Gasumin biokaasulaitoksen rakentaminen Ruotsin Göteneen alkaa – ensimmäinen useista biokaasun saatavuutta parantavista strategisista investoinneista

Gasumin uusi biokaasulaitos Ruotsin Götenessä sai rakennusluvan tammikuun lopussa. Gasumille Götenen laitos on ensimmäinen monista uusista investoinneista biokaasun tuotantoon yhtiön uuden strategian mukaisesti.

Perusteellisen suunnittelun ja lupamenettelyn jälkeen Gasum on valmis rakentamaan uusimman biokaasulaitoksensa Ruotsiin Götenen kuntaan. Laitos tuottaa vuosittain 120 gigawattitunnin (GWh) edestä nesteytettyä biokaasua (LBG) alkuvuodesta 2025 alkaen.

Biokaasu on ilmastoystävällinen täysin uusiutuva polttoaine, sillä sen raaka-aineena käytetään biojätettä. Götenen tuotantolaitos käyttää raaka-aineenaan pääasiassa sitä ympäröiviltä maatiloilta saatavaa lantaa. Laitoksella käsitellään vuosittain noin 400 000 tonnia raaka-ainetta.

Lanta on raaka-aine, josta valmistettuna biokaasu voi muuttua vähähiilisestä jopa hiilinegatiiviseksi polttoaineeksi. Biokaasu vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä, kun sitä käytetään esimerkiksi tieliikenteen polttoaineena. Tämän lisäksi lannasta valmistettu biokaasu vähentää päästöjä, joita syntyy käsiteltäessä lantaa perinteisellä tavalla pellolle levittämällä.

Kierrätettyjä ravinteita maatiloille

Energian lisäksi laitos tuottaa 350 000 tonnia laadukkaita ympäristöystävällisiä lannoitteita, jotka palautetaan raaka-ainetta laitokselle toimittaville viljelijöille. Fossiilisiin lannoitteisiin verrattuna kierrätetyillä lannoitteilla on etuna niiden sisältämä orgaaninen aines, jolla on iso rooli peltojen kasvukunnon ja säänkestävyyden ylläpidossa.

Gasum investoi Götenen tuotantolaitokseen lähes 54 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa on Ruotsin ympäristöviranomaisen Klimatklivet-ohjelman kautta myöntämää tukea.

”Olemme hyvin iloisia Götenen hankkeen etenemisestä, sillä viime vuosien aikana kiinnostus biokaasuun on lisääntynyt huomattavasti niin Pohjoismaissa kuin muuallakin Euroopassa. Götenen biokaasulaitos on ensimmäinen askel Gasumin kunnianhimoisessa suunnitelmassa parantaa uusiutuvan energian saatavuutta tieliikenteen, teollisuuden ja merenkulun asiakkaillemme”, kertoo Erik Woode, Gasumin Head of Project Development & Execution.

Ensimmäinen viidestä suuresta laitoksesta Ruotsissa

Götenen tuotantolaitos on ensimmäinen viidestä suuresta biokaasulaitoksesta, joiden rakentamista Gasum suunnittelee lähivuosina Ruotsissa. Muiden Ruotsin uusien laitosten sijoituspaikat ovat Borlänge, Kalmar, Sjöbo ja Hörby.

Lisäksi Gasum suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Norjaan Trondheimin lähelle. Tulevat hankkeet ovat osa Gasumin uutta strategiaa, johon kuuluu voimakas panostaminen biokaasun saatavuuden parantamiseen Pohjoismaissa tulevina vuosina.

Gasumin strateginen tavoite on, että vuoteen 2027 mennessä huomattava osa yhtiön voitoista tulee ympäristöystävällisistä energianlähteistä. Se tarkoittaa biokaasun ja uusiutuvan sähkön kaupankäynnin osuuden kasvattamista.

Maakaasu ja sen nesteytetty muoto LNG on jatkossakin tärkeä välietappi ja reitti kohti biokaasun ja mahdollisesti synteettisen metaanin käyttöä tulevaisuudessa. Tämän mahdollistaa se, että nykyinen maakaasu- sekä LNG-infrastruktuuri on suoraan käytettävissä myös LBG:n ja synteettisen metaanin kuljettamiseen.

Lue lisää biokaasusta Gasum verkkosivustolta

Lisätietoja:

Erik Woode, Head of Project Development & Execution
p. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi