Vihreät polttoaineet kiinnostavat kuljetusyrityksiä – biokaasun kysyntä kasvussa

Kysyimme kuljetusyritysten näkemyksiä tämän päivän ja tulevaisuuden polttoaineista. Siirtymä vihreisiin käyttövoimiin on käynnissä, ja biokaasu kiinnostaa etenkin suuria kuljetusyrityksiä.

Kuljetusyritysten vastauksista käy ilmi, että siirtymä kohti vihreitä polttoaineita on toden teolla tapahtumassa. Taustalla ovat usein logistiikan tilaajien vaatimukset. Kaluston uusiminen on kannattavaa myös kuljetusyrityksille, sillä vähäpäästöinen kalusto on kilpailuetu. Monet kuljetusyritykset suunnittelevatkin vihreisiin käyttövoimiin siirtymistä tulevien vuosien aikana. Tietämys vaihtoehtoisista käyttövoimista kasvaa koko ajan, ja biokaasu nähdään entistä kiinnostavampana polttoaineena. Biokaasun valtteina pidetään myönteistä mielikuvaa, ympäristöystävällisyyttä ja kilpailuetua. Biokaasun tärkeimmäksi kehityskohdaksi nousi jakeluverkon kattavuus, jota kehitetään jatkuvasti.

Tilaajat toivovat vähäpäästöisiä kuljetuksia

Gasum2023_infografiikka_1.jpg

Kun tilaajien on täytettävä omat tavoitteensa päästöjen vähentämiseksi, katse kohdistuu ennemmin tai myöhemmin koko arvoketjun, esimerkiksi ulkoistetusta logistiikasta syntyviin päästöihin.

Vastaajista 29 prosenttia on jo kohdannut tilaajilta toiveita tai vaatimuksia vähäpäästöiseen kalustoon siirtymiseksi. Isojen, yli 15 ajoneuvoa omistavien kuljetusyritysten kohdalla odotukset ovat tätäkin suurempia: niistä peräti 61 prosenttia kertoo asiakkaiden esittäneen vaatimuksia vähäpäästöisistä kuljetuksista.

Odotettavissa on, että logistiikan tilaajien vaatimukset vähäpäästöisyydestä tulevat lisääntymään. Lähitulevaisuudessa myös pienemmiltä kuljetusyrityksiltä edellytetään vihreisiin polttoaineisiin siirtymistä.

Vähäpäästöinen kalusto on kilpailuetu

Nyt onkin hyvä aika toimia, jos haluaa olla jatkossakin haluttava kumppani logistiikan tilaajille. Etulinjassa tehdyt investoinnit vähäpäästöiseen kalustoon maksavat itsensä takaisin, kun tilaajat hakevat kumppania, joka kykenee täyttämään kunnianhimoiset päästötavoitteet.

Nopea toiminta kannattaa myös siksi, että valtio tukee nyt investointia: kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaan voi hakea hankintatukea vuoden 2024 loppuun asti.

Kuljetusyritykset suunnittelevat vihreää siirtymää

Gasum2023_infografiikka_2.jpg

Kyselyyn vastaajista yli puolet aikoo siirtyä kymmenen vuoden sisällä pääasiallisesti vaihtoehtoisiin polttoaineisiin eli biokaasuun, sähköön tai vetyyn. Suurista kuljetusyrityksistä lähes 40 prosenttia suunnittelee tätä siirtymää jo seuraavien viiden vuoden sisällä.

Muutos kohti vihreämpiä vaihtoehtoja on kuitenkin vasta alussa, ja vielä toistaiseksi dieselin asema on vahva: jopa 99 prosenttia vastaajista kertoo, että ainakin osa heidän yrityksensä ajoneuvoista kulkee tällä hetkellä dieselillä.

Biokaasu kiinnostaa

Gasum2023_infografiikka_4.jpg

Ketään tuskin yllättää, että kaikki kuljetusyritysten edustajat kokivat tuntevansa dieselin polttoaineena hyvin. Vaihtoehtoisten käyttövoimien tuntemus puolestaan on vielä toistaiseksi heikompaa.

Tietämys biokaasusta on kuitenkin parantunut viime vuosina: kun vuonna 2019 seitsemän prosenttia vastaajista kertoi tuntevansa biokaasun hyvin, vuoden 2022 lopulla osuus oli jo 21 prosenttia.

Kiinnostusta biokaasua kohtaan on vielä huomattavasti enemmän. Liki 40 prosenttia kuljetusyrityksistä pitää biokaasua kiinnostavana polttoaineena nykyisessä tilanteessa, jossa kuljetusalalla on paineita vähentää kuljetusten päästöjä.

Yhtä suuri osa vastaajista piti vetyä kiinnostavana vaihtoehtona, vaikka soveltuvaa kalustoa ja tankkausverkostoa odotellaan vielä. Sähköstä kiinnostuneiden osuus puolestaan jäi 24 prosenttiin. Ykkössijaa tässä kysymyksessä piti uusiutuva diesel.

Biokaasun valtteja myönteinen mielikuva, ympäristöystävällisyys ja kilpailuetu

Gasum2023_infografiikka_3.jpg

Biokaasun tärkeimmäksi vahvuudeksi mielletään se, että se luo myönteistä mielikuvaa kuljetusyrityksen asiakkaille ja sidosryhmille. Biokaasulla kulkevan kaluston koetaan siis tuovan yritykselle imagollista kilpailuetua markkinoilla.

Toiseksi suurimmaksi vahvuudeksi koetaan ympäristöystävällisyys: vastaajat kokevat biokaasun jopa ympäristöystävällisempänä raskaan liikenteen käyttövoimana kuin sähkön. Uusiutuvan biokaasun käytöllä voidaankin vähentää raskaiden kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Kolmanneksi vahvuudeksi nousi se, että biokaasu toimii kilpailuetuna osallistuttaessa kuljetusten kilpailutuksiin. Kuljetusyritysten asiakkaat saattavat kilpailutuksessa toisinaan jopa edellyttää vähäpäästöistä kalustoa.

Tutustu myös: Laske paljonko yrityksesi vähentäisi kustannuksia nesteytetyllä biokaasulla

Kehitystoiveena tankkausverkoston laajentaminen

Biokaasun tärkeimmäksi kehityskohdaksi tutkimuksessa nousi jakeluverkon kattavuus. Nesteytetyn biokaasun eli LBG:n käyttö raskaan liikenteen polttoaineena tyssää osalla kuljetusliikkeistä siihen, että tankkausverkosto ei vastaa yrityksen kuljetustarpeita.

Sekä Gasum että muut toimijat kehittävätkin raskaan liikenteen jakeluverkostoa jatkuvasti. Lähivuosina tavoitteena on lisätä Gasumin tankkausasemien määrää useilla asemilla. Parhaillaan valmisteilla on raskasta liikennettä palvelevien tankkausasemien rakentaminen Keminmaalle ja Jyväskylään.

Toiseksi kehitysalueeksi koetaan se, että yrityksen tarpeisiin sopivia ajoneuvoja ei ole vielä tarjolla LBG-käyttöisinä.

LBG:n eli nesteytetyn biokaasun tankkaukseen soveltuvia ajoneuvoja löytyy tällä hetkellä Ivecon, Scanian ja Volvon mallistoista. Valmistajat kehittävät jatkuvasti kaasuteknologiaa, ja myös tehokkaampia kaasukäyttöisiä moottoreita on tuotu markkinoille. Esimerkiksi Volvon kaasukäyttöiset kuorma-autot saivat juuri uuden yli 500 hevosvoiman tehotason aiempien 420 ja 460 hv:n moottoreiden rinnalle.

Tieto lisäsi kiinnostusta

Osana kyselytutkimusta vastaajille esiteltiin lyhyesti biokaasua raskaan liikenteen polttoaineena. Tiedolle oli selvästi tarvetta, ja se otettiin positiivisesti vastaan: esittelyn jälkeen kiinnostus biokaasua kohtaan nousi 38 prosentista 60 prosenttiin.


Haluaisitko sinäkin tietää aiheesta enemmän ja tehdä oikeaan tietoon pohjautuvia hankintapäätöksiä? 
Ota yhteyttä Gasumin asiantuntijoihin, niin kerromme lisää kaasulogistiikan mahdollisuuksista.