvantifierar och övervakar vi våra utsläpp genom att använda lasertekniken MeFTIR, Mobile extractive FTIR. Normalt sett är utrustningen installerad på en bil, men hösten 2022 genomförde vi ett test då vi installerade den på en drönare för att jämföra de två metoderna och eventuellt förenkla mätningarna i framtiden”, fortsätter Olsen.

Under 2023 har Gasum fotograferat tankarna på alla sina finska biogasanläggningar med en speciell infraröd kamera (FLIR) som känner av eventuella utsläpp.

Kamerorna gör att utsläpp kan upptäckas mer exakt och effektivt vilket gör att reparationsarbeten kan påbörjas direkt. Området är isolerat och läckan stoppas med klämmor. När läckan har upphört repareras läckpunkten tillfälligt med lappmassa. Efter det töms tanken och repareras helt och hållet.

nymölla biogas plant

Gasums biogasanläggningen i Nymölla

Produktionen av biogas minskar jordbrukets metanutsläpp

Biogasproduktion är i sig ett betydande sätt att minska även stora metanutsläpp, särskilt inom jordbrukssektorn. Den kontrollerade bearbetningen av jordbrukets biprodukter, såsom gödsel, i biogasprocessen minskar metanutsläppen från traditionell gödselbearbetning. Energin som finns i gödseln återvinns som biometan, vilket betyder att energin som produceras är helt förnybar och fossilfri. Produktionen av biogas och utvecklingen av biogasprocessteknik har förts fram som en nyckelfaktor i bland annat EU:s metanstrategi.

"De årliga metanutsläppen som genereras i Gasums verksamhet motsvarar mindre än en halv procent av vad alla kor i Finland producerar under ett år. Vi redovisar våra metanutsläpp årligen i vår hållbarhetsrapport. Metan är den näst mest betydande bidragsgivaren till klimatförändringarna efter koldioxid, men den är också värdefull för Gasum. Det är vår prioritet att regelbundet undersöka vår utrustning för att upptäcka läckor och förbättra våra mätmetoder”, säger Elina Saarivuori, Gasums hållbarhetschef.

Biogas är ett helt förnybart och miljövänligt bränsle som kan minska livstidsutsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 90 procent jämfört med användningen av fossilt bränsle. Minskningen av NOx-utsläpp är upp till 95 procent jämfört tjock eldningsolja, och för partikelutsläpp är minskningen 99 procent. Biogas kan användas överallt där naturgas används.

"I framtiden kommer vi att gå ännu mer mot helt förnybar gas och el. Biogas är en central del i detta. Vi ökar investeringarna i egen biogasproduktion och upphandlar biogas från pålitliga partners. Vi har ett mål om sju terawattimmar (TWh) av förnybar gas varje år till marknaden vid år 2027 och detta mål motsvarar en kumulativ koldioxidbesparing om 1,8 miljoner ton för våra kunder", avslutar Saarivuori.