Gasumin yritysvastuun edistymisaskeleet vuonna 2021 – Mahdollistimme 345 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemän asiakkaillemme biokaasun avulla

Energiayhtiö Gasum on julkaissut yritysvastuuraporttinsa sekä yritysvastuun edistymisaskeleet vuodelta 2021. Raportti keskittyy toiminnan keskeisiin vaikutuksiin sosiaalisesta-, ympäristö- ja taloudellisesta näkökulmasta.

Vastuullisuustyö on olennainen osa Gasumin strategiaa, jossa tavoitteena on edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta teollisuudessa sekä maa- ja meriliikenteessä. Yhtiön vastuullisuustyötä ohjaavat yhtiön vastuullisuusohjelma ja -tavoitteet, jotka kattavat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä vastuullisen liiketoiminnan ja hallintotavan.

Yhtiö on sitoutunut toimimaan kestävästi lisäämällä vähähiilisen energian saatavuutta ja edistämällä kiertotaloutta. Mahdollistamme asiakkaidemme päästöjen vähenemisen, toimimme energiatehokkaasti ja pienennämme oman toimintamme ympäristövaikutuksia. Edistämme henkilöstömme ja kumppaniemme työympäristön turvallisuutta ja varmistamme liiketoimintakäytäntöjemme vastuullisuuden.

Tunnuslukuja 2021:

  • Edistimme ilmastotyötä mahdollistamalla 345 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemän asiakkaillemme biokaasun avulla.
  • Edistimme kiertotaloutta hyödyntämällä 880 000 tonnia jätteitä ja tähteitä sekä 4 000 000 tonnia jätevettä biokaasun tuotannon raaka-aineina.
  • Tuotimme kierrätysravinteita ~1 000 000 tonnia.
  • Energiankulutuksemme oli 3,5 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Nolla tapaturmaa -tavoitetta ei saavutettu, mutta tapaturmataajuus pieneni 3,7 prosenttia edellisestä vuodesta.
  • Laajensimme biokaasun tuotantokapasiteettia 25 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna
  • Energian toimitusvolyymit kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueillamme teollisuudessa, meriliikenteessä ja maantieliikenteessä

”Vastuullisuus kuuluu päivittäiseen päätöksentekoomme. Tavoittelemme miljoonan tonnin kumulatiivista hiilidioksidipäästövähenemää biokaasun avulla. Aiomme tuoda vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja sertifioitujen kumppaniemme tuotannosta. Tarjoamallamme puhtaammalla energialla ja kierrätyslannoitteilla on merkitystä asiakkaidemme vastuullisuustyössä. Vuonna 2021 saavutimme tavoitteitamme haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Tuemme myös YK:n globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita ja teemme työtä niiden edistämiseksi,” kertoo vastuullisuuspäällikkö Elina Saarivuori Gasumilta.

Lataa raporttimme:

  • Yritysvastuun edistymisaskeleet
  • Yritysvastuuraporttimme

Lisätietoja:
Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
P. 050 911 2668, elina.saarivuori@gasum.com