Energiayhtiö Gasum julkaisi taloudellisen katsauksen, yritysvastuuraportin ja hallinnointi- ja palkitsemisraportin 2019

Gasum-konserni julkaisi vuoden 2019 taloudellisen katsauksen, yritysvastuuraportin ja hallinnointi- ja palkitsemisraportin.

Vuonna 2019 pohjoismainen energiayhtiö Gasum otti määrätietoisesti askeleita kohti puhtaampaa huomista. Yhtiö vei strategiaa eteenpäin ja kehitti pohjoismaista kaasumarkkinaa mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

Vuoden vaihteessa Suomen putkikaasumarkkina avautui kilpailulle ja Gasumin siirtoliiketoiminnan eriyttäminen saatiin päätökseen, kun uusi yhtiö, Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa tammikuun 1. päivänä 2020.

Taloudellinen katsaus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Yritysvastuuraportti sisältää sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun edistymisaskeleet. Hallinnointi ja palkitseminen sisältää hallinnointiperiaatteet ja palkka- ja palkkioselvityksen.

Lataa raporttimme:

  • Taloudellinen katsaus 2019, 
  • Yritysvastuuraportti 2019,
  • Hallinnointi ja palkitseminen 2019


Lisätietoja:

Olga Väisänen, viestintäjohtaja, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi