Leijona Catering luottaa Gasumiin yhteistyössä hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta

Gasum on solminut Leijona Cateringin kanssa yhteistyösopimuksen päästökompensaatioista. Sopimuksen myötä Gasum mahdollistaa Leijonalle sen elintarvikehankinnoista väistämättä syntyvien päästöjen kompensoimisen luotettavasti ja vaikuttavasti. Nyt kompensoidut päästöt ovat Leijonan vuoden 2020 päästöjä.

Gasum on aloittanut yhteistyön Suomen valtion omistaman Leijona Cateringin kanssa sen päästöjen kompensoimisesta. Ruokapalveluja tarjoava Leijona Catering tunnetaan etenkin Puolustusvoimien strategisena kumppanina, minkä lisäksi se toimittaa ruokapalveluja Rikosseuraamusvirastolle ja tarjoaa ravintolapalveluita muille turvallisuuskriittisille asiakkaille ja valtiohallinnon kohteille.

Yhteistyö toimii avaimet käteen -periaatteella. Gasum kartoittaa Leijonalle sopivat kompensaatiokohteet, ostaa niistä päästökompensaatiot ja mitätöi asiakkaan kompensoidut päästöt. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että Gasum ostaa Leijonan nimiin sen päästöjä vastaavan määrän kompensaatioyksiköitä. Yksiköitä ostamalla taataan, että yrityksen päästöjä vastaava määrä päästöjä vähennetään toisaalla.

”Yhteistyömme Leijonan kanssa on hyvä esimerkki siitä, miten päästökompensaatiota hyödynnetään oikein. Päästökompensaation ei ikinä pitäisi olla yrityksen ensimmäinen toimi päästövähennysstrategiassa, ja juuri näin Leijona toimiikin. Kompensaatioilla katetaan se osa heidän toiminnastaan aiheutuvista päästöistä, jota ei yksinkertaisesti ole mahdollista neutralisoida”, Gasumin energiamarkkinapalveluiden Carbon Portfolio Specialist Laura Pokka kertoo.

Ruoantuotannon hiilidioksidipäästöjä ei voi eliminoida täysin

Arviolta neljäsosa jokaisen ihmisen hiilijalanjäljestä muodostuu ruoasta. Ruoan vaikutus hiilidioksidipäästöihin on siis suuri, mutta erityisen suuri se on ruokapalvelutoimijoilla. Leijona Catering on laskenut vuoden 2020 alussa ensimmäisenä suomalaisena ravintola-alan toimijana tarkan hiilijalanjälkensä yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Laskelmasta selvisi, että hiilijalanjäljestä peräti 88 prosenttia muodostuu Leijona hankkimien elintarvikkeiden tuotannosta ja logistiikasta.

”Ruoantuotannosta syntyy aina hiilidioksidipäästöjä, joita ei voi poistaa. Kehittämistoimia miettiessämme esiin nousi hieman villikin ajatus siitä, että kompensoisimme ne päästöt, joita emme pysty toiminnallamme neutralisoimaan. Gasum on meille kompensaatioiden suhteen luotettava kumppani, millä on suuri merkitys, koska olemme tekemisissä meille uuden asian kanssa, joka herättää monissa paljon kysymyksiä”, Leijona Cateringin kehityspäällikkö Mika Parviainen sanoo.

Gasumin ja Leijonan yhteistyö on luonnollinen jatkuma Leijonan biokaasukiertotaloudelle, joka on ympäristöystävällisin ja kestävin tapa hyödyntää ruokapalveluista syntyvä hävikki uusiutuvaksi energiaksi eli biokaasuksi. Vuonna 2020 Gasum käsitteli noin tuhat tonnia Leijonan toimittamaa biojätettä biokaasuksi.

Biokaasua hyödynnetään muun muassa liikenteen uusiutuvana polttoaineena. Se käyttö vähentää liikenteestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä polttoaineen elinkaaren aikana jopa 90 prosenttia. Leijonan Gasumille toimittamasta biojätteestä syntyvällä biokaasulla voisi ajaa henkilöautolla vuodessa yli 1,6 miljoonaa kilometriä.

”Vastuullisuus rakentuu useista eri teoista, joiden muodostama kokonaisuus on osa yrityksen toimintaa. On hienoa, miten Gasum on voinut auttaa Leijonaa sen vastuullisuusmatkalla tarjoamalla kiertotalousratkaisuja ja päästökompensaatiopalvelua”, toteaa Gasumin Laura Pokka.

Päästökompensaatiokohteet sertifioituja ja todennettuja

Gasum käyttää tällä hetkellä asiakkaidensa päästöjen kompensoimiseen vain VCS-sertifioituja hankkeita. VCS on laajasti tunnettu ja tuettu standardi, jolla sertifioitujen hankkeiden markkinaosuus on yli 70 prosenttia. Standardia ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio Verra. Lisäksi Gasumin käyttämä hankekehittäjä toimii profit for purpose -periaatteella. Tämä tarkoittaa, että yrityksen kasvulla tavoitellaan uusia hankkeita, joilla on positiivisia ilmastovaikutuksia.

Tällä hetkellä päästökompensaatioilla tuettavia kohteita löytyy etupäässä Aasiasta, Afrikasta ja Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Esimerkiksi Suomessa vastaavat, päästövähennyksiin tähtäävät hankkeet toimivat tällä hetkellä pääasiassa markkinarahoitteisesti. Leijonan vuoden 2020 päästöilleen valitsema kompensaatiokohde on Intian Andhra Pradeshin osavaltioon nousevan tuulivoimapuiston rakennushanke.

”Olemme luonnollisesti kiinnostuneita myös kotimaisista hankkeista, mutta valitettavasti ilmastonmuutos ei katso valtioiden rajoja. Halusimme kohteen, jonka positiivinen ilmastovaikutus on mahdollisimman suuri ja jolla olisi myös positiivisia sosiaalisia vaikutuksia. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Gasumin meille tarjoamaan asiantuntemukseen ja uskon, että nyt tehdyt kompensaatiot ovat lähtölaukaus yhteistyöllemme”, Leijonan Mika Parviainen sanoo.

Tutustu Leijona Cateringin yritysvastuuraporttiin.

Lisätietoja:

Laura Pokka

Carbon Portfolio Specialist, energiamarkkinapalvelut, Gasum
puh. 040 585 7279, etunimi.sukunimi@gasum.com

Suvi Pitkänen
viestintäpäällikkö, Leijona Catering
puh. 010 432 0107, etunimi.sukunimi@leijonacatering.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi