Kartoitusta, suunnittelua, lupaprosesseja – Miten Gasumin asemahankkeet tyypillisesti etenevät?

Kaasutankkausaseman perustaminen vaatii paljon muutakin kuin itse aseman rakentamisen. Gasum kartoittaa jatkuvasti uusia mahdollisia sijainteja Pohjoismaissa sijaitseville tankkausasemilleen. Siitä hetkestä, kun asema päätetään rakentaa, kestää vielä noin vuoden ennen kuin paikalla seisoo toimiva tankkausasema.

Liikennekaasun kysyntä Pohjoismaissa kasvaa jatkuvasti. Etenkin täysin uusiutuva biokaasu (LBG/CBG) on yksi varteenotettavimmista polttoainevaihtoehdoista raskaan liikenteen ja kuljetusten päästöjen vähentämiseksi. Biokaasu on logistiikkayrityksille myös taloudellisesti kannattava valinta, sillä sen hinta on erittäin kilpailukykyinen.

Gasumilla on Pohjoismaissa kattava tankkausasemaverkosto, joka palvelee niin yksityisautoilijoita kuin ammattikuljettajia. Kysyntään vastatakseen Gasum suunnittelee kuitenkin jatkuvasti myös uusien kaasutankkausasemien avaamista.

Kaasutankkausasemien suunnittelu- ja rakennushankkeet ovat monivaiheisia prosesseja aina asemalle soveltuvan tontin etsimisestä varsinaisen aseman rakentamiseen. Sen lisäksi, että aseman tulee olla helposti saavutettavissa, tulee sillä olla potentiaalinen käyttäjäkunta.

”Siitä hetkestä, kun päätämme, mihin asema rakennetaan, kestää vielä noin vuoden ennen kuin se on valmis. Pääasiassa aikataulun sanelevat laitteiston toimitusaika ja aseman lupaprosessit”, Gasumin Suomen Traffic-liiketoiminnan vetäjä Juho Kurra kertoo.

Aseman varsinaiset rakennustyöt vievät tästä ajasta noin puoli vuotta. Rakennusvaiheessa eniten aikaa vievät maanrakennustyöt.

”Tähän voi kuitenkin vaikuttaa suunnittelulla. Mitä enemmän aikaa pystymme käyttämään hankkeen suunnitteluun ja kartoitukseen, sitä vähemmän asioita meille tulee enää rakennusvaiheessa yllätyksenä”, Gasumin tankkausasemaprojektien toteutuksesta vastaava Laura Toivonen kertoo.

Tutustu myös: Vihreät polttoaineet kiinnostavat kuljetusyrityksiä – biokaasun kysyntä kasvussa

Valitun tontin tulee sopia raskaalle liikenteelle

Uuden aseman rakennusprojekti alkaa aina mahdollisen sijaintipaikan kartoituksella. Sijaintia suunnitellessaan Gasum huomioi asiakkaidensa tarpeet ja toivomukset, mutta paikkaa etsittäessä analysoidaan myös esimerkiksi liikennevirtoja. Asemia pyritään avaamaan esimerkiksi liikenteen solmukohtiin tai siten, että aseman läheisyydessä on kuljetusyrityksiä, jotka hyötyvät lähelle sijoitetusta kaasutankkausasemasta.

Gasumin tankkausasema Vantaan Kivistössä

Kuva: Gasum avasi Vantaan Kivistöön vuonna 2022 uniikin tankkausaseman, jossa voi ihailla julkista taideteosta. 

Sijainnin löydyttyä seuraava vaihe on sopivan tontin etsiminen. Nykyään kaikkien Gasumin rakentamien asemien tulee soveltua myös raskaalle liikenteelle. Valitun tontin pitää siis olla tarpeeksi iso, jotta perävaunullinen rekka mahtuu kääntymään siinä.

”Tällaiselle tontille 5 000 neliömetriä on ehdoton minimikoko. Lisäksi tontin maaperän pitää olla sen verran kantava, että se kestää rekkaliikenteen. Tontin kriteereissä tulee huomioida myös turvallisuus. Esimerkiksi kaupunkien keskustat eivät ole hyviä paikkoja kaasutankkausasemille, koska turvaetäisyyksien toteuttaminen on siellä haastavampaa”, Kurra kertoo.

Tontin soveltuvuuteen vaikuttaa myös alueen kaavoitus. Yksinkertaisinta kaasutankkausasema on rakentaa tontille, joka on kaavoitettu huoltoasemakäyttöön. Muissa tapauksissa kaavaan tarvitaan yleensä muutos tai poikkeuslupa.

Tutustu myös: Silmänruokaa tankatessa – Kivistön uudella kaasutankkausasemalla pääsee ihailemaan taidetta

Investointipäätöksen jälkeen alkaa varsinainen toteutus

Gasum on sopivista tonteista itse aktiivisesti yhteydessä kuntiin ja muihin tontinomistajiin. Mikäli tontille rakentaminen kaiken muun suhteen onnistuu, tehdään hankkeesta vielä kannattavuuslaskelma. Sen perusteella tehdään lopullinen investointipäätös.

Tämän jälkeen hankkeessa siirrytään itse toteutusvaiheeseen. Tällöin aseman arkkitehtuuri suunnitellaan tarkemmin: miten laitteistot sijoitetaan tontille, miten liikennevirrat tontille ja sieltä pois asettuvat ja miten tankkausaseman edellyttämät turvaetäisyydet käytännössä toteutuvat. Yksityiskohtaisten suunnitelmien perusteella aseman rakentamiselle anotaan rakennuslupaa kunnalta ja rakentamis- ja varastointilupaa Tukesilta, joka on kaasutankkausasemien valvova viranomainen.

”Tukes myöntää asemalle myös käyttöluvan siinä vaiheessa, kun asema on rakenteiltaan valmis. Kaasua emme laitteistoon saa syöttää ennen käyttölupaa”, Toivonen kertoo.

Jossain määrin lupaprosessit, laitteiston hankinta ja maanrakennus pystytään suorittamaan lomittain. Esimerkiksi maanrakennustyöt saadaan yleensä toteutettua sillä aikaa, kun laitetoimittajalta odotetaan asennettavaa laitteistoa.

Kun asemalle on saatu käyttölupa, tehdään sille vielä koekäyttö. Onnistuneen koekäytön jälkeen kaasutankkausasema voidaan lopulta avata asiakkaille.

Uusista tankkausasemista ja asemahankkeista päivitetään ajantasaista tietoa Gasumin verkkosivuille. Julkistettujen hankkeiden lisäksi valmistelussa on jatkuvasti eri vaiheessa suunnitteluprosessia olevia hankkeita, joista viestitään niiden varmistuttua.

Uusi kaasutankkausasema vaatii monivaiheisen suunnittelu- ja rakennusprosessin

Kaasutankkausaseman suunnittelu- ja rakennusprosessi kaaviona